Anketa za zaposlene 2019

Skoro 11.000 zaposlenih širom sveta učestvovalo je u anketi zaposlenih u kompaniji Kärcher u maju 2019. godine. Stopa odgovora od 87% pokazuje visok nivo identifikovanja naših zaposlenih sa kompanijom i njihov veliki interes za kontinuirani razvoj kompanije Karcher. Redovna anketa zaposlenih omogućava našim zaposlenima da u tom razvoju zaista učestvuju.

STVARI KOJIMA SE PONOSIMO.

91 % Survey 2019

"Moj raspored rada omogućava dovoljnu fleksibilnost usklađivanja sa mojim ličnim i porodičnim potrebama."

92 % survey 2019

"Ljudi sa kojima radim dobro se slažu."

89 % survey 2019


"Moja kompanija se ponaša ekološki odgovorno."

91 % Survey 2019


"Zaista volim da radim u kompaniji Kärcher."

Šta kažu naši zaposleni: