Svako mišljenje je važno – zaposleni učestvuju u definisanju ciljeva održivosti

Ako se neka tema tiče svakoga, svako bi trebalo da bude u mogućnosti da dâ svoj doprinos. Na „Doručku za održivi razvoj 2020+” zaposleni u Brazilu, Kini i Nemačkoj dali su značajan doprinos definisanju strategije do 2025. godine.

Svako mišljenje je važno – zaposleni izoštravaju ciljeve održivosti

Radionice u Brazilu, Kini i Nemačkoj

Održivost je jedna od ključnih tema današnjice. Ova tema za veliki broj naših radnika predstavlja ne samo deo njihovih poslovnih obaveza, već se njome bave i u privatnom životu – u razgovoru sa prijateljima ili preispitivanju ličnih obrazaca ponašanja. Kärcher želi da zainteresovani radnici učestvuju u razvoju novih ciljeva održivosti i priliku da svoje ideje i vrednosti direktno ugrade u definiciju budućih sfera delovanja naše kompanije.

U fazi osmišljavanja novih ciljeva održivog razvoja 2019. godine održane su radionice na tri važne proizvodne Kärcher lokacije – Vinjedou u Brazilu, Čangšuu u Kini i Vinendenu u Nemačkoj. Na seriji događaja pod nazivom „Doručak za održivost 2020+” učestvovalo je ukupno 130 zaposlenih. Nemačka je započela događaj sa 75 učesnika.

Za učešće na radionici u tri zemlje mogli su se prijaviti zaposleni iz svih specijalizovanih sektora. Na kraju je prikupljeno preko 400 ideja. Jedno od najvažnijih pitanja koje se pojavilo u svim sferama delatnosti bilo je korišćenje održivih materijala u proizvodima i proizvodnji.

Pozivnica za Doručak za održivost 2020+

Klimatski prihvatljiva proizvodnja, održivi proizvodi i socijalna pitanja u centru pažnje

Sa holističkog stanovišta zaposleni smatraju da se ovo ne odnosi samo na sastav materijala integrisanog u mašine, već i na trajnost gotovog proizvoda i generalno ekonomičnost upotrebe sirovina u mašinama i pakovanjima. Ove stipulacije se mogu pronaći u strategiji održivosti definisanoj za 2025. godinu, uključujući ciljeve u vezi sa optimizacijom ambalaže i povećanjem udela reciklirane plastike u našim proizvodima.

U inicijativi „Društveni heroj” iskazana je težnja za održivim lancem isporuke. Ona uključuje i buduću orijentaciju društvene odgovornosti širom sveta ka rešavanju problema očuvanja vrednosti – bilo kroz obimnu saradnju sa međunarodnim organizacijama poput Global Nature Fund ili kroz sponzorisanje pojedinih udruženja. Zaposleni su više od svega na radionicama istakli želju za pokretanjem edukativnih i lokalnih inicijativa.

 

Ciljevi održivosti 2025

Pored rezultata rada radionica za zaposlene, nova strategija održivosti obuhvatila je i rezultate ankete reprezentativnih kupca u SAD, Nemačkoj, Brazilu i Japanu. Pravac razvoja nove strategije određen je i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG). Ciljevi održivost kompanije Kärcher sažeti su u tri inicijative: „Bez emisije”, „Smanjenje, ponovno korišćenje, reciklaža”, „Društveni heroj”.

Kärcher Doručak za održivost 2020+ u Vinjedou, Brazil

Vinjedo, Brazil

Kärcher Doručak za održivost 2020+ u Čangšuu, Kina

Čangšu, Kina

Kärcher Doručak za održivost 2020+ u Vinendenu, Nemačka

Vinenden, Nemačka

Moglo bi vas još zanimati: