ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KÄRCHER

 

 

analitikiprosfora

Αναλυτική προσφορά επισκευής

Στην Kärcher, όταν χρεώνεστε για μία επισκευή, πέρα από τα ανταλλακτικά, οι εργασίες δεν είναι μία αφηρημένη έννοια με ένα ...θολό συνολικό κόστος.

Πιστεύοντας και υποστηρίζοντας στην πράξη την ξεκάθαρη σχέση με τους πελάτες μας, έχουμε
κωδικοποιήσει και κοστολογήσει όλες τις εργασίες ώστε να εμφανίζονται στην προσφορά μας
αναλυτικά, ξεκάθαρα και με σαφήνεια.

Για να ξέρετε πάντα τι πληρώνετε και γιατί το πληρώνετε.

Έτσι, η διαδικασία που ακολουθούμε για κάθε επισκευή ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια τα οποία
περιλαμβάνουν:

1. Τη διάγνωση βλάβης και τη δημιουργία Καρτέλας μηχανήματος και Check List.

2. Την προσφορά, όπου εμφανίζονται αναλυτικά τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν,οι εργασίες που χρειάζεται να εκτελεστούν και τα έξοδα μεταφοράς μηχανήματος ή τα οδοιπορικά του τεχνικού σύμφωνα με τυποποίηση εργασιών βάσει ISO (όχι κρυφές χρεώσεις).
3. Σε περίπτωση μη συμφέρουσας επισκευής, ο πελάτης ενημερώνεται για την αγορά νέου μηχανήματος και το ποσό του τεχνικού ελέγχου αφαιρείται από την τιμή του καινούριου. Επιπλέον, οι παραπάνω χρεώσεις είναι σταθερές σε όλα τα πιστοποιημένα συνεργεία του πανελλαδικού δικτύου Kärcher, δίχως διακυμάνσεις και δίχως δυσάρεστες εκπλήξεις.

analitikiprosfora