Memnonkolosse

Uklonjene štetne naslage nečistoće

Kolosa iz Memnona u zapadnoj Tebi blizu doline kraljeva ubraja se u najveće i najznačajnije statue starog Egipta. Obe 3300 godina stare i preko 800 t teške figure od kamena čuvaju ulaz u hram mrtvih Amenophis III., od kojeg su samo preživeli mali ostaci. U nizu različitih konzervatorskih istraživanja i mera statue su se takođe oslobodile naslaga nečistoće koje su nagrizale površinu kamena. Ovaj posao su izvršili stručnjaci proizvođača uređaja za čišćenje Kärcher po nalogu Egipatske antičke ustanove pod rukovodstvom prof. dr. Stadelmann, bivšeg direktora Nemačkog arheološkog instituta u Kairu.

Oba spomenika koja su visoka preko 14 m od kvarcita predstavljaju faraona Amenophis III. i stajali su ispred prvog pilona možda najvećeg hrama u Egiptu. Zbog tvrdokorne nečistoće koja se formirala tokom vekova bili su jako ugroženi rasolinama.

Da uklonimo sloj nečistoće koji škodi kamenu i da sprečimo dalje raspadanje spomenika, bio je najvažniji cilj čišćenja koje je stručno pratio dipl. restaurator Jens Linke iz grada Mellingen. Pri tome smo primenjivali postupak raspršivanja čestica, prilikom kojeg smo upotrebljavali brašno kalcijumkarbonata visokog stepena finoće (granulacija 0,04 – 0,14 mm, tvrdoća 2,5 po Mosovoj skali). Koru od nečistoće smo skidali sloj po sloj pomoću Kärcher pištolja za raspršivanje, kod kojeg smo mogli fino na samoj drški da regulišemo pritisak vazduha i količinu abrazivnog sredstva. Na ovaj način smo mogli veoma fleksibilno da reagujemo na jako različito opterećenu površinu kamena Kolose. Na začuđujući način smo čak otkrili ostatke prvobitnog bojenja pa smo ih pažljivo oslobodili, a da ih nismo oštetili.