Izgrađen: 1888., most preko Yarra reke

Dužina: 118,9 m

Širina: 24,7 m

Vrsta nečistoće: različiti slojevi boje, rđa od vozova i automobila, grafiti

Čišćenje: Clean Trailer za fasade (FCT), 0,1–0,3 mm pesak kvarc, pritisak: 5 bar 

Vreme izvršenja: april 1992. godine

Princes Bridge
Princes Bridge
Princes Bridge