eco!efficiency – pomoću efikasnosti postignite više.

Naziv Kärcher je širom sveta sinonim za snagu, kvalitet i inovaciju. I za kompentenciju u čišćenju, koja postavlja merila. Kao vodeći na tržištu za sisteme čišćenja Kärcher je jedna od pokretačkih snaga za tehnološki napredak ne samo u ovoj oblasti: Preko 600 zaposlenih u istraživanju i razvoju rade na još ekonomičnijim i ekološkijim postupcima i proizvodima. Uz primenu najmodernijih tehnologija u konstrukciji, razvoju, dizajnu i eksperimentima. Sa ciljem još višeg stepena efikasnosti, još dužeg veka trajanja i još bolje zaštite životne sredine. I sa višim stepenom kvaliteta servisa tokom celokupnog ciklusa trajanja do vraćanja na stručnu reciklažu. Uvek vođeni principom da je klijent za nas mera stvari. Pogodili smo u metu pomoću programa, koji iz odgovornosti dozvoljava budućnosti da se raste: Kärcher eco!efficiency.

ecoefficiency header 2015

Postavite znakove vremena.

Ko stvari pokreće i hoće da ih menja, mora da postavi znakove. A boje se izjašnjavaju. Plavi simboli za različite Kärcher elemente eco!efficiency na prvi pogled pokazuju, gde i kako Kärcher svojom inovativnom snagom merljivo postiže više i bolju efikasnost. Kärcher eco!efficiency je implementiran u sve sektore preduzeća i fiksni je sastavni deo preduzetničkog mišljenja i delanja.

eco!efficiency visoka mogućnost reciklaže
eco!efficiency redukovana potrošnja vode
eco!efficiency manje buke
eco!efficiency inteligentna energetska efikasnost
eco!efficiency primeri mogućnosti popravke
eco!efficiency izbor materijala u skladu sa primenom
eco!efficiency smanjena emisija CO2
eco!efficiency optimizovani procesi u preduzeću
eco!efficiency manje opterećenje otpadne vode
eco!efficiency produžen vek trajanja
eco!efficiency ciljano dozirana sredstva za čišćenje
eco!efficiency redukovana potrošnja materijala
eco!efficiency efikasno filtriranje prašine
eco!efficiency comprehensive spare parts

Sve se kreće. Pre svega efikasnije.

Efikasnost ima najrazličitije dimenzije: redukcija potrošnje energije. Više stepene efikasnosti motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Manje primene sredstva za čišćenje. Izbegavanje ambalaže zahvaljujući visokokoncentrovanim sredstvima. Konstruktivna mogućnost reciklaže ili takođe minimalizacija komponenti. Efekti, koji mogu da se postignu samo zahvaljujući novim idejama i inovativnim tehnologijama. A pre svega, ako je nešto potrebno, onda volja i sposobnost, da se to zaista sprovede.

Kärcher danas već nudi obiman program uređaja i sredstava za čišćenje sa prefiksom eco!efficiency, pomoću kojih korisnici u najrazličitijim branšama isto tako efikasno kao i ekonomično i ekološki mogu da čiste. Kärcher uređaji sa stepenom eco!efficiency nude mogućnost, da kod manjih nečistoća rade sa redukovanom snagom i da na taj način uštede energiju i sredstva za čišćenje kako i da sačuvaju mašinu. Kärcher uređaji sa standardom eco!efficiency raspolažu obimnom tehničkom opremom za permanentnu uštedu energije, sredstava za čišćenje i radnog vremena.


eco!efficiency T12/1

Suvi usisivači eco!efficiency: Snažno usisavanje. Štedljivo. Tiho.

Sa 40 procenata niže ulazne snage eco!efficiency suvi usisivači postižu 98 procenata usisne snage osnovnog uređaja, što je sasvim dovoljno za dnevno održavanje čistoće. Pri tome eco!efficiency uređaji usisavaju simpatično tiho, merljivo i osetno prepolovljenom jačinom zvuka.

T 12/1 eco!efficiency npr. postiže optimalan odnos između učinka u čišćenju i angažovanja energije, a posprema temeljno uz pogrešno verovanje, da učinak može da se zameni samo onim, za koji je naime potrebno više snage. Mnogo pomaže mnogo samo onda, kada se ne ume mnogo. 750 W snage motora je potpuno dovoljno za suve usisivače u kancelarijama i hotelima. Ispod 200 W usisna snaga nije dovoljna, od 200 W se kontinuirano poboljšava.

Na 750 W je postignuta tačka optimalne snage usisavanja, koja je savršeno dovoljna za čišćenje normalne kućne prašine na tekstilima ili tvrdim površinama. Rezultat čišćenja zahvaljujući većoj usisnoj snazi se samo još minimalno poboljšava. Veća usisna snaga uz to može da pojača sile za guranje na "čupavim" tepisima. Na taj način se koči čista snaga.

 

Visoko efikasno: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.

Inovativni Kärcher kompresorski čistač na vrelu vodu HDS-E 8/16-4 M markira aktuelan stadijum energetske efikasnosti. A pokazuje da inovativna vrhunska tehnologija može pravilno da odgovori na zahtevna pitanja današnjice: sa do 40 procenata uštede energije u Stand-by režimu rada.

Kärcher HDS-E 8/16-4 M proizvodi vrelu vodu pomoću naizmenične struje od 400 V i iz tog razloga može takođe da se upotrebljava svuda, gde su izduvni gasovi nepoželjni ili čak zabranjeni. 3 modela sa grejnom snagom od 12, 24 ili 36 kW raspolažu eco!efficiency stepenom, na kojem se na temperaturi od 60 °C naročito efikasno čisti. Za naročito tvrdokorne nečistoće temperatura vode može da se podigne do na 85 °C. Zahvaljujući svojoj velikoj snazi i servo kontroli model od 36 kW konstantno čisti na temperaturi d 80 °C i prilikom trajne primene. Komora za brzo zagrevanje verzije od 12 kW brine za jako skraćeno vreme podgrevanja. Svi HDS-E 8/16-4 M dolaze sa bojlerima od prohroma koji ne koroziraju, sa integrisanim mehanizmom preliminarnu zaštitu od kamenca, sa ugodnom pomoći za naginjanje radi lakšeg manevrisanja i pregradom za pribor i alata koja može da se zatvori.

Kärcher HDS-E 8/16-4 M zbog izolovanog bojlera potrošnju energije u Stand-by režimu rada u zavisnosti od primene i verzije snižava za do 40 procenata. Grafikon koji stoji gore pokazuje zračenje toplote izolovanog bojlera (levo na slici) u poređenju sa neizolovanim.

eco!efficiency HDS-E
eco!efficiency sredstva za čišćenje

Sredstvo za čišćenje eco!efficiency.

U mnogim primenama čišćenja neizbežna su efikasna sredstva za čišćenje, kako biste postigli ubedljive rezultate. Pri tome se principijelno ništa ne menja, svakako rastu zahtevi za zaštitom životne sredine i ekonomičnošću. To zahteva izvagani balans između snage čišćenja s jedne strane i čuvanja korisnika, materijala i životne sredine s druge strane. Važi se svakako, da ovu ravnotežu dobijete uvek na višem nivou. Kärcher kontinuirano radi u sopstvenim razvojnim laboratorijama i sopstvenoj proizvodnji na sredstvima za čišćenje budućnosti. Rezultat je ubedljiv: Kärcher eco!efficiency sredstva za čišćenje.

 

Zamišljen za dva stepena naprednije: die eco!efficiency stepen.

Značajni razvoji se prirodno vrše u stepenima. Razvoj koji je putokaz kod uređaja za čišćenje je Kärcher eco!efficiency stepen, koji jednim okretom može da se aktivira čak i tokom aktivnog režima rada. U eco!efficiency stepenu se funkcijama mašine upravlja automatski na optimalnoj efikasnosti. Na taj način se osetno redukuje potrošnja energije, vode i sredstva za čišćenje. Očuvanje materijala i mašine je dalji efekat, koji se akumulira u dugim intervalima održavanja, niskim troškovima servisa i optimizovanog veka trajanja.

eco!efficiency stepen za mašine za ribanje i usisavanje

Mašine za ribanje i usisavanje sa eco!efficiency stepenom

Mnogobrojne serije Kärcher mašina za ribanje i usisavanje sa voznim pogonom ili Step-on rukovođenjem već raspolažu eco!efficiency stepenom. U eco!efficiency stepenu se broj obrtaja četke i usisna snaga redukuju na snagu koja je dovoljna za lakše nečistoće. Tako se postižu ubedljiviji rezultati u čišćenju sa znatno manjom potrošnjom i čuva se mašina. Trenutno do 20 procenata energije kao i 10 procenata vode i sredstva za čišćenje mogu da se uštede zahvaljujući eco!efficiency stepenu. Proverene tehnike kao što je inteligentno doziranje sredstva za čišćenje Dose ili izmenljive glave četke donose dodatne tačke u efikasnosti. Pomoću novih ideja i tehnoloških inovacija, koje su već u razvoju i na testiranju, postaće uskoro moguće ostale značajne progresije u efikasnosti.

 


Kompresorski čistači sa eco!efficiency stepenom

Kompresorski čistači na vrelu vodu principijelno uslovljeno zahtevaju više angažovanje energije, a kod izrazito tvrdokornih nečistoća po potrebi dodatna sredstva za čišćenje. Međutim, kompresorski čistač na vrelu vodu u poređenju sa konvencionalnim čišćenjem je veoma efikasna tehnologija. Pomoću vrele vode pod pritiskom postižu se uporedivi rezultati u čišćenju uz enormno smanjenu primenu vode. Kärcher HDS kompresorski čistači dalje mogu da ispune zahtevnije zadatke u čišćenju, koji su samo sa vodom, sredstvom za čišćenje i ručnim ribanjem. Primena energije grejanja se pri tome jasno prevazilazi zahvaljujući količini ušteđene vode i sredstava za čišćenje. Ušteđeno radno vreme pti tome donosi mnogostruko veći ekonomski efekat.

Novi Kärcher HDS sa eco!efficiency stepenom još jednom jasno povećava prednost u efikasnosti. Ako je eco!efficiency stepen aktivan, temperatura vode se reguliše na 60 °C, jer je 60 °C u potpunosti dovoljno za ispunjenje većine zadataka u čišćenju. Ne samo kod lakih nečistoća, neg i kod srednje teških. Pomoću eco!efficiency stepena Kärcher HDS postiže se perfektan balans između učinka u čišćenju i angažovane energije – bez odbitka na rezultatu.

 

eco!efficiency stepen za kompresorske čistače