Nadogradni komplet separatora ulje (Skimmer)

Separator ulja (Skimmer) znatno produžava radni vek flote za čišćenje. Kada se flota za čišćenje smiri, na primer preko noći, uvedeno ulje lebdi na vrhu. Tada se Skimmer može uključiti da bi se ovo ulje uklonilo iz flote za čišćenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu 8,6
Kompatibilni uređaji