Loading

Primene

Zadaci u unutrašnjem čišćenju tankova su većinom kompleksni i mogu da pokazuju veoma specifične osobine: Veličina i geometrija rezervoara, tipične nečistoće, spoljašnji faktori uticaja. Kärcher sistemska rešenja su na to koncipirana do u detalj. Ubedljive primere za to Vam predstavljamo ovde.

Čišćenje tankova i silosa bez granica.

Procesi čišćenja u tanku i silosu teku precizno i automatski. Dok korisnik radi pomoću specijalnih glava za prskanje, Kärcher upravljanje sistemom u pozadini reguliše zajedničko manevrisanje komponenti koje su perfektno prilagođene jedna na drugu: efikasne kompresorske pumpe, proizvođači vrele vode/pare i raznovrstan pribor. Sjedinjeni u modularna sistemska rešenja, sa kojima praktično možete da učinite sve: hladno, toplo, vrelo – kiselo ili alkalno – parom ili suvo.

Unutrašnje čišćenje

Sušenje

Spoljašnje čišćenje

Postrojenja za čišćenje tankova i silosa

Perfekcija u kombinaciji – kontejneri od 20 stopa.

Čišćenje kontejnera u kombinovanom saobraćaju, železnica-brod-drum zahteva učinkovite i pouzdane sisteme čišćenja. Ovaj logistički sistem svojim širokoprostornim umrežavanjem i kratkim vremenskim ciklusima postavlja posebne zahteve.

Stanica za čišćenje

Dugme za uklj./isklj.

Kran most

Sistem za sušenje

Na šinama ekonomičnosti – čišćenje železničkih cisterni.

Postrojenja za čišćenje železničkih cisterni vagona zbog veličine i spoljašnjih uslova postavljaju posebne zahteve za unutrašnje čišćenje. Kärcher raspolaže bezgraničnim znanjima za primenu i postupanje u čišćenju železničkih cisterni. U vezi sa jedinstvenom Kärcher servis mrežom održivo se ispunjavaju najzahtevnije želje klijenta.

Stanica za čišćenje

Dugo i dinamično

Pod parom

Čišćenje rezervoara za neuobičajene komponente

Perfektno čišćenje svake veličine – IBC.

Čišćenje i ponovna primena IBC kontejnera nudi ubedljive prednosti nasuprot jednokratnoj upotrebi. Čišćenje je ekonomičnije, a zbog velikog broja IBC-a u ekonomskom ciklusu važan doprinos zaštiti životne sredine. Kärcher budi stanice za čišćenje za sve veličine kontejnera i sadržajnih materija.

Rasprostranjenost primene

Intermediate Bulk Container

Velika snaga u malom formatu

IBC čišćenje

Specijalno za laku burad.

Kärcher stanice za čišćenje buradi omogućuju brzo čišćenje lakih rezervoara do 750 mm prečnika. Nezavisno od njihovog oblika. Stanica za pranje sa glavama za čišćenje i cirkulacionim bazenom je preliminarno montirana i na taj način „ready to use“.

Odmah spremno za primenu

Taj sve ima u glavi

Temeljno čišćenje

Odmah ponovo dopunjivo

Jednostavno rukovanje

Specijalno čišćenje

Čišćenje rezervoara u hemijskoj industriji.

Hemijska industrija je po prirodi stvari branša sa najširim spektrom primena čišćenja. A zbog velikog broja različitih procesa i materijala ima posebnu potrebu za individualnim rešenjima. Sežu od specijalnih postupaka čišćenja za lakove i rastvarače u industriji boja do zaštite od eksplozije po ATEX 94/9.

Reaktori

SHDR 3000

Glava za čišćenje sa zaokretnim postoljem

Mobilni ciklus

Šema sistema


Sigurno čišćenje reaktora.

Čišćenje reaktora predstavlja specijalnu aplikaciju za polustacionarne rezervoare u hemijskoj industriji. Profesionalni, automatski i u postupno-tehničke procese integrisano čišćenje je osnovni preduslov da željene reakcije mogu da teku pod definisanim uslovima. Tehnologija budućnosti, u kojoj Kärcher zauzima vodeću ulogu, je čišćenje procesnih rezervoara za polisilicijum.

Šema funkcije

Stanica za čišćenje

Cirkulacioni bazeni

Komandna centrala

Jednostavno rukovanje