Brandenburger Tor

Brandenburška kapija u novom sjaju

Pod stručnim nadzorom glavnog restauratora Thomas Schubert-a Kärcher je izvršio radove na čišćenju Brandenburške kapije.

Simbol za nemačko ponovno ujedinjenje je u svojoj istoriji od preko 200 godina više puta renovirano, po prvi put 1804. godine, dakle već 13 godina posle svog završetka. Posle teških oštećenja, koja je kapija zadobila u 2. svetskom ratu, ponovo je izgrađena 1956. – 5. godine i klesari su je u potpunosti preradili.

Na Brandenburškoj kapiji je bilo mnoštvo problema da se reši. Thomas Schubert pored normalne površinske nečistoće u prvom redu naveo šare u boji i mesta koja su pocrnela, koja sežu do jake zapekline. Na vencu metopa na istočnoj strani osim toga su se nakupile jake nečistoće od izmeta ptica.

Prebojenosti su se nalazile na svim delovima građevine, ali pre svega u sektoru atike i u prolazima kapije.

Štetne materije u vazduhu su bitan uzrok za nečistoće. Pri tome neslavnu ulogu pre svega igraju sadržaj SO² i visok udeo prašine u berlinskom vazduhu.

Pre radova smo u čitavom nizu testova utvrdili primerenu tehnologiju za čišćenje. Između ostalog izabrani su parni čistač, prskanje šmrkom i peskarenje sa različitim abrazivima. Konačno smo se odlučili za naročito blag proces: čišćenje čistom vodom ispod 50 bar pritiska i 90 °C temperature. U potpunosti smo se odrekli upotrebe hemikalija.

Zahvaljujući ovom blagom čišćenju zadržava se prirodna patina Brandenburške kapije i ne gubi se karakter istorijske zgrade.

Početkom maja 1990. godine počeli smo sa čišćenjem. Zaprljane površine smo preliminarno nakvasili vodom. Posle kraćeg vremena delovanja površinu smo očistili pomoću odgovarajućih parametara u postupku sa ravnim mlazom. Početkom septembra 1990. godine završili smo radove na čišćenju.