ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er

อะแดปเตอร์มอเตอร์ได้สำหรับเชื่อมต่อ EASY! Force ปืนแรงดันสูงและท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อ M 22x1.5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ 155
สูงสุด ความดัน (bar) 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.181