Rezervoar Adv

Lako se uklanja rezervoar za lako uklanjanje flote za čišćenje iz rezervoara. Kapacitet: 8 litara.

Lako se uklanja rezervoar za lako uklanjanje flote za čišćenje iz rezervoara. Kapacitet: 8 litara.

Obeležja i prednosti
Jednostavno uklanjanje rezervoara
 • Brzo uklanjanja rezervoara
 • Uređaj ne treba da se dovodi do stanice za vodu.
 • Jednostavan rad.
Rezervoar je na šasiji motora
 • Niska težina
 • Veći kontaktni pritisak
 • Efikasan rad
Indikator nivoa vode
 • Nivo vode je vidljiv u svakom trenutku
 • Pregledna traka je prepoznatljiva u radnom položaju
Veliki otvor za punjenje
 • Lako punjenje
 • Punjenje rezervoara moguće je i kofom
Jednostavna ručka za nošenje
 • Rezervoar se može nositi jednom rukom
 • Vrata se mogu lako otvoriti.
 • Dobra dostupnost.
Rad na ručci
 • Zgodan rad direktno sa ručke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj po uređaju 1
Količina 1
Težina uklj. ambalažu 2,7
Kompatibilni uređaji