Reciklirajmo papir, ne ideje

U kompaniji Kärcher razmišljamo globalno – menadžer održivog razvoja je pozicija nastala iz potrebe da se obezbedi jednaka posvećenost održivom razvoju na svim lokacijama Kärcher kompanije na svetu. Tri menadžera objašnjavaju značaj svog rada i sa kakvim se sve specifičnim izazovima suočavaju.

Razgovor zaposlenih u kompaniji Kärcher
„Kina prednjači u održivom razvoju.“
Aron Fang, rukovodilac provere kvaliteta i menadžer održivosti u kompaniji Kärcher u Kini, duže od 11 godina odgovoran je za upravljanje kvalitetom.

  

G. Fang, sa kojim se izazovima posebno suočavate kada je reč o održivosti u vašoj zemlji?

Kineska ekonomija poslednjih godina drastično raste. Životna sredina i ograničeni resursi bili su time teško pogođeni. Poslednjih godina, međutim, Kina sve više prepoznaje značaj održivosti i zaštite životne sredine. Sve je više zelenih inicijativa, kako među kompanijama tako i u javnosti. Po mom mišljenju, Kärcher u Kini je već prilično napredovao po ovom pitanju. 

Da li nam možete navesti neki primer mera za poboljšanje održivosti koje preduzimate u Kini?

U Kini pružaoci usluga i dobavljači često nemaju konkretna saznanja o održivosti i životnoj sredini. Zbog toga najveću pažnju posvećujemo obuci novih, ali i dugogodišnjih dobavljača, po pitanju problema održivosti i životne sredine. Ako okolnosti to dozvoljavaju, odnosno ako udaljenost omogućava, na lokacijama se organizuju radionice, a zainteresovanim kolegama iz drugih odeljenja nudimo internu obuku u našoj fabrici. Takođe, pre potpisivanja ugovora uvek proveravamo usklađenost materijala sa globalnim Kärcher smernicama za nabavku. U nastavku procesa redovno pratimo rad dobavljača.

Šta je trenutno u fokusu u kompaniji Kärcher u Kini?

Nama je posebno važna prevencija. O održivosti i zaštiti životne sredine brinemo još u procesu proizvodnje i nabavke. Što se relevantnih standarda tiče, sledimo centralne smernice Kärcher Grupe i zbog toga smo u odnosu na druge kompanije u Kini daleko ispred. Po organizaciji kancelarijskih poslova takođe smo u prednosti, jer smo kroz digitalizaciju smanjili potrošnju papira. Naši zaposleni imaju obuku na temu očuvanja resursa. Lično sam veoma ponosan na svoje zaposlene, koji su izuzetno zainteresovani za promovisanje ovih tema.

Aron Fang, menadžer održivosti, Kärcher u Kini

  

„Kada se borimo za održiviji život, sve više se trudimo da unosimo novine.“
Tereza Pajntinger, menadžerka CRM projekta i menadžerka održivosti u kompaniji Kärcher u Austriji, u kompaniji je od 2015. godine.
Tereza Pajntinger, menadžerka održivosti, Kärcher u Austriji

Gđo Pajntinger, kakav značaj se u Austriji pridaje održivosti?

U poređenju sa drugim zemljama, Austrija je već u odličnoj poziciji. U oblasti odvajanja otpada, reciklaže i energetske efikasnosti ona je u poslednjih nekoliko godina mnogo toga uradila. Kada je reč o obnovljivoj energiji, posebno o hidroenergiji, Austrija je u velikoj lokacijskoj prednosti. Ljudi ovde imaju jako izraženu svest o životnoj sredini i to je nešto što vidim i kod svojih kolega. Tema održivosti je od velikog ličnog značaja za zaposlene. Oni žele da Kärcher bude još održivija kompanija i u tome bi hteli da aktivno učestvuju. A to je isto tako veoma važno, jer naravno ima još dosta toga da se uradi, kao na primer u pogledu smanjenja emisije CO2.

Kao menadžerka održivosti, na koji način podržavate interesovanja zaposlenih? 

Sebe vidim kao nekog ko ima ulogu da poveže sve sfere i kao osobu za kontakt u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na održivost. Zato je moj prvi korak bilo organizovanje razgovora sa menadžerima i zaposlenima tokom kojih sam dobila razne ideje i predloge. Povratna informacija bila je veoma pozitivna, a kao rezultat toga formirana je grupa zainteresovanih kolega okupljenih oko ovog pitanja. Trenutno radimo na katalogu mera. Redovnim sačinjavanjem biltena informišem kolege o trenutnom razvoju pitanja održivosti, kako u kompaniji tako i izvan nje.

Po vašem mišljenju, koje su teme posebno aktuelne?

Jedna od mojih prvih tema bila je odlaganje i reciklaža litijum-jonskih baterija. S obzirom na to da u našem asortimanu imamo sve više i više bežičnih uređaja, ovo pitanje ima ogromnu važnost. U saradnji sa našim menadžerom za opasnu robu i otpad pronašli smo i angažovali kompaniju koja organizuje sakupljanje u našim Kärcher centrima i brine o profesionalnom odlaganju od pripreme do reciklaže. Iz baterija za reciklažu može se dobiti najmanje 75 procenata sirovine. 

 

„Neprekidni razmenjujemo ideje sa velikim kompanijama u Brazilu o pitanjima održivosti i životnoj sredini.“
Džesika Lil Faria, pomoćni inženjer za integrisani menadžment i menadžerka održivosti u kompaniji Kärcher u Brazilu, karijeru u kompaniji Kärcher započela 2013. godine kao analitičarka kvaliteta i životne sredine.

 

  

 

Gđice Lil, kako upravljanje održivošću izgleda u Brazilu, konkretno u okviru kompanije Kärcher?

Ljudi u Brazilu još uvek nisu svesni problema po pitanju životne sredine i održivosti. Zbog toga može biti teško stvoriti i podeliti viziju koja će privući pažnju, kako sa kolegama, tako i sa kupcima i trećim licima. To se već može videti kod problema kao što su odvajanje otpada i reciklaža koji u Brazilu uglavnom nisu važni.

Iz tog razloga su pitanja životne sredine, održivosti i kvaliteta direktno integrisani u program obuke novih zaposlenih u kompaniji Kärcher. U okviru njih objašnjavamo inicijative poput potrebe za manjom potrošnjom papira na radnom mestu, korišćenje staklenih umesto plastičnih čaša i slično.

Budući da se oslanjamo na specifikacije matične nemačke kompanije naš standard je već viši od uobičajenog u Brazilu. Na primer, u proizvodnji i u kancelarijama radnici imaju mogućnost da sortiraju različite vrste otpada kao što su papir, staklo, plastika, organski materijali itd. Trenutni izazov u proizvodnji je kompletan proces bez papira, jer je još u procesu digitalizacije. Ali smo i ovde, u poređenju sa ostatkom zemlje, u prednosti.

Da li se, po vašem mišljenju, svest o ovom problemu promenila?

Svest je porasla u poslednje dve godine, i to ne samo u javnosti. Sve više kompanija vidi to kao novi temelj svojih strategija. Kompanija Kärcher u Brazilu održava komunikaciju sa ostalim velikim kompanijama u zemlji u vezi sa pitanjima održivosti i životne sredine sa kojima radi na novim zajedničkim idejama.

Šta planirate da učinite kako biste promovisali održivost?

Meni je veoma važno da i moja porodica, prijatelji i kolege budu svesni ovog problema. Teško je uvesti odvajanje otpada i reciklažu u Brazilu. Mnogi u Brazilu misle da će odvajanjem otpada kod kuće ili u kancelarijama, umesto da ga samo izbace na ulicu, smanjiti količinu posla za ljude koji žive od odvajanja smeća. Ovo je za Kärcher bilo inspiracija da organizuje nedelju zaštite životne sredine za naše zaposlene. Ideja koja stoji iza toga jeste organizovati celu nedelju obuke, sastanaka i događaja u vezi sa pitanjima održivosti. Nadovezujući se na nju, možemo organizovati obuku naših pružaoca usluga i dobavljača.

Ono što je meni poslužilo kao inspiracija bio je Kärcher Doručak za održivost, na kome sam imala priliku da se susretnem sa ljudima iz različitih sektora i zemalja. Mislim da je razmena mišljenja i stavova između kolega bila veoma korisna i inspirativna.

 

Moglo bi vas još zanimati: