ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ KÄRCHER

Η έννοια της βιωσιμότητας είναι βαθιά ριζωμένη στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της οικογενειακής επιχείρησης της Kärcher. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιβάλλον, τα προϊόντα μας, την αλυσίδα εφοδιασμού, την εταιρία, την κοινωνία και το προσωπικό μας. Επειδή έτσι πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά για την κοινωνία στην οποία ζούμε. Κάντε τη διαφορά!

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη

Η βιώσιμη και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της εταιρείας βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Θέλουμε να προάγουμε αξίες για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και την εταιρεία μας. Πίσω από αυτή μας την πρόθεση κρύβεται η δέσμευσή μας όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη που καλούμαστε να αναλάβουμε ως καλός εταιρικός πολίτης. Και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευθύνη, σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας. Αφενός, με τη συνεχή παρουσία μας στον χώρο χάρη στα πετυχημένα προϊόντα μας, αλλά και με την έντιμη και αξιόπιστη συνεργασία με τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές μας. Αφετέρου, με τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών εργασίας, τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Βασιζόμενοι στην αξίωση του εμπορικού μας σήματος, έχουμε επινοήσει το σύνθημα «Κάντε τη διαφορά» για να επικοινωνήσουμε τη θέση μας σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και να γίνουμε εταιρεία-πρότυπο στον κλάδο μας. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε καθορίσει σαφείς στόχους: Από το 2021 η παγκόσμια παραγωγή μας θα είναι ουδέτερη ως προς το CO₂ στον ισολογισμό. Μέχρι το 2025 θα μειώσουμε το πλήρες αποτύπωμα CO₂ κατά 21%, ενώ θα ακολουθήσει άλλο ένα 21% μέχρι το 2030. Στα προϊόντα και τις συσκευασίες των προϊόντων μας, εστιάζουμε όλο και περισσότερο στη μείωση του πλαστικού και στη χρήση βιώσιμων πρώτων υλών. Κάνουμε τη βιωσιμότητα αναπόσπαστο μέρος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Siegel Gewinner 2022

Τομείς δραστηριοποίησης στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα


Πολιτιστική χορηγία

 

"Με τη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα το 2025, η Kärcher έχει θέσει ως στόχο να επικεντρώσει την κοινωνική της δέσμευση στο θέμα της διατήρησης της αξίας. Ένας τομέας όπου αυτό έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχές εδώ και πολλά χρόνια είναι η πολιτιστική χορηγία. Αυτό περιλαμβάνει εργασίες για τη διατήρηση ιστορικών μνημείων και κτιρίων αφιλοκερδώς.

Από το 1980, έχουμε καθαρίσει πάνω από 150 μνημεία σε όλο τον κόσμο ως μέρος των εργασιών αναστήλωσής μας. Εκτός από τις κιονοστοιχίες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, το άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τους άνω των 3300 ετών Κολοσσούς του Μέμνονα στο Λούξορ της Άνω Αιγύπτου και τα γλυπτά των κεφαλιών των προέδρων στο όρος Rushmore , αυτή η λίστα περιλαμβάνει επίσης τον καθεδρικό ναό του Άαχεν και την εκκλησία Kaiser Wilhelm Memorial στο Βερολίνο.

Η αφαίρεση της οργανικής ανάπτυξης και του μαύρου φλοιού βοηθά να διασφαλιστεί ότι τα μνημεία θα συνεχίσουν να υπάρχουν για τις επόμενες γενιές, καθώς και δίνεται η δυνατότητα στους αναστηλωτές να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν τις ζημιές πιο εύκολα. Τα έργα έχουν διάρκεια περίπου δύο ετών και σχεδιάζονται και εκτελούνται πάντα σε στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, τους συντηρητές μνημείων, τους αναστηλωτές και τους ιστορικούς τέχνης».


Στοιχεία και αριθμοί

Όπου υπάρχουν στόχοι, οι επιτυχίες πρέπει να μπορούν να μετρηθούν. Αυτό ισχύει επίσης για τη βιωσιμότητα, καθώς δεν είναι αρκετό για μια εταιρεία να δίνει απλώς υποσχέσεις. Πρέπει να μπορούμε να παρακολουθούμε τους στόχους που τίθενται στο πλαίσιο της εκάστοτε στρατηγικής και να επιβλέπουμε τις επιδόσεις μας στον τομέα της βιωσιμότητας.

Από το 2014, καταγράφουμε την υλοποίηση των στόχων που έχουμε θέσει σε σχέση με τη βιωσιμότητα με συνεπή, ενιαίο και πλήρως ψηφιακό τρόπο στις μονάδες παραγωγής και εφοδιαστικής σε όλο τον κόσμο. Αυτό μας επιτρέπει να αξιολογούμε, για παράδειγμα, τις εκπομπές CO₂, την κατανάλωση νερού και ενέργειας και να αναλύουμε τις εξελίξεις στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών.

Επίσης, παρακολουθούμε τις απαιτήσεις περιβαλλοντικών νομοθεσιών και προτύπων, όπως το πρότυπο ISO 14001, με έναν τυποποιημένο και πλήρως ψηφιακό τρόπο. Συνολικά, έχουμε καταλήξει να συμμορφωνόμαστε με περισσότερους από 10.000 κανονισμούς και υποχρεώσεις.

Κατά την κατάρτιση εκθέσεων με τα βασικά αριθμητικά στοιχεία μας, συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (GRI).

Sustainability Facts and Figures overview

Βραβεία


Στόχος μας η βιωσιμότητα. Ήδη από το ξεκίνημα.

Η ανάληψη της ευθύνης αποτέλεσε έναν σημαντικό πυλώνα της εταιρικής κουλτούρας της Kärcher από τα πρώτα της βήματα. Ο Alfred Kärcher και η σύζυγός του ενήργησαν με γνώμονα την άποψη ότι η σταθερή οικονομική επιτυχία είναι δυνατή μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα.

Το 1939, όταν η μητρική εταιρεία μεταφέρθηκε στο Winnenden, ο Alfred Kärcher κατασκεύασε το δικό του σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το 1940, σύστησε το ίδρυμα Alfred Kärcher για τους εργαζόμενους που βρίσκονταν σε ανάγκη, το οποίο παρήγαγε παιχνίδια με σκοπό να δωρίζονται στα παιδιά των εργαζόμενων τα Χριστούγεννα. Λειτούργησε από το 1943 έως το 1948.

Έκτοτε, ακολούθησαν πολλά άλλα αξιοσημείωτα γεγονότα. Σε αυτά περιλαμβάνονταν η πρώτη μεγάλης κλίμακας δράση καθαρισμού του αγάλματος του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων που ανέπτυξε η ίδια η εταιρεία, η δημοσίευση του Κώδικα Δεοντολογίας της Kärcher, η υλοποίηση ερευνητικών έργων για μια ενεργειακά αποδοτική παραγωγή, η θέσπιση ενός παγκόσμιου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και το πρώτο προϊόν μαζικής παραγωγής που κατασκευάστηκε από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Alfred and Irene Kärcher

Πρωτοβουλίες και συνεργασίες