Giảm DN70 xuống DN40

Bộ giảm tốc thép dẫn điện để giảm từ DN 70 xuống DN 40.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 70
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có