Manastir Maulbronn

U nizu obimnih mera restauracije u manastiru Maulbronn Kärcher se angažovao za UNESCO svetsku kulturnu baštinu i fontanu sa tri korita u serverom krilu krstastog hodnika oslobodio od tvrdokornog sloja kamenca – prvobitna boja crvenog germanskog trijas kamena je pri tome postala vidljiva po prvi put posle jednog veka.

Na donjem i srednjem koritu fontane su se zbog visokog stepena tvrdoće vode od otprilike 21 °tokom vremena formirali slojevi kamenca debljine do 1,5 cm. U prvom radnom koraku smo obrusili grube zapekline, na manje osetljivim mestima smo skidali čekićem i dletom. Kako ne bi oštetio originalnu supstancu, Kärcher je onda još preostali sloj kamenca uklonio pomoću pištoljem za raspršivanje čestica. Pomoću njega smo veoma fino stakleno brašno u prahu (granulacija 40 do 80 µm, tvrdoće 6 do 7 po Mosovoj skali) pomoću komprimovanog vazduha i pritiska od 1 - 4 bar naneli na površinu kamena i tako pažljivo skinuli zapekline. Na površinama sa različitom debljinom nahvatanog kamenca mogli smo da reagujemo veoma fleksibilno, pošto pritisak vazduha i količina abraziva mogu fino da se regulišu na drški pištolja. Pomoću ovog blagog postupka uspelo nam je da crveni kamen ponovo oslobodimo, ispod toga takođe površinu glava lavova koji bljuju vodu u srednjem koritu fontane.

Fontana je postavljena oko 1500. godine i u toku delimične rekonstrukcije godine 1878. je dopunjena sa dva druga korita i konusnim olovnim nastavkom. Fontana je monasima služila za čišćenje, za ritualna pranja i šišanje tonzure.

U manastiru Maulbronn su zastupljeni arhitektonski stilovi od romantike do kasne gotike. U srednjem veku je bio značajan politički, ekonomski i društveni centar. Posle reformacije manastir se preinačio u evangelističku manastirsku školu (1556). Evangelističko-teološki seminar koji je osnovan 1807. godine postoji i danas. Od 1993. godine manastir Maulbronn je na UNESCO listi kao spomenik svetske kulture.

Manastir Maulbronn
Manastir Maulbronn
Manastir Maulbronn