Nihonbashi most

Kärcher čisti istorijski značajan Nihonbashi most u Tokiju

Ako verujete na sve strane poznatoj izreci, svi putevi vode u Rim. U Japanu nasuprot tome od početka 17. veka važi: Svi putevi vode na Nihonbashi most. Jer tokom vladavine Tokugawa-Shogune odavde su polazili svi veliki trgovinski drumovi. Na njima se tada nije održao samo najveći deo prometa robe, nego su ga koristili mnogi putnici, jer su brodove kao transportno sredstvo koristili isključivo vladari. Time je 1603. godine izgrađeni most bio simbolički centar zemlje. Još danas se na kolovoznoj traci na sredini mosta nalazi bronzana ploča, koja je obeležena tačkom nula – od nje se mere udaljenosti od i ka Tokiju i prikazuju se na japanskim brzim drumovima.

Pošto je prvobitni drveni most tokom vekova više puta spaljivan, odlučili su se prilikom poslednjeg renoviranja godine 1911. za granit koji je otporan na vatru. Od nečistoća svakako nije mogao da se osigura: prašina, mahovina i alge su se taložile tokom vremena na 52 m dugoj i 30 m širokoj građevini i na nekim delovima su formirali do 2 mm debelu crnu koru. Izduvni gasovi od saobraćaja sa autoputa koji prolazi poprečno preko mosta učinili su se sporednim.

Kako bismo Nihonbashi most blagovremeno primereno očistili za njegov 100-godišnji jubilej, napravili smo nemačko-japanski Kärcher tim. Kao najefikasniji i najblagotvorniji tretman lepote za delom već popucao i otkinut granit pokazala se kombinacija kompresorskog čišćenja i raspršivanja čestica na niskom pritisku. Primenjeni tehničari su najpre izvršili preliminarno čišćenje pomoću kompresorskih uređaja i vrele vode na otprilike 100 °C. U nastavku su primenjivali GS pištolja za raspršivanje, pomoću kojih su pažljivo skidali preostale nečistoće i prebojenosti pomoću abrazivnih sredstava kalcijumkarbonata i aluminijumsilikata, a da nisu oštetili stenu koja se ispod toga nalazi. Kako bi opterećenje životne sredine držali na što nižem nivou, abrazivno sredstvo su odmah pokupili pomoću mokro/suvih usisivača. Ostatke koji sus e zadržali na površini tim je isprao pomoću kompresorskih čistača na vrelu vodu HDS 13/15.

Nihonbashi most

U drugom svetskom ratu američka avijacija bombama nije srušila most, pa je on danas jedan od samo dva preostala mosta iz vremena vladavine cara Meiji Mutsuhito (1867.-1912.).

Kanal preko koga se most proteže je bivši šanac koji sedište vlade Shoguns povezuje direktno sa morem.

Pošto se na Nihonbashi mostu ukrštaju trgovinski drumovi Japana, u okolini je nastao važan gradski trgovinski centar. Tamo rade mnogi ribari, zanatlije i trgovci. Danas je ova oblast jedan od finansijskih i poslovnih centara Tokija.