Primene

Zadaci u unutrašnjem čišćenju tankova su većinom kompleksni i mogu da pokazuju veoma specifične osobine: Veličina i geometrija rezervoara, tipične nečistoće, spoljašnji faktori uticaja. Kärcher sistemska rešenja su na to koncipirana do u detalj. Ubedljive primere za to Vam predstavljamo ovde.

Čišćenje tankova i silosa bez granica.

Procesi čišćenja u tanku i silosu teku precizno i automatski. Dok korisnik radi pomoću specijalnih glava za prskanje, Kärcher upravljanje sistemom u pozadini reguliše zajedničko manevrisanje komponenti koje su perfektno prilagođene jedna na drugu: efikasne kompresorske pumpe, proizvođači vrele vode/pare i raznovrstan pribor. Sjedinjeni u modularna sistemska rešenja, sa kojima praktično možete da učinite sve: hladno, toplo, vrelo – kiselo ili alkalno – parom ili suvo.

Unutrašnje čišćenje
Sušenje
Spoljašnje čišćenje
Postrojenja za čišćenje tankova i silosa

Perfekcija u kombinaciji – kontejneri od 20 stopa.

Čišćenje kontejnera u kombinovanom saobraćaju, železnica-brod-drum zahteva učinkovite i pouzdane sisteme čišćenja. Ovaj logistički sistem svojim širokoprostornim umrežavanjem i kratkim vremenskim ciklusima postavlja posebne zahteve.

Stanica za čišćenje
Dugme za uklj./isklj.
Kran most
Sistem za sušenje

Na šinama ekonomičnosti – čišćenje železničkih cisterni.

Postrojenja za čišćenje železničkih cisterni vagona zbog veličine i spoljašnjih uslova postavljaju posebne zahteve za unutrašnje čišćenje. Kärcher raspolaže bezgraničnim znanjima za primenu i postupanje u čišćenju železničkih cisterni. U vezi sa jedinstvenom Kärcher servis mrežom održivo se ispunjavaju najzahtevnije želje klijenta.

Stanica za čišćenje
Dugo i dinamično
Pod parom
Čišćenje rezervoara za neuobičajene komponente

Perfektno čišćenje svake veličine – IBC.

Čišćenje i ponovna primena IBC kontejnera nudi ubedljive prednosti nasuprot jednokratnoj upotrebi. Čišćenje je ekonomičnije, a zbog velikog broja IBC-a u ekonomskom ciklusu važan doprinos zaštiti životne sredine. Kärcher budi stanice za čišćenje za sve veličine kontejnera i sadržajnih materija.

Rasprostranjenost primene
Intermediate Bulk Container
Velika snaga u malom formatu
IBC čišćenje

Specijalno za laku burad.

Kärcher stanice za čišćenje buradi omogućuju brzo čišćenje lakih rezervoara do 750 mm prečnika. Nezavisno od njihovog oblika. Stanica za pranje sa glavama za čišćenje i cirkulacionim bazenom je preliminarno montirana i na taj način „ready to use“.

Odmah spremno za primenu
Taj sve ima u glavi
Temeljno čišćenje
Odmah ponovo dopunjivo
Jednostavno rukovanje
Specijalno čišćenje

Čišćenje rezervoara u hemijskoj industriji.

Hemijska industrija je po prirodi stvari branša sa najširim spektrom primena čišćenja. A zbog velikog broja različitih procesa i materijala ima posebnu potrebu za individualnim rešenjima. Sežu od specijalnih postupaka čišćenja za lakove i rastvarače u industriji boja do zaštite od eksplozije po ATEX 94/9.

Reaktori
SHDR 3000
Glava za čišćenje sa zaokretnim postoljem
Mobilni ciklus
Šema sistema

Sigurno čišćenje reaktora.

Čišćenje reaktora predstavlja specijalnu aplikaciju za polustacionarne rezervoare u hemijskoj industriji. Profesionalni, automatski i u postupno-tehničke procese integrisano čišćenje je osnovni preduslov da željene reakcije mogu da teku pod definisanim uslovima. Tehnologija budućnosti, u kojoj Kärcher zauzima vodeću ulogu, je čišćenje procesnih rezervoara za polisilicijum.

Šema funkcije
Stanica za čišćenje
Cirkulacioni bazeni
Komandna centrala
Jednostavno rukovanje