Loading

Dispenzer za vodu WPD 100

Dispenzer za vodu WPD 100

Power Save

Power-Save režim bi trebalo da bude stalno aktiviran.

 • Vreme režima rada za WPD 100 možete individualno da podesite.
 • Danima, kada se ne koristi, kao npr. vikendom ili noću, uređaj radi samo sa minimalnom energijom (< 1 W).
 • To pomaže da se uštedi energija
Power Save

Čišćenje proreza za ventilaciju

Proreze za ventilaciju na zadnjoj strani dispenzera za vodu bi trebalo redovno da čistite.
To garantuje optimalnu funkciju svih komponenti uređaja na dispenzeru za vodu.
Predupređuje se nepotrebno pregrevanje pojedinačnih komponenti. 
WPD može da radi energetski najefikasnije pomoću optimalnog dotoka vazduha. 
To pomaže da se uštedi energija

RM

Burad za piće za višekratnu upotrebu

Upotrebljavajte burad za piće za višekratnu upotrebu umesto buradi za piće za jednokratnu upotrebu – zarad ljubavi prema životnoj sredini.

 • Kärcher Vam isključivo nudi flaše za piće od plastike tritana bez BPA (bisfenola A) koji je štetan po zdravlje – na taj način možete da uživate u vodi bez štetnog plastificira.
 • Za kancelariju je naročito dobro namenjen bokal od stakla. 
 • Dizajnirani bokal Eva Solo od stakla se veoma rado upotrebljava za sastanke.
Posude

Upotreba CO2 flašica

 • Kod dispenzera za vodu, koji ispuštaju vodu koja sadrži CO2, stalno bi trebalo da birate CO2 flaše maksimalne veličine (10 kg). To donosi mnogo prednosti:
 • CO2 flašicu morate ređe da menjate.
 • Na taj način ne nastaje dodatan nepotreban trošak za transport
 • WPD može duže da radi bez prekida zahvaljujući zameni CO2 flašice.
 • Nema nepotrebnih angažovanja servisa
CO2 flašice

Product Carbon Footprint

 • Svaka potrošnja energije za sobom ostavlja tragove u obliku CO2, takozvani Product Carbon Footprint (PCF) – otisak stopala u obliku CO2.
 • Primenom Kärcher WPD 100 dajete važan doprinos zaštiti životne sredine. 
 • Ne troši se energija za proizvodnju, transport i čišćenje flašica i galona. 
 • Nema emisija CO2 koje su sa time povezane.
 • U poređenju Product Carbon Footprint kod WPD 100 iznosi samo šestinu PCF-a kod vode u galonima i manje od desetine PCF-a kod automata sa flašama.
Footprint


Power Save

Power-Save režim bi trebalo da bude stalno aktiviran.

 • Vreme režima rada za WPD 100 možete individualno da podesite.
 • Danima, kada se ne koristi, kao npr. vikendom ili noću, uređaj radi samo sa minimalnom energijom (< 1 W).
 • To pomaže da se uštedi energija
Power Save

Product Carbon Footprint

 • Svaka potrošnja energije za sobom ostavlja tragove u obliku CO2, takozvani Product Carbon Footprint (PCF) – otisak stopala u obliku CO2.
 • Primenom Kärcher WPD 100 dajete važan doprinos zaštiti životne sredine. 
 • Ne troši se energija za proizvodnju, transport i čišćenje flašica i galona. 
 • Nema emisija CO2 koje su sa time povezane.
 • U poređenju Product Carbon Footprint kod WPD 100 iznosi samo šestinu PCF-a kod vode u galonima i manje od desetine PCF-a kod automata sa flašama.
Product Carbon Footprint

Burad za piće za višekratnu upotrebu

Upotrebljavajte burad za piće za višekratnu upotrebu umesto buradi za piće za jednokratnu upotrebu – zarad ljubavi prema životnoj sredini.

 • Kärcher Vam isključivo nudi flaše za piće od plastike tritana bez BPA (bisfenola A) koji je štetan po zdravlje – na taj način možete da uživate u vodi bez štetnog plastificira.
 • Za kancelariju je naročito dobro namenjen bokal od stakla. 
 • Dizajnirani bokal Eva Solo od stakla se veoma rado upotrebljava za sastanke.
Posude

Čišćenje proreza za ventilaciju

Proreze za ventilaciju na zadnjoj strani dispenzera za vodu bi trebalo redovno da čistite.

To garantuje optimalnu funkciju svih komponenti uređaja na dispenzeru za vodu.
Predupređuje se nepotrebno pregrevanje pojedinačnih komponenti.
WPD može da radi energetski najefikasnije pomoću optimalnog dotoka vazduha.
To pomaže da se uštedi energija

RM

Upotreba CO2 flašica

Kod dispenzera za vodu, koji ispuštaju vodu koja sadrži CO2, stalno bi trebalo da birate CO2 flaše maksimalne veličine (10 kg). To donosi mnogo prednosti:

 • CO2 flašicu morate ređe da menjate.
 • Na taj način ne nastaje dodatan nepotreban trošak za transport
 • WPD može duže da radi bez prekida zahvaljujući zameni CO2 flašice.
 • Nema nepotrebnih angažovanja servisa.
WPD100 Application