ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2025

Τα μέτρα μας αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών κατά την ουδέτερη παραγωγή, την ανακύκλωση των πρώτων υλών και τη μείωση των πλαστικών συσκευασιών. Η βιωσιμότητα είναι βαθιά ενσωματωμένη στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Όταν πρόκειται για κοινωνικά και κοινωνικά ζητήματα, επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση των αξιών.

Sustainability Goals 2025 - be the difference

Συνοπτική παρουσίαση των στόχων για το 2025

Η φιλική συμπεριφορά προς το περιβάλλον και η προστασία του κλίματος είναι οι θεμελιώδεις αξίες που υπαγορεύουν τις δράσεις μας. Εδώ και χρόνια, θέτουμε διαρκώς νέους στόχους προκειμένου να καταστήσουμε με συστηματικό τρόπο την εταιρεία μας πιο αποδοτική και αποτελεσματική στη διατήρηση πόρων και να εκπληρώσουμε τον ρόλο μας ως κοινωνικό φορέα. Έχοντας θέσει τους στόχους μας για το 2025, κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα προς το μέλλον.

Επίσης, έχοντας θέσει αυτούς τους στόχους το 2020, συμβάλλουμε με τον δικό μας τρόπο στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Αυτοί οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) αντιπροσωπεύουν ένα παγκόσμιο πρότυπο για τις προτεραιότητες και τους στόχους σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη έως και το 2030 σε οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό επίπεδο.

Για εμάς, ως εταιρεία, οι SDG προσφέρουν ένα καλό πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να βασίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν ρόλο στην αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε συγκεντρώσει τους στόχους μας σε τρεις πρωτοβουλίες: «Zero Emissions», «Reduce, Reuse, Recycle» και «Social Hero».

Zero Emissions

Έως το 2025, η Kärcher θα μειώσει τις εκπομπές πραγματικής εμβέλειας 1 και εμβέλειας 2 κατά 21% σε σύγκριση με το έτος βάσης του 2020. Μέχρι το 2030, αυτό θα μειωθεί κατά 21% επιπλέον, κάνοντας την απόλυτη μείωση 42%: Εξοικονομούμε ενέργεια και χρησιμοποιώντας βιώσιμες πηγές ενέργειας για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Για το σκοπό αυτό, η Kärcher έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), δεσμευόμενη για ταχεία μείωση των εκπομπών σε ολόκληρη την εταιρεία, σύμφωνα με την επιστήμη του κλίματος. Η πρωτοβουλία είναι μια συνεργασία μεταξύ του CDP, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόρων (WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου Άγριας Ζωής (WWF) και αποτελεί μία από τις δεσμεύσεις του We Mean Business Coalition.

Έως το 2025, η Kärcher θα δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης για τις εκπομπές της εμβέλειας 3 και θα καταστήσει διαφανές το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων της: Ως μέρος της συμμετοχής μας στο SBTi, δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε την αρμοδιότητα της καταγραφής εκπομπών μας για να συμπεριλάβουμε δραστηριότητες ανάντη και κατάντη και ανάπτυξη στόχων για τη μείωσή τους – επειδή η βιωσιμότητα για την Kärcher υπερβαίνει τις πύλες του εργοστασίου μας. Ήδη μειώνουμε τις εκπομπές στον τομέα της εφοδιαστικής μεταφορών βελτιστοποιώντας συνεχώς τις διαδρομές μεταφοράς μας. Τα εργοστάσιά μας παγκοσμίως ήδη αποκτούν το 75% του όγκου αγορών από τοπικούς προμηθευτές, που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1000 km από την τοποθεσία παραγωγής.

Από το 2021, όλα τα εργοστάσια της Kärcher παγκοσμίως χρησιμοποιούν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή: Η ενέργεια που χρειαζόμαστε για την παραγωγή μας προέρχεται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πράσινη ενέργεια παράγει σημαντικά λιγότερες εκπομπές CO₂ από την ηλεκτρική ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ισχυρή επιρροή εδώ στα εργοστάσιά μας ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία. Από το 2021 έως το 2023 υποστηρίξαμε έργα προστασίας του κλίματος για την αντιστάθμιση των αναπόφευκτων εκπομπών CO₂. Από το 2024, χρησιμοποιούμε αυτούς τους πόρους για περισσότερη βιωσιμότητα απευθείας στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας όπου παράγονται εκπομπές: για πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από την εσωτερική και εξωτερική παραγωγή και για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Πολλά από τα εργοστάσιά μας είναι ήδη εξοπλισμένα με φωτισμό LED και φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις μας στην Κίνα παράγουν 980.000 kWh ενέργειας ετησίως σε μια επιφάνεια 9.000 m². Στα κεντρικά γραφεία στο Winnenden, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε έναν κλειστό κύκλο υλικών μετατρέποντας τις ελαττωματικές ξύλινες παλέτες μιας χρήσης σε σύστημα θέρμανσης για το κτίριο.

Zero Emissions

Reduce, Reuse, Recycle

Έως το 2025, θα έχουμε βελτιστοποιήσει τη βιωσιμότητα των συσκευασιών όλων των προϊόντων μας: Βελτιώνουμε τη σταθερότητα των προϊόντων μας προκειμένου να μειώσουμε τη χρήση πλαστικής συσκευασίας στο ελάχιστο ή να την εξαλείψουμε εντελώς. Αντικαθιστούμε σταδιακά τα υλικά συσκευασίας μίας χρήσης από πρωτογενή πλαστικά με πλαστικά από ανακυκλωμένα υλικά. Αντικαθιστούμε επίσης τις μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες με εναλλακτικές λύσεις - το ένθετο συσκευασίας της μηχανής περιποίησης δαπέδων FC 7, για παράδειγμα, είναι κατασκευασμένο από χαρτοπολτό, ένα είδος χαρτιού maché, αντί για φελιζόλ.  Στην ΕΕ, οι ατμοκαθαριστές μας SC 3 Upright EasyFix διαθέτουν ένθετο από άμυλο μπιζελιού. Το υλικό αυτό είναι απόβλητο προϊόν της βιομηχανίας τροφίμων και είναι πλήρως βιοδιασπώμενο.

Μέχρι το 2025, επιλεγμένα καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα στοχεύουν σε περιεκτικότητα ανακυκλώσιμου πλαστικού έως και 50%: Μειώνουμε και αντικαθιστούμε συστηματικά την ποσότητα πρωτογενούς πλαστικού τα προϊόντα μας. Για να κατασκευάσουμε τις κάνες ψεκασμού των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης έχουμε μερικώς κάνει στροφή σε ανακυκλωμένο πλαστικό και νάιλον 66. Το χρησιμοποιούμενο ανακυκλωμένο υλικό λαμβάνεται από το ύφασμα ανακυκλωμένων αερόσακων και τα υλικά που απομένουν από τη διαδικασία παραγωγής. Η ηλεκτρική σκούπα T11/1 Classic HEPA Re!Plast έχει ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 60*%. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε τον κύκλο χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά.

*όλα τα πλαστικά μέρη, εξαιρουμένων των αξεσουάρ

Από το 2020, υποστηρίζουμε τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση πλαστικού που συλλέγεται από τους ωκεανούς: Συνεργαζόμαστε με την περιβαλλοντική οργάνωση One Earth One Ocean (OEOO) για τη μείωση της ρύπανσης που οφείλεται στο πλαστικό των ωκεανών. Η OEOO επιδιώκει να απαλλάξει τα νερά του κόσμου από τα πλαστικά απόβλητα, ταξινομώντας τα ανά είδος και στη συνέχεια επεξεργάζοντάς τα. Επιπλέον, η OEOO δραστηριοποιείται στους τομείς του καθαρισμού πετρελαίου, των μικροπλαστικών καθώς και στην έρευνα, την εκπαίδευση και την τεκμηρίωση σχετικά με το θέμα της ρύπανσης των υδάτων. Υποστηρίζουμε έργα καθαρισμού του νερού και κυκλικής οικονομίας καθώς και τις τεχνικές καινοτομίες της OEOO. Μαζί διοργανώνουμε την Ημέρα Καθαρισμού της Kärcher παγκοσμίως, όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες καθαρισμού των περιφερειακών υδάτων.

Στόχος μας μέχρι το 2025, είναι να περάσουμε σε πιλοτική παραγωγή με μηδενικά πλαστικά απόβλητα: Αποσκοπούμε στην πλήρη εξάλειψη των αποβλήτων από πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιούν οι τοπικοί προμηθευτές μας έτσι ώστε οι κεντρικές εγκαταστάσεις μας να αποτελέσουν πρότυπο για άλλες μονάδες παραγωγής. Εφαρμόζουμε ήδη αυτή τη προσέγγιση με το εσωτερικό σύστημα μεταφοράς αγαθών που έχουμε αναπτύξει. Για παράδειγμα, στο Winnenden της Γερμανίας ορισμένα εξαρτήματα συσκευάζονται για τη μεταφορά τους σε κουτιά πολλαπλών χρήσεων αντί για μεμβράνες περιτυλίγματος, εξοικονομώντας έτσι 3.000 kg μεμβράνης κάθε χρόνο.

Μέχρι το 2025, η βιωσιμότητα θα είναι αναπόσπαστο μέρος των νέων επιχειρηματικών μοντέλων: Εξετάζουμε και εφαρμόζουμε διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα για την Kärcher, όπως η κοινή χρήση υπηρεσιών και η ανακύκλωση. Η Kärcher Used Equipment GmbH εξειδικεύεται στην προετοιμασία και την πώληση χρησιμοποιημένων μηχανημάτων σε όλη την Ευρώπη διασφαλίζοντας, έτσι, τη λειτουργική αξιοποίησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αντί για την απόρριψή τους. Εξερευνούμε νέες προσεγγίσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη προϊόντων με το μηχάνημα κομποστοποίησης για την κουζίνα Soilkind. Η συσκευή, που αναπτύχθηκε εσωτερικά από την Kärcher μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε προϊόν λιπασματοποίησης πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά σε μόλις 48 ώρες, χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία της. Με τα ψηφιακά μας προϊόντα, μπορούμε να συμβάλουμε στη σημαντική μείωση της σπατάλης υλικών στους χώρους υγιεινής χάρη στον καθαρισμό με αισθητήρες. Συνεργαζόμαστε επίσης με νεοφυείς επιχειρήσεις που, για παράδειγμα, προσφέρουν σταθμούς κοινής χρήσης για την ενοικίαση προϊόντων σε μεγαλύτερα συγκροτήματα κατοικιών.

reduce

Social Hero

 

Μέχρι το 2025, η κοινωνική μας δέσμευση θα επικεντρωθεί στη διατήρηση των αξιών: Τα σαφώς καθορισμένα θέματα διασφαλίζουν ότι όλες οι δραστηριότητες κοινωνικής δέσμευσής μας σε όλο τον κόσμο μοιράζονται έναν κοινό σκοπό. Και στους τρεις τομείς – δωρεές και χορηγίες, μακροχρόνια συνεργασία και δέσμευση των εργαζομένων – λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τον ρόλο μας ως κοινωνικού συμμετόχου και ως εκ τούτου αφοσιωνόμαστε στη διατήρηση των αξιών. Αυτές μπορεί να είναι πολιτιστικές αξίες, όπως συμβαίνει με την πολιτιστική μας χορηγία, ή οικογενειακές αξίες, όπως η συνεργασία μας με τα Παιδικά Χωριά SOS. Η Kärcher έχει υποστηρίξει τα Παιδικά Χωριά SOS σε 44 χώρες από την έναρξη της συνεργασίας το 2011.

Έως το 2025, θα δημιουργήσουμε ένα προληπτικό σύστημα διαχείρισης κινδύνου προμηθευτών για τη βιωσιμότητα: Αναλύουμε και βελτιώνουμε συστηματικά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των άμεσων προμηθευτών μας. Για να το πετύχουμε αυτό, καθιερώνουμε τη βιωσιμότητα ως έναν από τους πιο σημαντικούς αποφασιστικούς παράγοντες για την επιλογή νέων προμηθευτών και την αξιολόγηση των υφιστάμενων προμηθευτών. Ως μέρος αυτής της στρατηγικής, χρησιμοποιούμε παγκόσμιους ελέγχους και μια ολοκληρωμένη δεξαμενή δεδομένων, καθώς η βιωσιμότητα και η έγκαιρη παράδοση συμβαδίζουν στην Kärcher.

social hero

Πεδία δράσης στην στρατηγική της βιωσιμότητας