ID 130/22 Afc

Kompaktni, mobilni sistem za otprašivanje ID 130/22 Afc sa motornim istresanjem filtera za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina(AGW > 0,1 mg/m³). Sa pogonom na trofaznu struju.

Mobilni industrijski sistem za otprašivanje ID 130/22 Afc sa pogonom na trofaznu struju, sa potrošnjom električne energije od 2,2 kW i filterskim sistemom klase prašine M je dizajniran za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Efikasno čišćenje izdržljivog i kompaktnog filtera je realizovano električnim mehanizmom za istresanje. Sistem za otprašivanje raspolaže snažnim i energetski efikasnim (IE2) radijalnim kompresorom sa visokim zapreminskim protocima koji je dizajniran za kontinualni rad u tri smene. Pored svoje robusne konstrukcije koja omogućava jednostavno servisiranje on ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Šasija koja se spušta omogućava jednostavno i ergonomsko pražnjenje rezervoara za prikupljanje veličine 170 litara bez uklanjanja pogonske glave. Zahvaljujući PE vreći sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevu za izjednačavanje pritiska na uređaju pražnjenje se vrši bezbedno i uz malo prisustvo prašine.

Obeležja i prednosti
 ID 130/22 Afc: Equipped for dust class M for high occupational safety
Equipped for dust class M for high occupational safety
Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
 ID 130/22 Afc: Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
 ID 130/22 Afc: Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
Pražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja. Bezbedno odlaganje prašine u PE džakovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta struje 3 - 400 - 50
Air flow rate 370 / 1329
Vacuum 33 / 3,3
Container capacity (l) 170
Rated input power / Amps 2,2
Filter area 9
Nazivni prečnik spoja ID 140
Sound pressure level 75
Težina bez pribora 174
Težina uklj. ambalažu 174
Dimenzije (D × Š × V) 1200 x 800 x 1600
 ID 130/22 Afc
Područja primene
  • For large quantities of fine swarf and hazardous dust (OEL ≥ 0.1 mg/m³)