Euromast

Kärcher čisti Euromast u gradu Rotterdam

Već preko 50 godina je Euromast znamenje holandske luke Rotterdam. Pored jakih uticaja vremenskih uslova poznati vidikovac je zbog velikog porasta saobraćaja u svojoj okolini izložen štetnom vazdušnom zagađenju. 50. jubilej godine 2010. za Kärcher je predstavljao prigodu za čišćenje diva u okviru programa sponzorisanja kulture.

Euromast se sastoji od različitih materijala, koji različito reaguju kako na nečistoću tako i na čišćenje. Na početku sprovedeni testovi su brzo učinili jasnim da tvrdokorna nečistoća neće odoleti toploj vodi pod visokim pritiskom. Gornji, industrijskim lakom presvučeni gvozdeni deo i donji deo od betona na ovaj način je bilo relativno jednostavno očistiti.

Elementi koji vise iznad su bili teško nagriženi dimom peći koje su u ranijim vremenima gorele dizel. Zbog hemijske reakcije sumpora sa betonom tokom dugog vremenskog perioda je nastala tvrda kora od nečistoće. Četiri kompresorska čistača na vrelu vodu snage od 1000 litara vode na čas, pritiskom od 200 bar i temperaturom od 75 °C primenjivali smo na Euromast-u. Kärcher je kompresorske čistače pozicionirao na srednji nivo, na visini restorana i platforme vidikovca. Tamo smo dovodili vodu i struju, tako da smo diva mogli da očistimo kako na gore do najviše tačke tako i na dole. Ukupno smo prilikom ove akcije primenjivali kompresorsko crevo od 500 metara.

Zahvaljujući pravoj kombinaciji blagog načina rada, pritiska vode i temperature bez dodatka hemije smo mogli da postignemo održivi rezultat u čišćenju.