Mounting kit battery kit

Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od jednog kabla za povezivanje i dva nosača.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj po uređaju 1
Količina 3