Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Στην Kärcher, βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα. Βασιζόμαστε σε στρατηγικούς στόχους που αναμένεται να υλοποιηθούν σε βάθος ετών και αφορούν τον εταιρικό όμιλο στο σύνολό του, προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμά μας για τη βιωσιμότητα. Παρακολουθούμε με συνέπεια και υπολογίζουμε το ποσοστό επίτευξης αυτών των στόχων.

Kärcher sustainability in numbers

Κατάρτιση έκθεσης σύμφωνα με τις οδηγίες GRI

Η υπευθυνότητα είναι βασικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας της Kärcher ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, με τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας να επικεντρώνεται στα άτομα και το περιβάλλον. Η οικονομική επιτυχία μας βασίζεται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Αυτό ισχύει, επίσης, και για τη βιωσιμότητα.

Η παρούσα έκθεση βιωσιμότητας περιέχει τα βασικά στοιχεία, τους στόχους και τις δραστηριότητες της Kärcher. Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της τρέχουσας έκδοσης του Global Reporting Initiative (GRI).

 

 

 

Kärcher sustainability figures at a glance

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν: