Komunalna tehnika

Rešenje za čistoću na otvorenom prostoru. Kärcher komunalne mašine sa 26 KS do 84 KS nude suverene usluge za svaku namenu. A erfektnim rezultatima, robusnošću dokazuju skoro bezgranične mogućnosti angažovanja.

Kärcher  Komunalne mašine za metenje

Komunalne mašine za metenje

Za konstantnu profesionalnu pripremu na velikim parkirnim površinama, izložbenim i industrijskim terenima. Usavršena i efikasna Kärcher tehnologija se brine za pouzdane rezultate.

Kärcher  Komunalni nosači uređaja

Komunalni nosači uređaja

Raznovrsne mogućnosti primene tokom cele godine.