Sredstvo za redovno sanitarno čišćenje CA 20 C Eco, 1l

Ekološko sredstvo za redovno sanitarno čišćenje sa nežnim dejstvom. Idealno za redovno čišćenje sanitarnih prostorija.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 2,1
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Osobine
 • koncentrat za sanitarno redovno čišćenje radi održavanja za štedljivu primenu
 • uklanja fleke od kamenca, skamenjenog sapuna i urina kao i ostale tipične nečistoće u sanitarnom sektoru
 • isprane površine se suše bez tragova
 • sa Easy-to-clean efektom. Olakšava sledeća čišćenja
 • prijatan, svež miris
 • nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
 Sredstvo za redovno sanitarno čišćenje CA 20 C Eco, 1l
 Sredstvo za redovno sanitarno čišćenje CA 20 C Eco, 1l
 Sredstvo za redovno sanitarno čišćenje CA 20 C Eco, 1l
 Sredstvo za redovno sanitarno čišćenje CA 20 C Eco, 1l
 Sredstvo za redovno sanitarno čišćenje CA 20 C Eco, 1l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
 • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
 • P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
 • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
 • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
 • P406 Čuvati u ambalaži otpornoj na koroziju / ambalaži sa unutrašnjim slojem otpornim na koroziju.
Videos
Područja primene
 • Sanitarni sektor
Pribor