Filtrirajući filc za kućište filtera 100 µm

Filtrirajući filc, 5 komada, 100 µm za kućište filtera.

Videos
Kompatibilni uređaji