Crkva zadužbina cara Vilhelma

Kärcher po četvrti put čisti u Berlinu

Posle Brandenburške kapije, Marijine crkve i Fridrihove gradske palate Kärcher je sa Crkvom zadužbinom cara Vilhelma u proleće 2012.godine več očistio četvrti spomenik u Berlinu. U saradnji sa pružaocem usluga čišćenja Dussmann servis proizvođač uređaja za čišćenje je time dao dvoj doprinos sanaciji građevine. Na unutrašnjim zidovima kulturnog spomenika u prethodnih 50 godina su se nakupile nečistoće koje sadrže čađ, koje jako ugrožavaju pad svetlosti i refleksiju na nekada svetloj betonskoj površini.

Čišćenje preko 16.000 prozorskih elemenata

Tokom tronedeljne akcije sponzorisanja kulture nežno smo od slojeva nečistoće oslobodili preko 16.000 prozorskih elemenata.

Najobimniji radovi na čišćenju su se manifestovali u sektoru između spoljašnjeg i unutrašnjeg zida crkve, u koji ne ulaze posetioci. Pošto u tom samo 2,40 m širokom hodniku osmougaone zgrade nismo mogli da postavimo nikakvu konstrukciju, industrijski penjači su sa tavanice visili na sajlama, kako bi odstranili crni sloj nečistoće na staklenim mozaicima i betonskim okvirima. Primenjivali smo kompresorske čistače na vrelu vodu, koji su radili na vrelu vodu od 80 °C i na pritisku od 100 bar i u transportnoj količini od 700 l/h. Voda koja je tekla na dole se sakupljala u kadicu od folije koju smo konstruisali i uklonjena je Kärcher mokro-/suvim usisivačem.

U prostoru crkve zaposleni iz Dussmann servisa su na platformama dizalice čistili betonsko saće koje obuhvata staklene mozaike; staklo su čistili ponuđači usluga čišćenja ručno sunđerom i kožom, sasvim bez hemije. Naslage na podu od keramičkih pločica crkve uklonili smo pomoću vrele vode i visokog pritiska i Kärcher čistača za površine naročito nežno i ravnomerno: Ovde smo takođe prljavu vodu istovremeno ispumpali mokro/suvim usisivačem.

Sanitarni sektori i druge prostorije u prizemlju crkve su podvrgnuti temeljnom čišćenju. Takođe jedan deo spoljašnje fasade berlinskog znamenja, najniži red betonskih mozaika bez prozora, Kärcher i Dussmann servis su do visine od tri metra od tvrdokorne nečistoće ko što su golubiji izmet i ostaci emisije, oslobodili pomoću kompresorskih čistača na vrelu vodu.

Čišćenje kao preduslov za novi koncept osvetljenja

Čišćenje je bilo preduslov za novi koncept osvetljenja, zahvaljujući kojem se potrošnja struje i troškovi energije za crkvenu opštinu znatno redukuju. „Od akcije čišćenja tokom dana samo retko nam je potrebno električno dodatno svetlo; plavi stakleni zidovi sami zrače u do sada nepoznatom intenzitetu“, kaže sveštenik Martin Germer.

Preuzeto dugoročno zalaganje za čišćenje

Prilikom akcije čišćenja Kärcher i Dussmann servis nisu hteli to da napuste, nego su se takođe u budućnosti angažovali za spomenik kulture. Prilikom zvanične primopredaje očišćene građevina svešteniku Martin Germer preduzeća predala i koncept za stručno temeljno i čišćenje radi održavanja, koji su sama razradila. Tu spada takođe donacija Kärcher mašine za ribanje i usisavanje, pomoću koje će se ubuduće čistiti pod od keramičkih pločica. Dussmann servis je predao sredstva za čišćenje, odgovarajuća postrojenja za doziranje kao i jedna kompletno opremljena kolica za čišćenje.