Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 650 mm

Μέτρια-σκληρή τσόχα (650 x 300 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων σε συνδυασμό με την κεφαλή S 65.

Μέτρια-σκληρή τσόχα (650 x 300 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων σε συνδυασμό με την κεφαλή S 65.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σκληρότητα / τύπος βούρτσας μεσαίο-μαλακό
Εξαρτήματα