Statua Hrista

Restauracija i čišćenje statue Hrista

Samo nekoliko meseci posle čišćenja Branderburške kapije ponovo su bili na tražnji Kärcher tehnika za čišćenje i stručno znanje, da se ništa manje poznata i simbolička građevina, statua Hrista u gradu Rio de Ženeiro, podvrgne temeljnom, a blagom čišćenju. To se desilo u okviru restauracije celokupne statue zahvaljujući firmi za sanaciju betona. Pre deset godina Kärcher je već jednom očistio figuru Hrista povodom posete Pape Johannes Paul II.

Statua Cristo Redentor (Hristos spasitelj), znamenje grada Rio de Ženeiro se i dalje vidi na brdu Corcovado iznad grada. Spomenik ima silne dimenzije: ukupna dužina iznosi 30 m, u koju nije uračunato 8 m visoko postolje. Samo meren od glave u visini od skoro 4 m – ima težinu od 40 tona! Spomenik su gradili od 1926. di 1931. godine; glava i ruke potiču od francuskog arhitekte po imenu Paul Landowsky.

Spoljašnji sloj građevine (i srce Isusa u unutrašnjosti) je prekriven mozaikom od trouglastih steatit pločica; ovaj kamen je veoma mek, ali je vodootporan.

Znamenje Rija u novom sjaju

Posle sanacije betona i dopune otpalih steatit pločica mogli smo da počnemo čišćenje od glave do pete. Okruglo 10 radnika je ceo mesec zaposleno kako bi pomogli da se statui ponovo vrati njen stari sjaj. Otprilike 25 % spoljašnjeg sloja je bilo porozno, rascvetalo i prevučeno crnim organskim naslagama. Preliminarna testiranja su dala rezultate da prilikom tretmana ni u kom slučaju ne smemo da primenjujemo vodu. Postupak raspršivanja finog peska koji je Kärcher sam razvio za čišćenje Branderburške kapije doneo je veoma dobar rezultat u čišćenju. Sa učinkom po površini od 15 m²/h uspelo nam je da odstranimo sve nečistoće i da postignemo jedinstvenu boju na površini; popravljena mesta ne upadaju više u oči kao svetle fleke. Mogli smo sasvim da se odreknemo primene sredstava za čišćenje.

Na kraju je specijalna firma površinu građevine tretirala bezbojnim silikonom. Ovaj zaštitni sloj odbija vodu, ali ipak propušta vodenu paru, tako da voda koja je prodrla ponovo može da ispari.

Čišćenje postolja i delova na stopalima figure Hrista pomoću Kärcher kompresorskih čistača završilo se u martu 1991. godine.