Projekt modela sa nemačkom UNESCO komisijom

Jesen 2013. godine: Nemačka UNESCO komisija i specijalista u čišćenju Kärcher pomoću saveznog modela projekta podržavaju očuvanje kulturnih spomenika u Nemačkoj. Zato se nemačka UNESCO svetska baština čisti besplatno i u skladu sa praksom očuvanja spomenika. Saradnja sa firmom Kärcher je deo Public Private Partnerships programa nemačke UNESCO komisije. Na dve godine partner fokusira svoju stručnu kompetenciju radi očuvanja kulturnih spomenika.

Sponzorisanje za Aachen

Konkurencija širom Nemačke

Proleće 2014. godine: Do februara može da se prijavi 38 nemačkih svetskih baština za model projekat vezan za temu održivosti. Ukupno 14 dosijea iz devet svetskih baština dolaze pred žiri, koji pored predstavnika nemačke UNESCO komisije u svom sastavu ima i stručnjake iz firme Kärcher za negu spomenika, kulturu i nauku. Stručni žiri se odlučuje u aprilu za tri kulturna spomenika, koja ulaze u uži izbor: Karlova i Hubertova kapela katedrale u gradu Aachen, Quedlinburger zgrada opštine i fontana Frankoniabrunnen Würzburger rezidencije.

Sponzorisanje fontane "Frankoniabrunnen"

 Fontana Frankoniabrunnen Würzburger rezidencije

Sponzorisanje za UNESCO

Karlova i Hubertova kapela katedrale u gradu Aachen

Sponzorisanje za Quedlinburg

Quedlinburger zgrada opštine

Kako bi odredio nečistoću građevinske supstance i adekvatne metode čišćenja, Kärcher do leta istražuje prijavljene kandidate. Stručni žiri onda u kasnu jesen bira svetsku kulturnu baštinu, koju će Kärcher 2015. godine u dogovoru sa nadležnim organom za spomenike da čisti u uskoj saradnji sa restauratorima.

Članovi stručnog žirija

Pored po jednog predstavnika firme Kärcher i nemačke UNESCO komisije u stručni žiri spadaju:

  • profesor Berthold Burkhardt, član Upravnog odbora i portparol Grupe za monitoring svetske baštine ICOMOS Nemačka
  • profesor gospođa Gabriele Grassegger-Schön, rukovodilac laboratorije za građevinsku hemiju na Visokoj školi za tehniku Stuttgart
  • dr. Birgitta Ringbeck, komesar zemalja u UNESCO komitetu za svetsku baštinu, trenutno kancelarija za spoljne poslove
  • Georg Schmid, zamenik portparola grupe Baden-Württemberg u udruženju restauratora
  • visoki funkcioner Ministarstva za kulturu van službe dr. Werner von Trützschler, predstavnik ad hoc AG svetske baštine zemalja na konferenciji ministara kulture
  • profesor Gerd Weiß, predsedavajući Udruženja negovatelja lokalnih spomenika
  • Otto Wölbert, restaurator pokrajinske kancelarije za negu spomenika Baden-Württemberg

Testiranje čišćenja

Leto 2014. godine: Na izabranim kulturnim spomenicima se vrši testiranje čišćenja.

Projekat za prosvetu

Nemačka UNESCO komisija prati projekat sa prosvetnim merama za omladinu, Visoka škola za tehniku naučno neguje inicijativu.


Odluka

Decembar 2014. godine: Stručni žiri bira Karlovu i Hubertovu kapelu katedrale u gradu Aachen kao spomenik za čišćenje. Na taj način je kapela stara 540 godina pobedila u takmičenju među nemačkom svetskom kulturnom baštinom. Kärcher će u proleće 2015. godine da preuzme izvršenje i troškove za restauratorsko čišćenje. Obimni testovi su pokazali da je kapela najadekvatnija za čišćenje koje Kärcher vrši na spomenicima. „Veoma se radujemo, što možemo da se angažujemo za zgradu, koja je kulturno i istorijski tako značajna“, kaže Hartmut Jenner, generalni direktor firme Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Sponzorisanje za katedralu u gradu Aachen