Most laži

Restauracija mosta laži u gradu Hermannstadt

U oktobru 2006. godine Kärcher je čistio Most laži u rumunskom gradu Hermannstadt (Sibiu), koji je sledeće godine smeo da ponese titulu "Glavni grad kulture Evrope". Radovi su se manifestovali u uskoj saradnji sa restauratorima, negovateljima spomenika i naučnicima. Pri tome je naročito insistirano na očuvanju originalne supstance.

1859. godine podignuta građevina je prvi most od livenog gvožđa u Istočnoj Evropi i u Rumuniji je veoma popularan. U narodu nosi ime "Most laži", jer se kaže, da će se srušiti, ukoliko na njega zgazi lažov. Konstrukcija u centru srednjovekovnog grada ima raspon od 10,5 m. Pored livenog gvožđa sastoji se od zidina od cigle i temelja od kamenih blokova. Zasun od peščanog kamena koji je obrazovan u obliku venca prenosi nosivost lukova mosta na zid od cigli koji se nalazi direktno ispod njih.

Prilikom restauracije staru zidinu i prirodni kamen smo najpre očistili četkom. Kamen je bio zaprljan više centimetara debelim slojevima nečistoće, formiranom ljuskom i korom. Niskim pritiskom od 2 do 3 bar smo slobodnu nečistoću izduvali Kärcher GS-pištoljem za raspršivanje i delimično skinuli i istanjili zalepljene slojeve. Kao abraziv smo primenjivali aluminijum silikat. Sa dela mosta od livenog gvožđa slojeve smo skinuli pomoću Kärcher uređaja za raspršivanje suvog leda. Prednost postupka u restauraciji je u tome da nema korozije i da je jedva abrazivan. Na taj način smo po prvi out uspeli da blago skinemo stare, više puta jedan preko drugog premazivane slojeve boje – a da takozvanu livenu kožu, koja predstavlja prirodnu zaštitu od korozije, ne razorimo na gvozdenoj površini.