Sito za strugotine

Plastika, perforirana sa unutrašnjim navojem. Za zaštitu odvodnog creva od grubih strugotina itd.