Kärcher FAQ

Ovde ćete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja o našim proizvodima, popravci i garanciji. Ukoliko na sledećim stranama ne pronađete ništa, možete da stupite u kontakt sa nama.

Opšta pitanja i odgovori

Odgovarajući pribor za Vaš uređaj nalazite u uputstvu za upotrebu ili na našoj startnoj stranici. Molimo da obratite pažnju na: Uređaji iz programa Home & Garden nisu kompatibilni sa uređajima iz programa Professional.

Pitanja i odgovori vezani za proizvode

Akumulatorske metle

Da, akumulatorska metla se isporučuje sa 2 četke, jednom standardom četkom i četkom za životinjsku dlaku. Četka za životinjsku dlaku omogućuje higijensko uklanjanje dlaka bez muke sa svih podnih obloga.

Akumulatorsku metlu punite kada je isključena najmanje 3,5 časova. Ukoliko se akumulatorska metla posle punjenja od 14 časova još nije napunila, molimo potražite našeg servis partnera ili nam pošaljite e-mail sa kratkim opisom greške i potvrdu o kupovini.

Napunite akumulatorsku bateriju i očistite četku od nečistoća (konci itd.).

Napunite akumulatorsku bateriju, očistite četku od nečistoća ili zamenite četku, ukoliko je istrošena.

Proverite točkove, očistite ih ili ih eventualno zamenite.

Parni čistači / stanica za peglanje

Pomoću parnog čistača sa regulacijom količine pare (najniži stepen) takođe možete da čistite laminat ili parket (nikako nauljen ili voskiran!). Radite pomoću dve krpe (= 4 položaja), kako bi što je moguće manje pare dospelo direktno na površinu. Ne zaustavljajte se duže na jednom mestu. Molimo pazite na to da ne nastaju bare. Ostaci vlage se onda brzo suše i ne ostavljaju tragove linija.

Parni čistač možete da primenjujete za mnogo različitih zadataka u čišćenju, npr. za čišćenje kupatila, kuhinja, fuga, odvode, grejna tela i mnogo toga drugog.

Temperatura pare direktno na mlaznici iznosi otprilike 100 °C, a na objektu čišćenja otprilike 84 °C.

Svaka parna cev se standardno isporučuje sa dve parne cevi. Cev bez problema možete da produžite pomoću dodatne cevi.

Destilovana voda iz kotla izvlači minerale i na taj način ih oštećuje. Iz tog razloga Vam preporučujemo upotrebu vode iz vodovoda. Molimo, pazite na to da uređaj redovno čistite od kamenca.

Proverite mrežni kabl i mrežni osigurač kao i termostat i prekidač pritiska. Dopunite vodu. Ako lampica za nedostatak vode ne zasvetli, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Ako se zatvarač za sigurnost zaglavio ili proklizava, ostavite stanicu da se ohladi, a po potrebi aktiviranjem ručice za pritisak ispuštajte pritisak iz parnog creva sve dok ne budete mogli da otvorite zatvarač. Ako zatvarač ne možete da otvorite kada se stanica ohladila, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Očistite uređaj od kamenca. Ukoliko se grejanje ošteti, molimo, potražite nekog od naših servis partnera i stupite u direktan kontakt sa nama.

Moguće je da je termostat za nedostatak vode u kvaru. Molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Uključite grejanje, pravilno utaknite peglu na paru, proverite prekidač na pegli i po potrebi ga zamenite. Ukoliko ne možete da otvorite magnetni ventil, molimo potražite nekog našeg servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Stanicu za peglanje ostavite da se zagreje u potpunosti, regulator postavite na stepen pare, rezervoar za vodu napunite samo do ¾.

Akumulatorski usisivači za prozore

 • Isporučeni koncentrat sredstva za čišćenje (20 ml) ceo sipajte u isporučenu flašicu sa prskalicom i posle toga dospite vodu. 
 • U zavisnosti od stepena nečistoće, međutim, može da bude neophodno da staklo očistite više puta. Pri tome tečno sredstvo za čišćenje ne sme da se osuši. 
 • Svoj usisivač za prozore držite tako da gumeni deo vertikalno naleže na staklo i nemojte da vršite prevelik pritisak. 
 • Osim toga, preporučljivo je da gumeni deo, koji bočno može da se izvuče, redovno očistite i oslobodite od eventualnih ostataka nečistoće. Ukoliko je gumeni deo oštećen, morate da ga zamenite. 
 • Staklo naprskajte tako da bude kompletno vlažno.

Pazite na to da se rezervoar za prljavu vodu ne prepuni, pre svega, ako uređaj primenjujete poprečno ili iznad visine glave.

Napunite akumulatorsku bateriju, ako je prikaz režima rada isključen ili ako sporo trepće. Ako prikaz brzo trepće, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Napunite sredstvo za čišćenje. Ukoliko je mehanizam pumpice u kvaru, molimo, da nam pošaljete e-mail sa kratkim opisom greške i potvrdu o kupovini.

Stupite sada u kontakt

Kompresorski čistači

U zavisnosti od modela Kärcher kompresorski čistači za privatnu upotrebu imaju količinu transportne vode između 230 i 600 l/h (kroz baštensko crevo po času teče otprilike 3500 litara vode). Kompresorski čistač čuva novčanik i životnu sredinu.

U kompresorskom čistaču radi pumpa sa električnim pogonom, koja mnogostruko povećava pritisak vode - na do 150 bar. Pomoću tog pritiska voda se kroz kompresorsko crevo transportuje do vrha koplja, gde se iz mlaznice ispušta kao oštar, koncentrisan mlaz i na taj način razvija enormnu snagu čišćenja. Ukoliko ne aktivirate ručni pištolj za prskanje, onda se pumpa automatski isključuje. Na taj način brže završavate poslove čišćenja nego pomoću konvencionalnih metoda i uz to imate manju potrošnju vode.

Da, za to bi trebalo da upotrebljavate usisno crevo sa filterom (broj dela: 4.400-238.0). Usisno crevo pričvrstite na uređaj na dovod vode. Drugi kraj utaknite u bure za kišnicu. Priključite kompresorsko crevo na uređaj. Pre nego što sada uključite uređaj, uklonite čeličnu cev sa pištolja. Pritisnite ručicu na pištolju, tako da ona bude otvorena, pa sada uključite svoj uređaj. Na taj način lako može da izađe vazduh, koji se nalazi u uređaju, a kompresorski čistač počinje da usisava vodu. Uređaj ne bi trebalo da stoji na visini većoj od 0,5 m iznad crpnog mesta.

 • Za uklanjanje grube nečistoće vozilo jednostavno isprskajte kompresorskim mlazom. 
 • Za temeljnije čišćenje upotrebite sredstvo za čišćenje RM 555. Sredstvo za čišćenje se mlazom pod niskim pritiskom pažljivo raspoređuje po vozilu. 
 • Osim toga možete da upotrebite četku za pranje.

Kärcher sredstva za čišćenje su specijalno namenjena za naše uređaje. Prilikom upotrebe stranih sredstava za čišćenje gubite pravo na garanciju.

Sistemski izolator (blokator povratnog toka) sprečava da sredstvo za čišćenje dospe u pijaću vodu.

Sredstvo za čišćenje površina T 250 možete da upotrebljavate za sve uređaje od klase 2 do klase 7. Sredstvo za čišćenje površina T 400 je namenjeno samo za uređaje klasa K 5 do K7.

 • Priključite uređaj na snabdevanje vodom i otvorite slavinu za vodu
 • Demontirajte sito na ulazu za vodu i očistite ga. 
 • Kompresorski čistač pustite u rad bez čelične cevi i ostavite ga da radi dok vazduh ne prestane da izlazi iz pištolja. 
 • Proverite, da li ste upotrebili pravi pribor. 
 • Ako ventili za pritisak i usisni ventili propuštaju, a voda ističe iz kućišta ili uređaj pulsira, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama. 
 • Ako se ventil za prekomeran protok zaglavio, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.
 • Očistite uložak mlaznice. 
 • Poverite, da li upotrebljavate pravu mlaznicu. 
 • Proverite, da li dolazi dovoljno vode.
 • Proverite snabdevanje strujom i mrežni osigurač. 
 • Proverite glavni prekidač i pištolj. 
 • Kod dužine veće od 10m poprečni presek produžnog kabla mora da iznosi min. 2,5mm². 
 • Bubanj za kabl kompletno odmotajte.

Molimo, u sledećim slučajevima potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama:

 • Prekidač pritiska ili klip za upravljanje zaglavljuje 
 • Motor pregrejan 
 • Glavni prekidač u kvaru 

 

Molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

 • Napunite rezervoar sredstvom za čišćenje. 
 • Usisni filter isperite čistom vodom i očistite ga. Posle rada sa sredstvom za čišćenje uređaj bi trebalo da isperete čistom vodom, kako biste sprečili da se filter zalepi. 
 • Ispitajte da nema oštećenja na usisnom crevu. 
 • Crevo za sredstvo za čišćenje navucite na uređaj, a ventil oko siska creva pritisnite nazad tankim predmetom kako bi ponovo postao prohodan. 
 • Otvorite protok i postavite na nizak pritisak.

U videu pogledajte, kako da svoj kompresorski čistač učinite otpornim na zimu.

> Do videa

Mašine za metenje

Ako su valjak ili četka istrošeni, morate da ih zamenite. Ako je pogon valjka za metenje istrošen, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Proverite, da li su zaptivna guma i zaptivak na rezervoaru za metenje još uvek u redu, a po potrebi ih zamenite.

Proverite, da li je valjak za metenje postavljen na pravu visinu. Samo vrhovi čekinja treba da dodiruju pod. Ako je podešavanje visine ili pogon točkova u kvaru, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Višenamenski usisivači

Za pojedine vrste suvog lišća možete da primenjujete višenamenski usisivač, ali svakako ne ako je u pitanju velika količina lišća. Tvrdo ili mokro lišće može brzo da dovede do zapušenja u usisnom crevu ili na ulazu u rezervoar.

Stepen 2 je koncipiran samo za režim rada sa električnim alatima. Prilikom uključivanja električnog uređaja pokreće se usisivač, a posle isključivanja električnog uređaja radi još otprilike 15-20 sekundi.

Prilikom usisavanja finog lišća obavezno bi trebalo da primenjujete filter kesu.

Proverite, da li je usisno crevo pravilno utaknuto i da li postoji neki kvar. Proverite, da li postoji filter i da nije u kvaru. Primenite filter kesu.

Zamenite filter kesu, očistite filter patrone/ravan faltasti filter, mlaznicu, usisnu cev i usisno crevo. Po potrebi obnovite zaptivke.

Uređaj se isključuje, ako je rezervoar za nečistoću prepun. Ukoliko su sonda za nivo i kućište mokri, može da nastane vodeni slap. Ostavite uređaj da se osuši i očistite sondu za nivo.

Proverite osigurač i utičnicu i ispitajte da nema oštećenja na kablu i utikaču. Ukoliko prekidač uređaja, ugljene četkice ili utičnica uređaja budu u kvaru, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Uklonite filter patrona i ispraznite rezervoar. Ukoliko se u filteru patrona nalazi voda, ostavite ga da se osuši.

Proverite utičnicu i molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Pumpen

Transportna snaga zavisi od transportne visine i od priključene periferije. Obratite pažnju na maksimalnu transportnu visinu.

 • Pre režima rada pumpu napunite vodom i pritisnite taster za odzračivanje. 
 • Izvucite mrežni utikač i očistite usisni vod. 
 • Izvucite mrežni utikač i očistite predfilter.
 • Proverite osigurač i električne veze. 
 • Ako se zbog pregrevanja aktivirao prekidač za termo zaštitu, izvucite mrežni utikač, ostavite pumpu da se ohladi, očistite usisnu zonu i sprečite rad na suvo. 
 • Izvucite mrežni utikač i očistite usisnu zonu. 
 • Proverite prečnik usisne zone. 
 • Ako prekidač nivoa zaustavi pumpu, molimo potražite nekog od naših servis partnera.

Izvucite mrežni utikač i očistite usisnu zonu.

Uređaj za usisavanje i poliranje

Proverite mrežni osigurač. Za rad pomični luk spustite na dole. Ukoliko mikroprekidač u zglobu ili motoru bude u kvaru, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Zamenite filter kesu ili je pravilno umetnite. U kanalu za vazduh odstranite eventualna zapušenja. Ukoliko je točak ventilatora labav ili je motor u kvaru, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Ako su podloge za poliranje zaprljane ili istrošene, očistite ih ili ih zamenite. Pazite na to da upotrebljavate odgovarajuće podloge za poliranje za Vaš pod. Kärcher u svom programu ima specijalne podloge za poliranje tvrdih površina, voskiranih tvrdih površina, impregniranih tvrdih površina i mat kamenih podova.
Ukoliko mehanika za potiskivanje diskova za poliranje bude u kvaru, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

Usisivači za prašinu

Proverite osigurač i utičnicu. Po potrebi potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.

 • Otpušite usisnu mlaznicu, usisnu cev, dršku ili usisno crevo. 
 • Zamenite papirnu filter kesu. 
 • Zamenite zaptivke.

Pazite na to da filter kesa bude pravilno umetnuta. Ukoliko je filter kesa oštećena, zamenite je.

Proverite, da nisu zapušeni HEPA filter, usisna mlaznica, usisna cev, filter kesa ili filter za zaštitu motora.

Po potrebi zamenite baterije. Uspostavite vizuelnu vezu između emitera i prijemnika, tako što ćete zakrivljeni deo da usmerite u pravcu usisivača.

Usisivači za pranje

 • Ukoliko kabl/utikač ili prekidač uređaja budu u kvaru, molimo, kontaktirajte nekog od naših servis partnera.
 • Proverite osigurač i utičnicu. 
 • Ukoliko ugljene četkice ili usisna turbina budu u kvaru, molimo potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.
 • Otpušite usisnu mlaznicu, usisnu cev, dršku, usisno crevo.
 • Obnovite zaptivke na usisnom sistemu, ako ne zaptivaju. 
 • Ispraznite rezervoar za prljavu vodu. 
 • Postavite pravilno providni poklopac.

Uređaj se isključuje, ako je prilikom vlažnog usisavanja nivo vode u rezervoaru previsok. Isključite uređaj i ispraznite rezervoar.

 • Papirna filter vreća, ravan faltasti filter, mlaznica, usisna cev ili usisno crevo zapušeni (prikaz napunjenosti u crvenom polju). 
 • Nedostaje ravan faltasti filter ili nije pravilno umetnut.

Usisno crevo pravilno priključite, ravan faltasti filter pravilno umetnite ili ga po potrebi zamenite.

 • Napunite rezervoar za svežu vodu. 
 • Očistite prekidač plovka, eventualno ga zamenite. 
 • Očistite crevo za vodu/mlaznicu.
 • Očistite usisni filter u rezervoaru za svežu vodu. 
 • Ako je pumpa za vodu u kvaru, molimo, potražite nekog od naših servis partnera ili stupite u direktan kontakt sa nama.