Adapter 7 M18IG-TR20AG

อะแดปเตอร์ 7 เชื่อมต่อหัวพ่นเก่ากับหัวฉีดใหม่

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ 155
สูงสุด ความดัน (bar) 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.187