ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΑΣ

Πού στηρίζεται η επιτυχία μιας εταιρείας; Πιστεύουμε ότι η επιτυχία στηρίζεται στους εργαζομένους. Για τον λόγο αυτό, η Kärcher προτάσσει μια εταιρική πολιτική που επικεντρώνεται στο ανθρώπινο δυναμικό και την ανοιχτή επικοινωνία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, είτε αυτό σημαίνει ευέλικτα ωράρια εργασίας, πληθώρα ευκαιριών για περαιτέρω ανέλιξη, επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών, υποστήριξη κατά την επιστροφή στην εργασία μετά από ασθένεια, είτε διοργάνωση ενδοεταιρικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

Employees

«ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ.»

Η λειτουργία της εταιρείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις οικογενειακές αξίες. Κατά συνέπεια, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την υγεία των εργαζομένων μας και προάγουμε την περαιτέρω ανέλιξή τους.

Ο Alfred Kärcher περιέγραψε με τα ακόλουθα λόγια την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τους υπαλλήλους του: «Οι άνθρωποί μας είναι οι εγγυητές της επιτυχίας μας.» Η στάση του παραμένει η κατευθυντήρια αρχή και βάση μιας εταιρικής πολιτικής στην οποία ο συμβιβασμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και των οικογενειακών υποχρεώσεων, η υγεία των εργαζόμενων και η επαγγελματική τους ανέλιξη και εκπαίδευση κατέχουν κεντρικό ρόλο.

Αντιμετωπίζουμε το εργατικό δυναμικό μας με τρόπο που αποπνέει εκτίμηση και ενδιαφέρον. Παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της, η Kärcher βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς και αναδείχθηκε πρωτοπόρος στην τεχνολογία του εξοπλισμού καθαρισμού.

Διορατικότητα: Τα έργα και οι δράσεις μας για τους υπαλλήλους

Supply_Chain_Academy_CSR_use_02

Ανακυκλώστε χαρτί, όχι ιδέες

Η θέση του υπεύθυνου βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εργοστάσια της Kärcher σε όλο τον κόσμο είναι εξίσου αφοσιωμένα στον στόχο προώθησης της βιωσιμότητας. Τρία ανώτατα στελέχη εξηγούν τη σημασία του ρόλου τους και τις μοναδικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε περιφερειακό επίπεδο.

CSR Breakfast 2020+

Κάθε γνώμη μετράει – οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των στόχων περί βιωσιμότητας

Όταν ένα ζήτημα απασχολεί τους πάντες, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη όλων. Στη σειρά συνεδριάσεων «Sustainability Breakfast 2020+», εργαζόμενοι από τη Βραζιλία, την Κίνα και τη Γερμανία συνέβαλαν σημαντικά στον καθορισμό της στρατηγικής της εταιρείας μέχρι και το 2025.

Φτιάξτε κομπόστα

Φτιάξτε κομπόστα,όχι απορρίμματα

Ένα νέο προϊόν για απλή και καθαρή παραγωγή κομπόστ από απορρίμματα κουζίνας αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Καινοτομίας της Kärcher, έναν χώρο όπου αφοσιωμένες ομάδες εργαζομένων αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες για δραστηριότητες και προϊόντα. Το κόλπο είναι ένας έξυπνος συνδυασμός φυσικών διαδικασιών και σύγχρονης τεχνολογίας.

Επισκόπηση: η δέσμευσή μας προς τους εργαζομένους

Employee world meeting

Βελτίωση της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο

Η έρευνα μεταξύ των εργαζόμενων μας υποδεικνύει τι κάνουμε καλά αυτή τη στιγμή και ποιοι τομείς χρήζουν βελτίωσης. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε όλο τον κόσμο είναι χαρούμενοι που εργάζονται για την Kärcher και ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με την εταιρεία. Στόχος μας είναι να προβούμε σε περαιτέρω βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και χωρών. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν περιλαμβάνουν τη διοργάνωση του πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου Εργαζόμενων, το οποίο έλαβε χώρα στις αρχές του 2018 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Σε αυτό το συνέδριο, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τις δυνατότητες βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας στους κόλπους της Kärcher.

Innovation Lab

Μια πινελιά από Silicon Valley: Το Εργαστήριο Καινοτομίας

Στο Εργαστήριο Καινοτομίας της Kärcher, εργαζόμενοι από διαφορετικούς τομείς συνεργάζονται για την ανάπτυξη διαφόρων καινοτομιών. Οι ομάδες δεν ασχολούνται μόνο με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά εργάζονται παράλληλα πάνω σε ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο. Στόχος είναι η σύσταση μιας πραγματικής, επιτυχημένης νεοφυούς επιχείρησης, η οποία δεν θα συνίσταται μόνο στην αναζήτηση νέων επιτυχημένων επιχειρηματικών τομέων, αλλά και στην προώθηση ενός επιχειρηματικού πνεύματος εντός της κουλτούρας της Kärcher. Εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις Προκλήσεις Καινοτομίας.

Company sports

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της υγείας

Η υγεία των εργαζομένων μας συμπεριλήφθηκε στη στρατηγική βιωσιμότητας του 2020 ως μια αξία που θα πρέπει να διέπει σε μόνιμη βάση την εταιρική κουλτούρα της Kärcher. Στο πλαίσιο της προώθησης της καλής υγείας των εργαζομένων μας, αναπτύξαμε συνεπώς διάφορα μέτρα τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά και να αξιολογούνται σε τακτική βάση. Για παράδειγμα, διενεργούμε τακτικούς ελέγχους σε σταθμούς εργασίας των οποίων η λειτουργία έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να καταστούν όσο το δυνατόν πιο εργονομικοί. Επιπλέον, σε όλες τις εγκαταστάσεις της Kärcher, διοργανώνουμε εκστρατείες υγειονομικού χαρακτήρα ειδικά προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των εργαζόμενων, οι οποίες ποικίλλουν από ενεργητικά διαλείμματα για μεσημεριανό γεύμα μέχρι εμβολιασμούς κατά της γρίπης.

Female Kärcher employee

Ένα πρόγραμμα για την επιτυχία

Εργαζόμενοι σε 60 χώρες και 100 εταιρείες – καθένας από αυτούς θα πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης ανάλογα με τη θέση του, να αξιολογείται με το ίδιο σύστημα και να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει ένα πρόγραμμα περαιτέρω κατάρτισης που του ταιριάζει. Για τον λόγο αυτό, αναπτύξαμε ένα τυποποιημένο πρόγραμμα παγκόσμιας εφαρμογής για την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων μας σε συνδυασμό με μια διεθνή πλατφόρμα.

Career and family

Συμβατότητα μεταξύ επαγγελματικής σταδιοδρομίας και οικογενειακής ζωής

Τον Δεκέμβριο του 2013, λάβαμε την πιστοποίηση «audit berufundfamilie» ως μια φιλική προς τον θεσμό της οικογένειας εταιρεία. Το πιστοποιητικό χορηγείται σε εταιρείες που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένες στον στόχο τους για περαιτέρω ανάπτυξη μέτρων φιλικών προς την οικογένεια στον εργασιακό χώρο. Εκτός από δυνατότητες που περιλαμβάνουν μοντέλα μερικής απασχόλησης και ευέλικτα ωράρια εργασίας, στη Γερμανία επιδοτούμε τη φύλαξη παιδιών και διοργανώνουμε προγράμματα διακοπών για τα παιδιά των εργαζομένων της εταιρείας.

Production employees

Καριέρα και σπουδές μπορούν να συνδυαστούν

Οι εργαζόμενοι που επιδιώκουν περαιτέρω κατάρτιση παράλληλα με την εργασία τους, όπως έναν ακαδημαϊκό τίτλο που θα τους εξασφαλίσει μια θέση μηχανικού ή υπεύθυνου παραγωγής, μπορούν να λάβουν υποτροφία για την περάτωση ενός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Αυτό το μέτρο, που εισήχθη από το τμήμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εξασφάλισε στην Kärcher τη δεύτερη θέση στα Βραβεία Αριστείας Ανθρώπινου Δυναμικού του 2014, τα οποία διοργανώνει το ειδικής θεματολογίας περιοδικό Human Resources Manager.