Ciljevi održivog razvoja 2025

Naše mere su usmerene na klimatski neutralnu proizvodnju, reciklažu sirovina i smanjenje plastične ambalaže. Održivost je čvrsta karika globalnog lanca isporuke. Kada govorimo o socijalnim i društvenim pitanjima, fokusiramo se na očuvanje vrednosti.

Ciljevi održivog razvoja 2025 – be the difference

Pregled ciljeva za 2025.

Ekologija i zaštita klime su u srži onoga što radimo. Godinama smo sebi postavljali nove ciljeve kako bismo našu kompaniju učinili efikasnijom, uštedeli resurse i ispunili svoju društvenu obavezu. Uvođenjem ciljeva za 2025. korak smo bliže budućnosti.

Uz ove ciljeve koji su zacrtani 2020. godine dajemo svoj doprinos postizanju 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN). Ciljevi održivog razvoja (SDG) predstavljaju globalni standard za utvrđivanje prioriteta i ciljeva održivog razvoja do 2030. godine na ekonomskom, socijalnom i ekološkom nivou.

Nama kao kompaniji, Ciljevi održivog razvoja predstavljaju dobar polazni okvir na kome baziramo svoje ciljeve održivog razvoja. Na taj način, imamo mogućnost da, uz osnovnu delatnost, damo svoj doprinos prevazilaženju globalnih izazova. Naše ciljeve smo grupisali u tri inicijative: „Bez emisije”, „Smanjenje, ponovno korišćenje, reciklaža”, „Društveni heroj”.

Bez emisije

Od 2021. godine, Kärcher fabrike širom sveta biće klimatski neutralne: Ovim će Kärcher postati vodeća klimatski neutralna kompanija na tržištu opreme za čišćenje čija se proizvodnja na globalnom nivou odvija bez emisije CO₂. Mi koristimo zelenu energiju i kompenzujemo emisiju gasova koju ne možemo izbeći kroz finansiranje projekata za zaštitu klime. Mnoge naše fabrike su već opremljene LED rasvetom i fotonaponskim sistemima. Naše najveće postrojenje, u Kvistelu u Italiji, proizvodi 360.000 kWh električne energije godišnje na površini od 11.500 m². U Banbariju u Velikoj Britaniji uspeli smo da instaliramo nešto manje od 1000 solarnih panela odjednom i tako generišemo 44% godišnje potrošnje struje ove podružnice preko solarnih sistema. U našem sedištu u Vinendenu takođe se oslanjamo na solarni sistem, a ciklus upotrebe materijala zatvaramo ponovnim korišćenjem jednokratnih paleta za grejanje zgrada.

Od 2021. godine poslovna putovanja unutar Nemačke ili iz Nemačke ka destinacijama u inostranstvu biće klimatski neutralna: Smanjujemo broj poslovnih putovanja i emisiju gasova sa efektom staklene bašte izazvanu korišćenjem vozova, automobila i aviona. Kompenzujemo emisiju koju ne možemo izbeći. Formati poput digitalnih konferencija, koji su sve češći u našoj kompaniji, imaju u tome svoj doprinos. Broj električnih vozila naše flote i dalje raste.

Bez emisije
Brojevi Bez emisije

Smanjenje, ponovno korišćenje, reciklaža

Do 2025. godine planirana je optimizacija održivosti celokupnog ambalažnog materijala naših proizvoda: Radimo na poboljšanju stabilnosti naših proizvoda i spoljašnosti proizvoda kako bismo omogućili pakovanje bez plastike. Kod našeg mobilnog čistača OC 3 već smo uspeli da izbacimo stiropor i prešli na karton. Na taj način smo uspeli da smanjimo ukupnu veličinu ambalaže.

Do 2025. godine, naši čistači pod pritiskom iz Home & Garden asortimana imaće sadržaj reciklirane plastike do 50%: Smanjujemo i sistematski menjamo udeo nerecklirane plastike u našim proizvodima. Od 2012. godine uspeli smo da učetvorostručimo količinu reciklirane plastike u našim mašinama. U proizvodnji mlaznih cevi za naše čistače pod pritiskom prešli smo na recikliranu plastiku i upotrebu najlona 66. Korišćeni reciklat se dobija iz platna recikliranih vazdušnih jastuka i ostataka materijala iz njihove proizvodnje. Njihovim ponovnim korišćenjem u proizvodnji zatvaramo krug.

Od 2020. godine, podržavamo smanjenje i ponovno korišćenje okeanske plastike: Sarađujemo sa organizacijom za zaštitu životne sredine „Jedna Zemlja – jedan okean” (OEOO) kako bismo uticali na smanjenje plastike koja zagađuje okeane. U okviru te saradnje podržavamo kampanje za čišćenje plaža i tehnološke inovacije organizacije OEOO za sakupljanje, na primer, plastike iz reka ili ušća i njeno vraćanje u ciklus u vidu materijala koji se ponovo može koristiti. Uspešno smo okončali naš prvi zajednički projekat sa organizacijom OEOO u 2019. godini.

Cilj nam je pilot-proizvodnja bez plastičnog otpada do 2025. godine: Želimo da otpad od plastične ambalaže lokalnih dobavljača bude nula, čime bi naše sedište postalo uzor drugim proizvodnim pogonima. Ovakav pristup smo već počeli da primenjujemo u internom transportu robe. U Vinendenu u Nemačkoj se neke komponente prilikom internog transporta već sada umesto u foliju pakuju u višekratne kutije, čime se postiže ušteda od 3000 kg folije godišnje.

Do 2025. godine održivost će biti sastavni deo novih poslovnih modela: Analiziramo poslovne modele kao što su deljenje, usluge i reciklaža kompanije Kärcher. Kärcher Used Equipment GmbH je kompanija koja se bavi pripremom i prodajom polovnih mašina širom Evrope, tako omogućavajući duže korišćenje mašine umesto njenog odlaganja na otpad. Istražujemo nove pristupe održivog razvoja proizvoda kroz Kalea kuhinjski komposter. Uređaj, čija je sofisticirana tehnologija vlasništvo kompanije Kärcher, za samo 48 sati pretvara kuhinjski otpad u kompost bogat hranljivim materijama.

Smanjenje, ponovno korišćenje, reciklaža
Brojevi Smanjenje, ponovno korišćenje, reciklaža

Društveni heroj

Do 2025. godine naša društvena odgovornost biće usredsređena na očuvanje vrednosti: Jasnim definisanjem tema obezbeđeno je globalno jedinstvo naših delovanja po pitanju društvene odgovornosti. U sve tri oblasti – donacije i sponzorstvo, dugoročna saradnja i obaveze zaposlenih – ozbiljno preuzimamo ulogu društvenog aktera i posvećujemo se očuvanju vrednosti. To mogu biti kulturne vrednosti, kao u slučaju našeg sponzorisanja kulture, ili porodične vrednosti, poput naše saradnje sa organizacijom SOS Dečija sela. Od početka saradnje 2011. godine Kärcher podržava organizaciju SOS Dečija sela u 35 zemalja.

Uspostavićemo proaktivni sistem upravljanja rizikom nabavke za održivost do 2025. godine: Analiziramo i sistematski poboljšavamo društveni i ekološki uticaj naših direktnih dobavljača. U tom smislu, održivost je jedan od najvažnijih i odlučujućih kriterijuma pri izboru novih dobavljača, ali i odnosa sa trenutnim dobavljačima. U okviru ove strategije oslanjamo se na globalnu reviziju i sveobuhvatnu bazu podataka, jer u kompaniji Kärcher održivost i precizna isporuka imaju jednaku važnost.

Društveni heroj
Brojevi Društveni heroj

Oblasti delovanja naše strategije održivog razvoja