Czyszczenie na stacji paliw

Na stacjach paliw wykonywana jest szeroka gama czynności związanych z czyszczeniem. Inwestycja w odpowiednią technologię czyszczącą pozwoli na wydajną realizację wymaganych zadań i utrzymanie obiektu w czystości.

Zamiatarka na stacji paliw

Operatorzy stacji paliw muszą działać na wielu frontach

Stacje paliw nie są już jedynie miejscem, w którym kupujemy paliwo. Stały się one miejscem docelowym, „rycerzem na białym koniu”, gdy w domu zabraknie nam masła lub mleka.

Aby mieć pewność, że klienci będą czuć się komfortowo, osoby odpowiedzialne za czystość muszą działać na wielu frontach: W części sklepowej, w obszarach zewnętrznych, w strefie gastronomicznej, w toaletach i myjniach — wszystkie te miejsca muszą być czyste i spełniać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Z tego względu czyszczenie stacji paliw obejmuje szeroką gamę zadań. Zaopatrując się we właściwe urządzenia i inwestując w odpowiednią technologię czyszczącą, możemy wyczyścić naszą stację paliw wydajnie i dokładnie. To inwestycja, która pomaga zaoszczędzić wiele godzin i szybko okazuje się bardzo opłacalna. Mimo to regularne, dokładne czyszczenie jest nadal wymagane. Jednak dzięki systematycznemu dbaniu o czystość naszego obiektu zajmie nam ono dużo mniej czasu.

Zadania związane z czyszczeniem stacji paliw

Czyszczenie wokół stacji paliw

Czyszczenie wokół stacji paliw

Myjnie samochodowe

Myjnie samochodowe

Czyszczenie hal serwisowych

Czyszczenie hal serwisowych

Samoobsługowe myjnie samochodowe

Samoobsługowe myjnie samochodowe

Czyszczenie parkingu

Czyszczenie parkingu

Czyszczenie łazienek

Czyszczenie łazienek

Czyszczenie posadzek w sklepie

Czyszczenie posadzek w sklepie

Czyszczenie biura

Czyszczenie biura

Bezpieczeństwo: Przestrzeganie zasad i przepisów

Na stacjach paliw znajdują się strefy niebezpieczne dla ludzi i środowiska, spowodowane na przykład niebezpiecznymi cieczami lub gazami bądź paliwami. Bezpieczeństwo i higiena pracy, a także ochrona środowiska mają bardzo duże znaczenie podczas realizacji zadań na stacjach paliw. Dlatego podczas stosowania sprzętu i środków czystości należy przestrzegać zasad i regulacji stowarzyszeń zawodowych i odpowiednich przedsiębiorstw naftowych.

Produkty odpowiednie do Twoich zastosowań

Having an outside area which is free of dirt is crucial in creating an overall impression of cleanliness. Different types of dirt can quickly accumulate in these areas due to their extensive use and the continuous effects of weathering. With powerful cleaning machines, this is kept in check all year round.

The surfaces in restroom areas can quickly accrue dirt and therefore need thorough cleaning. This means that slip hazards are prevented, stubborn contaminants are removed and hygienic conditions are ensured. Special cleaning machines meet these requirements.

Modern service stations have become service centres where many customers can serve themselves on the shop floor. Given that it is an important source of revenue and acts as a showcase for the service station, the shop should have especially high maintenance and hygiene standards. In particular, it is important to ensure that the work surfaces in the counter serving area are hygienic. This area should be regularly cleaned due to its very frequent use. 

Wash bays must produce perfect results when it comes to vehicle cleaning. Customers require high-quality cleaning which meets their standards. Powerful and professional cleaning equipment is needed to achieve this.

Greasy oils and stubborn dirt can quickly accumulate on forecourts. There is a significantly increased safety risk due to the slippery surfaces and the fact that hazardous substances are stored there. By performing cleaning tasks with the correct equipment, operators can not only improve safety, but also ensure clean conditions on the services station forecourt.