Odgovornost za zaposlene

Šta je osnova uspeha jedne kompanije? Uvereni smo da tu osnovu čine njeni zaposleni. Zbog toga se kompanija Kärcher zalaže za korporativnu politiku zasnovanu na ljudima i otvorenu komunikaciju. Težimo ka tome da stvorimo što bolje radno okruženje – kako kroz fleksibilno radno vreme, tako i kroz brojne mogućnosti za dalje usavršavanje, subvencionisanu brigu o deci, pomoć u integrisanju nakon bolovanja ili kroz sportske aktivnosti u kompaniji.

Zaposleni

„Ono što naš uspeh čini mogućim jesu ljudi koji kod nas rade.”

Porodične vrednosti su nam važne. Zbog toga preuzimamo odgovornost za zdravlje naših zaposlenih i posvećeni smo njihovom usavršavanju.

Alfred Kärcher je svoj poseban odnos sa zaposlenima opisao sledećim rečima: „Ono što naš uspeh čini mogućim jesu ljudi koji kod nas rade.” Njegov stav je i dalje vodeći princip i osnova korporativne politike u kojoj usklađivanje karijere i porodice, zdravlje zaposlenih i njihov profesionalni razvoj i usavršavanje imaju glavnu ulogu.

Prema zaposlenima se odnosimo za zahvalnošću i brigom. Zahvaljujući čvrstoj posvećenosti, Kärcher se razvio u tehnološkog lidera koji prednjači na globalnom tržištu tehnologije čišćenja.

Uvid: Naš rad i projekti za zaposlene

Supply_Chain_Academy_CSR_use_02

Reciklirajmo papir, ne ideje

Menadžer održivog razvoja je pozicija nastala iz potrebe da se obezbedi jednaka posvećenost održivom razvoju na svim lokacijama Kärcher kompanije na svetu. Tri menadžera objašnjavaju značaj svog rada i sa kakvim se sve specifičnim izazovima suočavaju.

Saznajte više

CSR Breakfast 2020+

Svako mišljenje je važno – zaposleni izoštravaju ciljeve održivog razvoja

Ako se neka tema tiče svakoga, svako bi trebalo da bude u mogućnosti da dâ svoj doprinos. Na „Doručku za održivi razvoj 2020+” zaposleni u Brazilu, Kini i Nemačkoj dali su značajan doprinos definisanju strategije do 2025. godine.

Saznajte više

Anketa za zaposlene 2019

Anketa za zaposlene 2019

Skoro 11 hiljada zaposlenih širom sveta učestvovalo je u Kärcher anketi za zaposlene 2019. godine. Odziv od 87% govori o tome koliko je jako poistovećivanje naših zaposlenih sa kompanijom i koliko je veliko njihovo interesovanje za dalji razvoj kompanije Kärcher. Anketa im je pružila priliku da to i učine.

Saznajte više

Pregled: Naša posvećenost zaposlenima

Svetski sastanak zaposlenih

Poboljšavanje globalne saradnje

Anketa za zaposlene pokazuje šta je to što trenutno dobro radimo, a u čemu još uvek moramo napredovati. Naši zaposleni širom svetu uživaju radeći za Kärcher i osećaju snažnu povezanost sa kompanijom. Želeli bismo da budemo još bolji kada je reč o, na primer, međuresorskoj i međudržavnoj saradnji. Preduzete mere obuhvataju prvi Svetski sastanak zaposlenih održan početkom 2018. godine s velikim uspehom. Na tom sastanku učesnici su otkrili načine za poboljšanje međunarodne saradnje u kompaniji Kärcher.

Laboratorija za inovacije

Malo o Silicijumskoj dolini: Laboratorija za inovacije

U Kärcher Innovation Lab, zaposleni zaduženi za različite oblasti zajednički razvijaju razne inovacije. Osim što razvijaju nove proizvode i usluge, ovi timovi istovremeno rade i na usavršavanju poslovnog modela. Cilj je inicirati pravi uspešan start-up, koji ne samo što otvara nove poslovne mogućnosti, već i promoviše preduzetnički način razmišljanja u kulturi Kärcher kompanije. Pravo na prijavu za Inovacioni izazov imaju zaposleni iz svih sektora.

Sportske aktivnosti u kompaniji

Potpuno upravljanje zdravljem

U našoj strategiji održivog razvoja 2020 zdravlje je definisano kao vrednost koja mora biti trajno utemeljena u našoj korporativnoj kulturi. Kako bismo promovisali zdravlje zaposlenih, razvili smo širok spektar mera koje se sukcesivno sprovode i redovno procenjuju. Tako na primer, pojedina radna mesta se redovno kontrolišu i optimizuju kako bi bila što je moguće više ergonomična. Pored toga, na svim Kärcher lokacijama sprovode se zdravstvene kampanje posebno prilagođene zaposlenima, od aktivnih pauza za ručak do vakcinisanja protiv gripa.

Žene u kompaniji Kärcher

Program za uspeh

Zaposleni u 60 država i 100 kompanija – svaki pojedinac mora imati iste mogućnosti razvoja u skladu sa svojim poslom, mora biti ocenjivan po istom sistemu i imati mogućnost da bude obučavan na način koji mu odgovara. Zato smo razvili globalno standardizovani program profesionalnog razvoja za naše zaposlene – ujedinjen u međunarodnu platformu.

Karijera i porodica

Kompatibilnost karijere i porodice

Kao kompanija koja brine o porodici decembra 2013. godine dobili smo sertifikat „audit berufundfamilie”. Sertifikat se dodeljuje kompanijama koje su posebno posvećene daljem razvoju porodičnih mera na radnom mestu. Pored ponuda kao što su honorarno angažovanje i fleksibilno radno vreme, u Nemačkoj subvencionišemo brigu o deci i programe odmora za decu naših zaposlenih.

Zaposleni u proizvodnji

Karijera i studiranje mogu ići zajedno

Zaposleni koji tokom svog radnog odnosa pretenduju na više kvalifikacije, kao što su tehničarska, majstorska ili fakultetska, mogu dobiti Kärcher stipendiju za vreme trajanja osnovnih ili master studija. Ova mera, koju je iniciralo odeljenje za ljudske resurse, osvojila je drugu nagradu za izvrsnost ljudskih resursa 2014. godine, koju dodeljuje specijalizovani časopis „Human Resources Manager“.