Padrão dos Descobrimentos

Kärcher čisti spomenik otkrićima

Pored Brandenburške kapije Kärcher je leta 1990. godine očistio drugu zgradu od umetničko-istorijskog značaja: spomenik otkrićima "Padrão dos Descobrimentos".

Građevinu na ulasku u luku Lisabon je 1960. podignut portugalskim pronalazačima. Njegova unutrašnjost je domaćin muzeju brodova i platformi vidikovcu do koje se stiže liftom. 65 m visoka zgrada predstavlja u stilizovanom obliku jedrilicu sa herojima portugalske plovidbe.

Spomenik je podignut od kamenih cigli i obložen je pločama krečnjačkog kamena. Ovaj krečnjački kamen pokazuje sve vrste nečistoće: tamnu, koja se sastojala od organskih naslaga kao što su lišajevi i mahovina i nečistoća i svetlu, koja se stvorila od belih rascvetavanja gipsa. Ono se verovatno formiralo zbog hemijske reakcije SO2 koji se sadržan u vazduhu sa krečnjačkim kamenom.

Posle više eksperimenata utvrdili smo da se nečistoće ne mogu odstraniti pomoću kompresorskog čistača (150 bar / 1000 l vode). Sa hemikalijama se takođe nije moglo dalje: kisela sredstva za čišćenje ne smeju da se primenjuju na krečnjački kamen, alkalna ne pokazuju zadovoljavajući rezultat u čišćenju.

Samo pomoću Clean-Trailer za fasade uspelo je adekvatno uklanjanje nečistoća. Kod ovog uređaja se za čišćenje upotrebljava vazdušna struja, kojoj se u tačno regulisanoj dozi dodaje abrazivno sredstvo. Voda, koja se meša na mlaznici, sprečava razvoj prašine. Tehnička oprema se sastoji od kompresora i vodene pumpe, oboje pokreće dizel motor; uz to dolazi uređaj za raspršivanje sa komorama za pritisak. Svi agregati su smešteni na prikolicu vozila, tako da ne zauzimaju mnogo mesta.

Kod ovog spomenika kao prednost se pokazalo to da nečistoće konačno ne uklonimo u prvom radnom koraku, nego da to učinimo posle pauze od 1 - 2 časa u drugom radnom koraku. Tako je spomenik sa svojih 6.000 m² površine koju je trebalo očistiti posle radnog vremena od otprilike četiri nedelje i završnog impregniranja pomoću Kärcher mašine za impregniranje kamena RM 441 u svečanom činu mogao da bude predat javnosti.

Za Kärcher je ovaj nalog bio sledeća potvrda njegove kompetencije takođe i u slučaju teških zadataka u čišćenju.

Padrão dos Descobrimentos
Padrão dos Descobrimentos
Padrão dos Descobrimentos