Δηλωση προσωπικων δεδομενων για το Kärcher Professional Service App

από την Kärcher S.A.

datenschutz

Δήλωση προσωπικών δεδομένων για το Kärcher Professional Service App

 

Οι παρακάτω πληροφορίες επεξηγούν πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Kärcher Professional Service App.

 

1. Kärcher Professional Service App

Η χρήση του Kärcher Service  στην Kärcher AEE (εφεξής αναφερόμενη Kärcher) είναι εφικτή μέσω της εφαρμογής Kärcher Professional Service App για smartphones με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Kärcher  στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@karcher.gr.

 

2. Κατεβάζοντας την εφαρμογή

 Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Kärcher Professional Service App δωρεάν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Google Play ή από το Αpple App Store. Προς τούτο, πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό πελάτη είτε στο κατάστημα Google Play είτε στο App Store και να καταχωρίσετε εκεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται από την Kärcher και ως εκ τούτου η Kärcher δεν έχει καμία επιρροή και δεν είναι υπεύθυνη γι΄αυτό.

Πρέπει επίσης να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης της εν λόγω εφαρμογής του App Store  προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό πελάτη. Όταν κατεβάσετε την εφαρμογή Kärcher Professional Service App, πρέπει επίσης να αποδεχθείτε τους σχετικούς όρους χρήσης με νομικά δεσμευτική ισχύ.

Όταν κατεβάσετε την εφαρμογή από ένα app store, οι απαιτούμενες προς τούτο πληροφορίες διαβιβάζονται στο app store και συγκεκριμένα το όνομα χρήστη (user name), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ο αριθμός πελάτη του λογαριασμού σας, η ημερομηνία/ώρα του κατεβάσματος της εφαρμογής και ο προσωπικός κωδικός ID. Ωστόσο δεν ασκούμε καμία επιρροή ως προς την συλλογή αυτών των δεδομένων και δεν ευθυνόμαστε γι΄αυτό.

 

3. Εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής

Πρέπει να εγγραφείτε προκειμένου να εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Για να το επιτύχετε, πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό χρήστη Kärcher.

Όταν ανοίξετε έναν  λογαριασμό χρήστη στην Kärcher, θα σας ζητήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

•   χαιρετισμός/προσφώνηση

•   όνομα και επώνυμο

•   επωνυμία εταιρείας

•   διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα)

•   διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

•   κωδικός πρόσβασης

 

Οι ανωτέρω πληροφορίες διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στην Kärcher.

 

4. Χρήση εφαρμογής

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Kärcher Professional Service App, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα που διαβιβάζονται από την φορητή σας συσκευή, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Kärcher Professional Service App: Αυτές οι πληροφορίες είναι:

•   μοναδικός κωδικός ID (UUID Universal Unique Identifier) για συσκευές Android, IDFV (Κωδικός Αναγνώρισης για Πωλητή) για συσκευές iOS.

•   δεδομένα και χρόνος της συσκευής

•   παρακολούθηση οθόνης (κινήσεις και εντολές στην εφαρμογή)

•   κατάσταση πρόσβασης/HTTP κωδικός

•   διεύθυνση IP συσκευής

•   έκδοση εφαρμογής

•   φυλλομετρητής (browser)

•   λειτουργικό σύστημα και έκδοση

•   διάρκεια χρήσης (έναρξη, χρήση)

•   χώρα και γλώσσα συσκευής

 

Με την υποβολή αιτήματος για εξυπηρέτηση (service), η Kärcher θα ενημερωθεί ότι ζητήσατε service (πχ συντήρηση μίας εκ των Kärcher συσκευών σας) και ότι επιθυμείτε επικοινωνία για τον σκοπό αυτό. Σε αυτή την περίπτωση συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα.

 

•   όνομα

•   διεύθυνση

•   αριθμός τηλεφώνου

•   κωδικός πελάτη

•   αριθμός πλαισίου και σειριακός κωδικός του μηχανήματος

•   τόπος εγκατάστασης του μηχανήματος

•   Προαιρετικά: επιπρόσθετη πληροφόρηση και φωτογραφίες της ζημίας

 

5. Χρήση Cookies

Τα Cookies αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Τα Cookies είναι μικρά κείμενα αρχείων τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή, και να παρέχουν στην Kärcher ορισμένες πληροφορίες. Τα Cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ούτε να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να καταστήσουν την εφαρμογή πιό φιλική στη χρήση και πιό αποτελεσματική.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από την τερματική σας συσκευή με αντίστοιχη προεπιλογή μετά την χρήση της εφαρμογής.

 

6. Τοπική αποθήκευση

Η Kärcher χρησιμοποιεί τεχνολογία τοπικής αποθήκευσης για προσωρινή τοπική αποθήκευση των πληροφοριών που προέρχονται από το αίτημά σας για εξυπηρέτηση (service). Η τοπική αποθήκευση χρησιμοποιεί την χωρητικότητα αποθήκευσης του δικού σας διαδικτυακού φυλλομετρητή (web browser). Με άλλα λόγια τα δεδομένα αποθηκεύονται στον δικό σας διαδικτυακό φυλλομετρητή (web browser). Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στο δικό σας browser για απεριόριστο χρονικό διάστημα και επικαιροποιούνται κάθε φορά, που συνδέεστε  στο Kärcher Cloud. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να ελέγξετε ποιά δεδομένα είναι αποθηκευμένα στην τοπική αποθήκευση του browser σας και να “καθαρίσετε” την τοπική αποθήκευση.

 

7. Υπολογιστικό Νέφος Kärcher (Kärcher Cloud)

To Kärcher Cloud αποθηκεύει τα δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης της Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109 (ΗΠΑ). Τα δεδομένα αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σε διακομιστές (servers) της Amazon Web Services στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

8. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από την Kärcher αποκλειστικά για την εκπλήρωση του αιτήματος εξυπηρέτησης (service) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, β του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ).

 

Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας  με τρίτους. Δεδομένου ότι τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση σύμβασης συναφθείσας μεταξύ εσάς και της Kärcher, δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση της σύμβασης χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων.

 

9. Διάρκεια Αποθήκευσης

Διαγραφή των δικών σας δεδομένων χρήστη.

Κατόπιν λύσης ή λήξης της συμβατικής σχέσης, διαγράφονται τα δεδομένα που τηρούνται από την Kärcher, υπό την αίρεση ότι η διαγραφή δεν αντιβαίνει σε  νομοθετικά προβλεπόμενη υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων. Το ανωτέρω θα συμβεί εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας.

 

Μπορείτε να διαχειριστείτε αυτόματα, να διορθώσετε ή διαγράψετε προσωπικά δεδομένα ή καταχωρήσεις στο δικό σας προφίλ χρήστη στις σελίδες “καταχώριση”, “το προφίλ μου” και “τοποθεσίες και μηχανήματα”. Πατώντας την επιλογή  ¨αποθήκευση” αποθηκεύονται ή διαγράφονται προσωπικά δεδομένα ή καταχωρήσεις του χρήστη από την βάση δεδομένων του πελάτη με βάση τις αλλαγές στις οποίες ο ίδιος προέβη.

 

Τα δεδομένα επικοινωνίας στις ατομικές εντολές επισκευής θα διαγράφονται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της υποχρεωτικής διατήρησής τους βάσει νόμιμης διάταξης.

 

10. Επεξεργασία δεδομένων από τρίτα πρόσωπα.

Η Kärcher ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για την ορθή επεξεργασία των δεδομένων από την Google, Apple ή οποιονδήποτε άλλο πάροχο εφαρμογών. Παρακαλώ να ανατρέξετε στις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των παρόχων. Δεν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων με αυτές τις εταιρείες.

 

11. Τα δικαιώματά σας, Ερωτήσεις και Πληροφορίες

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για το εάν και ποιά προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύουμε, και (δικαίωμα) περιορισμού  της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων. Μπορείτε να διορθώσετε ή διαγράψετε τα δεδομένα, που καταχωρίσατε ή να διαγράψετε ολοσχερώς το δικό σας προφίλ χρήστη χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες εντολές στο δικό σας προφίλ χρήστη. Έχετε επίσης δικαίωμα εναντίωσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για την εκπλήρωση σύμβασης, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης εφόσον έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας ή εάν επιθυμείτε πληροφορίες σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται στο Υπολογιστικό Νέφος Kärcher (Kärcher Cloud), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (dataprotection@karcher.gr).

 

12. Αρμόδια εποπτική αρχή

Ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα, με την επιφύλαξη κάθε διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, τα καταθέσετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρχή και συγκεκριμένα του τόπου της κατοικίας σας, της εργασίας σας ή του τόπου της παράβασης, εφόσον πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντιβαίνει στις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για τυχόν καταγγελία αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή της Kärcher dataprotection@karcher.gr.

 

Kärcher AEE (Κεντρικά γραφεία)

Μωραϊτίνη 18, 144 52 Μεταμόρφωση

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ - Kärcher Professional Service APP

1. Σκοπός

1.1. Η παροχή της εφαρμογής Kärcher Professional Service App από Kärcher AEE (Kärcher) και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν αντικείμενο των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής (εφεξής “GTC”), των οποίων έλαβε γνώση (“αποδέχθηκε”) ο χρήστης από την πρώτη χρήση της εφαρμογής Kärcher Professional Service App.

1.2. Εξαιρούνται οι αντίθετοι και διαφορετικοί όροι του χρήστη, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει εναντιωθεί ρητώς η Kärcher ως προς αυτούς.

1.3. Οι παρόντες όροι “GTC” μπορούν να αναζητηθούν οποτεδήποτε στην εφαρμογή κάτω από το θέμα του μενού “νομικά”

1.4. Η προσφορά της Kärcher για το κατέβασμα, την εγκατάσταση και την χρήση της εφαρμογής Kärcher Professional Service App δεν απευθύνεται σε καταναλωτές, αλλά μόνον σε εταιρείες με έδρα την Ελλάδα. Επιτηδευματίας είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μία κοινοπραξία με νομική υπόσταση, που ενεργεί κατά την σύναψη μίας δικαιοπραξίας στο πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής ή ατομικής δραστηριότητας του ως ελεύθερου επαγγελματία .

 

2. Συμβατική παροχή / σκοπός της σύμβασης

2.1. Η Kärcher παρέχει δωρεάν στον χρήστη την εφαρμογή Kärcher Professional Service App για χρήση σε κινητές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως smartphones. Με την εφαρμογή Kärcher Professional Service App ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών που περιγράφονται κατωτέρω ανάλογα με την διαθεσιμότητα και την λειτουργικότητα τους:

 

2.2. Με την εφαρμογή Kärcher Professional Service App ο χρήστης μπορεί:

(α) να ειδοποιήσει την Kärcher ότι χρειάζεται μία υπηρεσία (service) (π.χ. συντήρηση ενός εκ των Kärcher προϊόντων του) και ότι επιθυμεί να επικοινωνήσουν μαζί του για τον σκοπό αυτό:

 

Η επιλογή “νέο αίτημα εξυπηρέτησης(service)” επιτρέπει στον χρήστη να ζητήσει εξυπηρέτηση (service), π.χ. επισκευή ή συντήρηση, προσδιορίζοντας την τοποθεσία του μηχανήματος, το μοντέλο/τύπο του μηχανήματος και τον ορισμό του λάθους. Στο τέλος της διαδικασίας, όλες οι παρασχεθείσες πληροφορίες εμφανίζονται συγκεντρωτικά. Μετά το πάτημα του κουμπιού “Δημιουργία” αποστέλλεται το μήνυμα για το service στην Kärcher και ο χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση για την αποστολή του αιτήματος. Κατόπιν τούτου θα επικοινωνήσει η Kärcher με τον χρήστη για να διευκρινίσει και συμφωνήσει ως προς τις λεπτομέρειες του αιτήματος. Οποτεδήποτε μπορεί να αναζητηθούν πληροφορίες για την πορεία του service με την επιλογή “ενημέρωση service”. Η αποστολή του μηνύματος εξυπηρέτησης (service) νοείται ως μέσο επικοινωνίας του χρήστη και όχι ως νομικά δεσμευτική συμβατική προσφορά του χρήστη.

(β) αποθήκευση και διαχείριση ιδίων δεδομένων (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός πελάτη, υπάρχοντα μηχανήματα, τοποθεσίες μηχανημάτων κτλ) στις βάσεις δεδομένων της Kärcher:

 (γ) με την εισαγωγή δεδομένων στις σελίδες “καταχώριση”, “το προφίλ μου” και την συμπλήρωση των πεδίων στις σελίδες “ Τοποθεσίες και Μηχανήματα”, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα

δεδομένα που αποθηκεύονται για τον ίδιο στην Kärcher.  Πατώντας την επιλογή “αποθήκευση” τα εισαχθέντα από τον πελάτη δεδομένα διαβιβάζονται στην Kärcher, όπου αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων των πελατών.

 (δ) λαμβάνει πληροφορίες επικοινωνίας για την Kärcher.

 

2.3. Στις παροχές της εφαρμογής Kärcher Professional Service App δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, που απαιτείται για την χρήση της (εφαρμογής). Προς τούτο (το διαδίκτυο)  και τις τεχνικές προδιαγραφές, την ενημερωμένη έκδοση του απαιτούμενου λογισμικού, ως και για τη διαμόρφωση και λειτουργία της τερματικής συσκευής,ο χρήστης οφείλει να μεριμνήσει με δική του ευθύνη και έξοδα.

 

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

3.1. Ο χρήστης της εφαρμογής Kärcher Professional Service App δικαιούται μόνον να κάνει χρήση αυτής στο πλαίσιο που προβλέπεται στην διάταξη της παραγράφου 2 (συμβατική παροχή / σκοπός της σύμβασης).

 

3.2. Πιό συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται στον χρήστη να αντιγράψει ή/και να επεξεργαστεί την εφαρμογή Kärcher Professional Service App εν όλω ή εν μέρει, εκτός εάν έχει προηγουμένως συναινέσει ρητώς προς τούτο η Kärcher.

 

4. Αποζημίωση, Περιορισμός και Ευθύνη

4.1.  Η Kärcher ενέχεται μόνο  προς αποζημίωση σε περίπτωση δόλου ή βαρειάς αμέλειας. Η Kärcher ενέχεται μόνον σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσής της, η εκπλήρωση της οποίας είναι σημαντική για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης και στην εκπλήρωση της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να στηρίζεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αποκλείεται η ευθύνη προς αποζημίωση κάθε είδους, ανεξαρτήτως της βάσης της αξίωσης συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης κατά την διαπραγμάτευση.

 

4.2. Εφόσον η Kärcher ενέχεται για ελαφρά αμέλεια, η ευθύνη της περιορίζεται στην ζημία που θα υπολόγιζε τυπικά σύμφωνα με τις συνθήκες και τα δεδομένα κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

 

4.3. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις και περιορισμοί της ευθύνης δεν ισχύουν εφόσον έχει εγγυηθεί η Kärcher ή η ζημία  σχετίζεται με τραυματισμό,,σωματική βλάβη ή προσβολή της υγείας ή υφίστανται απαιτήσεις σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης παραγωγού προϊόντος.

 

4.4. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης ισχύουν για τους υπαλλήλους μας, αντιπροσώπους, πράκτορες και λοιπά τρίτα πρόσωπα, των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιεί η Kärcher προς εκπλήρωση της σύμβασης.

 

5. Αποθήκευση δεδομένων, προστασία προσωπικών δεδομένων

5.1. Η Kärcher συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα δεδομένα του χρήστη στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών. Όταν επεξεργάζεται το προσωπικά δεδομένα του χρήστη, η Kärcher συμμορφώνεται στις νόμιμες διατάξεις.

 

5.2. Λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στην εφαρμογή “Datenschutzerklärung (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων) Kärcher Service App”, την οποία αποδέχθηκε και επιβεβαιώσε ο χρήστης κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής Kärcher Professional Service App.

 

6. Δωσιδικία, εφαρμοστέο δίκαιο, τελικές διατάξεις

6.1. Εάν ο χρήστης είναι έμπορος ή νομικό πρόσωπο αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφορών και διενέξεων μεταξύ του χρήστη και της Kärcher ορίζονται εκείνα της έδρας της Kärcher. Η Kärcher δικαιούται να ενάγει τον χρήστη στα Δικαστήρια της δωσιδικίας - έδρας του.

 

6.2. Οι παρόντες όροι καθώς και η συνολική ένομη σχέση υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιομη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων.

 

6.3. Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Kärcher και του χρήστη περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αναφορικά με το αντικείμενο της σύμβασης. Δεν υφίστανται προφορικές συμφωνίες.

 

7. Στοιχεία παρόχου, διεύθυνση για κοινοποιήσεις

Η διεύθυνση της Kärcher για κοινοποιήσεις είναι:

Kärcher AEE (Κεντρικά γραφεία), Μωραϊτίνη 18, 144 52 Μεταμόρφωση