HDC Standard

Kompaktna visokopritisna jedinica HDC Standard – modularni dizajn spreman za korišćenje. Čine ga pumpni agregat, rezervoar sa plovkom za isključivanje dovoda vode i upravljački orman.

Visokopritisna jedinica HDC Standard je zahvaljujući snažnim performansama namenjena vrlo zahtevnim čišćenjima. Kompaktna modularna jedinica je dizajnirana kao multisistem koji se sastoji od 2 do 4 visokopritisne pumpe za snabdevanje do 8 izlaznih tačaka hladnom ili toplom vodom. Centralna jedinica za snabdevanje vodom pod pritiskom po potrebi napaja trajno instalirane izlazne tačke preko sistema cevovoda. Voda koja nije preuzeta se preko prelivnog ventila vraća u rezervoar sa plovkom. Sistem se instalira u pripremljenom stanju na bezbednoj lokaciji, zaštićen od spoljašnjih uslova i nestručnog rukovanja. Mnogo je ekonomičniji i efikasniji od ostalih rešenja, kako po vremenu potrebnom za instaliranje, tako i u smislu da nema premeštanja većih mobilnih mašina. Umesto toga, pun potencijal sistema dostupan je dodirom na dugme.

Obeležja i prednosti
Efikasnost
 • Dostupno na dodir dugmeta, bez potrebe za podešavanjem i premeštanjem mobilnih mašina.
Fleksibilni korisnički koncept
 • Centralno komandno polje na uređaju.
 • Opciono se daljinski upravljači mogu direktno upotrebiti na crpnom mestu.
Modularna konstrukcija
 • Maksimalna fleksibilnost: može se opremiti sa do 4 pumpna agregata.
Inteligentno upravljanje pumpama
 • Pumpe se automatski uključuju i isključuju prema potrebnoj količini vode.
Praktično automatsko uključivanje
 • Jednokratno puštanje u rad visokopritisnih dovodnih jedinica.
 • Automatsko pokretanje pumpe sa svakom utrošenom količinom vode, bez potrebe za otključavanjem.
Bezbedno automatsko isključivanje
 • Automatsko isključivanje ako tokom utroška vode ne bude minimalno potrebne količine vode.
 • Sprečen isprekidan rad pri kratkim povlačenjima vode.
 • Automatsko uključivanje tokom trošenja vode.
Dobro osmišljena zamena rada pumpi
 • Omogućen ravnomeran rad svih pumpi zahvaljujući dobro osmišljenom sistemu zamene njihovog rada.
 • Ručno aktiviranje svake pojedinačne pumpe pomoću Automatic/Manual preklopnika.
 • Pojedinačno aktiviranje omogućava hitno snabdevanje u slučaju nepravilnosti tokom rada.
Pouzdana detekcija curenja
 • Kratka aktiviranja pumpi, tipična u slučaju curenja, vode ka hitnom isključenju.
Potpuna bezbednost mašine
 • Sa zaštitom od rada na suvo i praćenjem temperature motora i vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pritisak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Flow rate 700 / 8000
Ulazna temperatura 85
Pokretanje motora Soft start
Vrsta struje 3 / 400 / 50
Dimenzije (D × Š × V) 1150 x 750 x 1840
 HDC Standard
Pribor