ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.

Η ανάληψη της ευθύνης αποτέλεσε έναν σημαντικό πυλώνα της εταιρικής κουλτούρας της Kärcher από τα πρώτα της βήματα. Ο Alfred Kärcher και η σύζυγός του ενήργησαν με γνώμονα την άποψη ότι η σταθερή οικονομική επιτυχία είναι δυνατή μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα.

Alfred & Irene Kärcher

Η βιωσιμότητα στην ιστορική διαδρομή της εταιρείας

Η βιωσιμότητα φαίνεται να έχει τη δική της θέση στη φιλοσοφία και τις δράσεις της Kärcher εδώ και πολλά χρόνια. Ο ίδιος ο Alfred Kärcher έδινε ιδιαίτερη σημασία στην ευημερία των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Το 1939, όταν η μητρική εταιρεία μεταφέρθηκε στο Winnenden, ο Alfred Kärcher κατασκεύασε το δικό του σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το 1940, σύστησε το ίδρυμα Alfred Kärcher για τους εργαζόμενους που βρίσκονταν σε ανάγκη, το οποίο παρήγαγε παιχνίδια με σκοπό να δωρίζονται στα παιδιά των εργαζόμενων τα Χριστούγεννα. Λειτούργησε από το 1943 έως το 1948. Έκτοτε, ακολούθησαν πολλά άλλα αξιοσημείωτα γεγονότα.

Ακόμα και σήμερα, η έννοια της βιωσιμότητας είναι βαθιά ριζωμένη στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της εταιρείας. Ο στόχος μας όσον αφορά τη διαχείριση με γνώμονα τη βιωσιμότητα είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς στην αγορά προϊόντων καθαρισμού όσον αφορά τη βιωσιμότητα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση και ικανοποίηση των πελατών μας. Προκειμένου αυτό το όραμα να υλοποιηθεί, ο Όμιλος Kärcher βασίζεται στην επιδίωξη στρατηγικών στόχων βιωσιμότητας σε βάθος ετών. Το σκεπτικό έγκειται στο ότι η βιωσιμότητα πρέπει να αποτελέσει την κατευθυντήρια αρχή της εταιρείας προκειμένου να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

 


Ορίζονται τρεις στρατηγικοί τομείς

Με βάση τα αποτελέσματα μιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη το 2014, εγκρίθηκε το πρόγραμμα «Αριστεία στη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Περιλαμβάνει 14 γενικούς στόχους για το σύνολο του Ομίλου οι οποίοι χωρίζονται σε έξι τομείς δράσης και προσανατολίζονται στις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, το οποίο υπεγράφη το 2011. Στις αρχές του 2016, υπογράψαμε τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή («Paris Pledge for Action») δεσμευόμενοι, ως εκ τούτου, να συνδράμουμε την παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του κλίματος με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από το όριο των 2°C.

Για ακόμα μία φορά δόθηκε βάρος στην πρώτη στρατηγική βιωσιμότητας, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), και τη συστηματική της ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, διορίστηκαν υπεύθυνοι περιβαλλοντικής επίβλεψης σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και εφοδιαστικής, οι οποίοι είναι επίσης τα αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας της εκάστοτε εγκατάστασης όσον αφορά θέματα βιώσιμης διαχείρισης . Τον συντονισμό αυτών των μέτρων για το σύνολο του Ομίλου Kärcher έχει αναλάβει μια συντονιστική επιτροπή ΕΚΕ. Οι πιο σημαντικές παράμετροι αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι τρεις στρατηγικοί τομείς «Φύση, πολιτισμός, κοινωνία», «Προϊόντα και αλυσίδα εφοδιασμού» και «Εργαζόμενοι».

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Μαζί με τους στόχους βιωσιμότητας που θέσαμε για το 2025, συγκεντρώσαμε τρεις πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιώσιμης απόδοσης. Βασίζονται στους στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξυπηρετούν το πρόγραμμα βιωσιμότητας «Αριστεία στη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Οι τρεις πρωτοβουλίες «Zero Emissions», «Reduce, Reuse, Recycle» και «Social Hero» καλύπτουν πολλά σχέδια και στόχους.

Ιστορία της εταιρείας και τρέχοντα θέματα βιωσιμότητας