Praško narodno pozorište

U nizu obimnih mera za restauraciju Praškog narodnog pozorišta angažovao se Kärcher za zgradu koja je stara skoro 130 godina: porodično preduzeće radove podržava svojim iskustvom i tehnikom za čišćenje kako bi omogućio blago uklanjanje nečistoća koje oštećuju kamen fasade pozorišta. Radove je izvodila lokalna firma ART Kodiak s.r.o. Počeli su od severne fasade; restauracija će predviđeno biti završena za četiri godine.

Fasada bogata ornamentima pozorišta koje je podignuto između 1868. i 1881. godine u novorenesansnom stilu u suštini se sastoji od peščanog kamena i ukrašenih površina. Između 1977. i 1983. godine su je očistili prilikom prve restauracije i premazali su je – kako se kasnije ispostavilo – neadekvatnim akrilnim premazom, koji se tokom ove restauracije skida. Dodatno su se od tada na površini između ostalog nataložili prašina, biološko rastinje i nečistoće od emisije. Crne, delom veoma tvrdokorno zalepljenje nečistoće i skorelosti ne ugrožavaju samo spoljašnji izgled zgrade, one takođe oštećuju supstancu prirodnog kamena i iz tog razloga moraju da se uklone.

U saradnji sa vlasnikom, restauratorom i zastupnikom nadležne ustanove za zaštitu spomenika Kärcher primenjeni tehničari su pre početka radova na restauraciji izvršili testiranja i utvrdili najbolju moguću metodu za čišćenje. Tako se za radove primenjivao postupak raspršivanja čestica (suv), a kao abrazivno sredstvo kalcijum-magnezijum karbonat tvrdoće od 3-3,5 po Mosovoj skali i granulacije od 5-300μm. Teško dostupna mesta na filigranskim radovima rezanja kamena tretiraju se hemijskim sredstvom za skidanje boje, pa se zatim čiste pomoću kompresorskog čistača na vrelu vodu.

Kärcher organizaciji „Narodno pozorište Prag“, koja je odgovorna za restauraciju, na raspolaganje stavlja neophodne uređaje, kompresorski čistač na vrelu vodu, sisteme za raspršivanje i mokro/suvi usisivač kao i sredstva za čišćenje i abrazivno sredstvo.