Uspeh iz modularnog sistema

Za planiranje sistema je od velike prednosti da primenjene Kärcher komponente budu razvijene specijalno za unutrašnje čišćenje rezervoara. Na taj način Kärcher ekskluzivno može da ponudi viši stepen modularnih i kompatibilnih komponenti, koje za svaku primenu omogućuju optimalno sistemsko rešenje. Da naša dugogodišnja iskustva u čišćenju unutrašnjosti rezervoara direktno utiču na definiciju proizvoda, podrazumeva se isto tako kao i pridržavanje industrijskih standarda kvaliteta.

Behälterreinigung

Unutrašnje čišćenje: Sve se obrće oko prave glave.

Kärcher unutrašnji čistači su dalekosežno napravljeni za univerzalnu upotrebu i najvećim delom već poseduju ATEX-94/9 sertifikat. Propusna snaga i radni pritisak mogu da se prilagode svakom zahtevu. Pogon se vrši pomoću mlaznog pogona ili električnim ili pneumatskim motorom. Željeno prostorno obrtanje mlaznica se postiže zahvaljujući prinudnim obrtanjem nosača mlaznice u dva nivoa. Asimetrično ozupčenje sa velikim brojem zuba pri tome garantuje kontrolu mlaza po celoj površini i intenzivno čišćenje celokupne unutrašnje površine.

HKS 100

HKS 100 speed control

Za otvore od 200 milimetara prečnika: HKS 100 speed control sa 2 ili 4 mlaznice u samopogonom (princip protivdejstva). Namenjen za rezervoare do otprilike 40.000 litara. Maksimalan radni pritisak 100 bar. Delovi koji dodiruju medijum od prohroma i predviđeni za upotrebu kiselina, baza, rastvarača kao i acetona kao medijuma za čišćenje. Stabilnost broja obrtaja se garantuje zahvaljujući inovativnom daljem razvoju hidrulične kočnice.

HKF 200

HKF 200

Za otvore od 200 milimetara prečnika: prohromska glava za unutrašnje čišćenje sa električnim ili režimom rada na komprimovani vazduh HKF 200 sa 2 ili 4 mlaznice. Uz pomoć do 200 bar pritiska za velike rezervoare do otprilike 70.000 litara zapremine. Svi delovi koji dodiruju medijum su od prohroma i predviđeni za univerzalnu upotrebu kiselina, baza kao i rastvarača kao medijuma za čišćenje u širokom opsegu pH vrednosti.

ICH 120/14 Ps F2

ICH 120/14 Ps F2 – rasklopivo postolje

Glava za unutrašnje čišćenje sa mlaznim pogonom za industrijske primene, težište železničkih cisterni vagona sa 4–8 osovina. Omogućuje više radnih koraka u jednom potezu: Parenje pomoću integrisane mlaznice, efikasno kompresorsko čišćenje pomoću glava sa mlaznim pogonom, pa zatim sušenje. I to pomoću efikasnosti, koja ne može da se nadmaši.

HKF 200 C2 – svestrani uređaj

HKF 200 C2 – svestrani uređaj

Modifikovani HKF 200. Unutrašnji čistač, koji je namenjen za normalan režim rada kao i „električni režim rada“. Zahvaljujući jednostavnom manuelnom prebacivanju može da radi uz pomoć duplog protoka vode i redukovanog broja obrtaja. Na taj način je moguća individualna primena na primer za čišćenje rezervoara i silosa (normalan režim rada) kao i čišćenje kontejnera od 20 stopa (električna glava).

HKF 50

HKF 50

Za otvore od 50 milimetara prečnika: glava za unutrašnje čišćenje sa električnim ili režimom rada na komprimovani vazduh HKF 50 za rezervoare do 3000 litara na pritisku do 100 bar. Kao medijumi za čišćenje mogu da se upotrebljavaju kiseline i baze u širokom opsegu pH vrednosti.

Kompresorske pumpe: visok pritisak za svaku potrebu.

Kärcher kompresorske pumpe za čišćenje unutrašnjosti tanka su konstruisane kako za upotrebu sa čistom vodom tako i sa rastvaračima, kiselinama i bazama. Specijalni tipovi su odobreno za eksplozivnu zonu. Zahvaljujući odgovarajućem dimenzioniranju snage pumpe mogu da se realizuju različiti pritisci i transportne količine praktično po želji. Specifični setovi za nadogradnju zaokružuju univerzalne sektore primene. U hemijskoj industriji se sve više primenjuju mobilni sistemi, posebno za čišćenje stacionarnih rezervoara miksera i tankova sa materijama koje nisu rastvorljive u vodi

Stacionarno snabdevanje visokim pritiskom HDI 38/12

Stacionarno snabdevanje visokim pritiskom HDI 30/10 ili 38/12

Ovi agregati pumpi obrazuju žilu kucavicu sistema za čišćenje unutrašnjosti rezervoara. Zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih materijala kao što su prohrom i keramika prilagođeni su dugoj imobilizaciji u industrijskoj upotrebi. Raznovrsni setovi za nadogradnju, od automatske regulacije količine, 2-strukog usisnog doziranja sredstva za čišćenje za režim rada na vrelu vodu (80 °C) otvaraju mnogostrane mogućnosti primene.

Stacionarno snabdevanje visokim pritiskom HDI 56/20

Stacionarno snabdevanje visokim pritiskom HDI 56/20

Robusne industrijske pumpe, koncipirane za unutrašnje čišćenje velikih rezervoara kao što su železničke cisterne vagoni. Specifični setovi za nadogradnju, od usisnog doziranja sredstva za čišćenje, automatske regulacije količine do režima rada na vrelu vodu (80 °C) zaokružuju obiman sektor primene.

SHD-R 3000 S

Stacionarno snabdevanje visokim pritiskom SHD-R 3000 S, SSR ili LM

Klipne pumpe sa remenim pogonom za upotrebu pijaće vode, kiselina, baza ili rastvarača kao medijuma za čišćenje. Zahvaljujući specifičnim setovima za nadogradnju moguća postaje univerzalna primena. Može da se dobije i kao mobilna verzija.

HDC Classic

Stacionarno kompresorsko čišćenje pomoću HDC Classic/ Standard/Advanced

Stacionarni moduli pumpi iz linije proizvoda HDC posebno se nude za spoljašnje čišćenje. Zasebna brošura obimno informiše o koristima proizvoda.

Uređaj za proizvodnju vrele vode: vrela voda i para iz jednog izvora.

Rastući troškovi energije i želja, da se redukuju emisije CO2, su centralne teme prilikom koncipiranja sistema. Kärcher za to nudi niz specijalno razvijenih modularnih komponenti. Kako bismo za svakog klijenta omogućili perfektno rešenje, na raspolaganju stoje dalje opcije, na primer sistemi za regeneraciju toplote i alternativni izvori energije.

HWE 4000

HWE 4000 uređaj za proizvodnju vrele vode

Kompaktan stacionarni uređaj za proizvodnju vrele vode, proverene konstrukcije, za režim rada na ulje ili gas. Ova jedinstveni snažni uređaj možete da primenjujete za povećanje temperature do 90 °C (160 bar i 4.000 l/h) ili a proizvodnju pare do 140 °C (20 bar i 2.000 l/h). Modularna struktura omogućuje proširenje pomoću setova za nadogradnju na režim rada pomoću mlazne cevi. HWE 400 uređaj za proizvodnju vrele vode je konstrukcijski i po izboru materijala napravljen za industrijsku primenu. Primeri za to su TÜV sertifikovan paket cevne spirale od prohroma i pojednostavljeno puštanje u rad. Nova modulirajuća varijanta na gas pojednostavljuje podešavanje individualnih zadatih temperatura. Na taj način takođe i na fleksibilnim temperaturama dotočne vode (i.o. primena izmenjivača toplote za otpadnu vodu) mogu da se realizuju uštede energije.

WT 560/1100 izmenjivač toplote

WT 560/1100 izmenjivač toplote

TÜV sertifikovani stacionarni kompresorski agregat za inverzni protok za proizvodnju vrele vode pomoći zasićene pare. Napravljen za povećanje temperature do 95 °C. Visokokvalitetni, industrijski materijali i obrada garantuju konstantno visoku sigurnost tokom režima rada uz niske troškove tokom režima rada.

Ukoliko tokom gradnje na raspolaganju ne stoji para, u sistemsko rešenje može da se integriše uređaj za proizvodnju pare.

Upravljanje, kontrola i dokumentacija.

Kärcher inovativni koncepti upravljanja reflektuju aktuelan stadijum tehnike. U skladu sa visokim Kärcher standardom kvaliteta, ugrađuju se isključivo komponente uglednih proizvođača. Svako upravljanje je custom-made, specijalno razvijeno za taj sistem: da li relejno ili PLC upravljanje, ručni ili automatski režim, beleženje podataka ili umrežavanje.

Cleaning Data Management

PLC upravljanje

Sazreo i specijalno koncipiran softver reguliše postrojenje preko upravljanja, baziranog na slobodno programabilnom sistemu (PLC). Koncept upravljanja i postrojenja obuhvata različite opcije, koje dozvoljavaju individualno prilagođavanje na okvirne uslove po želji klijenta.

Touchpanel

Panel osetljiv na dodir

Opcioni, za rukovanje jednostavan panel osetljiv na dodir, omogućuje kontrolu i prilagođavanje parametara za upravljanje kao i prikaz poruka o greškama.

Cleaning Data Management

Cleaning Data Management (CDM)

Kärcher CDM softver beleži vremena režima rada, potrošnje kao i pojedinačne parametre tokom faze čišćenja. Ovi podaci se arhiviraju u Microsoft Access datoteku, pri čemu su raspoloživi za akviziciju po želji klijenta, a na kraju programa mogu da se odštampaju.

Teleservis

Teleservis

Svako postrojenje opciono može da se umreži preko ISDN voda za podatke. To omogućuje vremenski blizak pristup upravljanju, kako bi se izvršilo ažuriranje softvera, a u slučaju potrebe može da se koristi online podrška.

Vizualizacija

Upravljanje / vizualizacija postrojenja

Kärcher pokriva čitav spektar upravljanja postrojenjem: od upravljanja za mala postrojenja sa jednostavnim inputom za upravljanje (releji) do velikih postrojenja sa kompleksnim zahtevima za čišćenje (PLC) uključujući raznovrsne opcije. Pristup u vizualizaciju predstavlja panel osetljiv na dodir. Zahvaljujući vizualizaciji postrojenja na PC-u postiže se poboljšana jednostavnost za rukovanje.

  • Zasebni PC u kontrolnoj sobi sa interfejsom i softver paketom.
  • Vizuelni prikaz komponenti koje se nalaze u režimu rada.
  • Fleksibilnost zbog parametrisanja do 7 automatskih programa.

Pribor i sredstva za čišćenje.

Kärcher sistemska rešenja su uvek zbir uređaja za čišćenje, pribora i sredstava za čišćenje, koji su perfektno prilagođeni jedni na druge. Raznovrsni pribor kao omekšivači vode, usisno i potisno doziranje sredstva za čišćenje ili efikasni sistemi za sušenje ne zaokružuju poznata područja primene. Pomoću ručnik kopalja možete da čistite površine izvan rezervoara. Sistemi za zaštitu od pada i sistemi uzemljenja ispunjavaju aspekte sigurnosti procesa i sigurnosti na radi kojih ne smemo da se odreknemo.

Doziranje sredstva za čišćenje

Onoliko koliko je potrebno, što manje moguće

Kärcher u doziranju sredstva za čišćenje raspolaže isto tako proverenim kao i pouzdanim rešenjima i inovativnim postupcima za redukciju potrošnje sredstva za čišćenje. Standardna sredstva za čišćenje se dodaju putem usisavanja. U slučaju upotrebe agresivnih sredstava za čišćenje, ona se doziraju direktno u kompresorski vod. Efikasna varijanta za produžetak vremena delovanja je nanošenje hemije niskim pritiskom posle kojeg sledi kompresorsko čišćenje.

Više čistoće, više sigurnosti

Više čistoće, više sigurnosti

Za čišćenje poklopca kule i spoljašnje strane vozila sa tankom ili silosom na raspolaganju stoji sveobuhvatni pribor, npr. patentirana električna mlaznica, čiji rezultat čišćenja nema sebi ravnog.

O opremi za sigurnost na radu kao što je zaštita od pada, da li individualna ili kolektivna, se već prilikom planiranja i inženjeringa postrojenja veoma vodi računa.

Sredstva za čišćenje

Baš pravo sredstvo za čišćenje

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u razvoju kao i sopstvenoj proizvodnji sredstava za čišćenje Kärcher za svaku primenu može da ponudi adekvatno sredstvo za čišćenje – a njegove prednosti već mogu da utiču na planiranje postrojenja. Preko učinka u čišćenju, u maniru predviđanja, takođe može da se vodi računa o faktorima kao što su imobilizacije, doziranje ili reciklaža odnosno uklanjanje na otpad.

Vreli vazduh ili hladan vazduh (background:grey)

Vreli vazduh ili hladan vazduh

Za optimizovano vreme protoka Kärcher uređaji za proizvodnju vrelog vazduha u tankove mogu da uduvavaju po izboru vreo ili hladan vazduh.

Dizalica za glave za čišćenje

Dizalica za glave za čišćenje

Za rukovanje glavama za čišćenje na raspolaganju po izboru stoje električne ili pneumatske dizalice ili takođe jeftini sistemi za balansiranje sa manuelnim upravljanjem.

ATEX sertifikacija

Sva upravljanja postrojenjima koja je ponudio Kärcher i veći deo unutrašnjih čistača kao i neke HD pumpe mogu da se isporuče i u ATEX izvedbi.

Atex