Bộ đầu phun HD 500–700 l/h

Đối với HD 500 - 700 l/h. Bao gồm đầu phun + đầu phun công suất HP + khớp nối

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường ren kết nối M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,188