Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading

GDPR - Γενικος κανονισμος για την προστασια δεδομενων

gdpr!

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου:

Kärcher A.E.E.
Γεν. Διευθυντής: Λάζαρος Φραντζής
Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 2316153
sales@karcher.gr

H Kärcher ΑΕΕ στο εξής (Kärcher) τηρεί σε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. κατά τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση δεδομένων) τις νομικές διατάξεις. Η παρακάτω δήλωση σάς παρέχει μία γενική εικόνα σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο χρήσης και διάθεσής τους, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Kärcher για την προστασία των δεδομένων σας και τον τρόπο που μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Επικοινωνία / Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για ερωτήσεις σε ζητήματα προστασίας δεδομένων καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Kärcher στην παρακάτω διεύθυνση:

Kärcher A.E.E.
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 2316153
dataprotection@karcher.gr


§ 1 Συλλογή, χρήση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της Kärcher, η Εταιρεία συλλέγει διαφόρων ειδών δεδομένα σας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται εν μέρει και στοιχεία γνωστά ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν κάποιο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (στο εξής «ενδιαφερόμενο πρόσωπο»).

1. Επίσκεψη των ιστοσελίδων της Kärcher γενικά

Κατά τη χρήση των ιστοσελίδων της Kärcher, διαβιβάζετε (για λόγους τεχνικής αναγκαιότητας) μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο δεδομένα στον web διακομιστή μας. Τα παρακάτω δεδομένα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια μίας τρέχουσας σύνδεσης για σκοπούς επικοινωνίας μεταξύ του δικού σας προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και του δικού μας web διακομιστή:
Ημερομηνία και ώρα της αίτησης
Όνομα του αιτούμενου αρχείου
Σελίδα, από την οποία πραγματοποιήθηκε η αίτηση του αρχείου
Καθεστώς πρόσβασης (το αρχείο μεταφέρθηκε, το αρχείο δεν βρέθηκε κλπ.)
πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και λειτουργικό σύστημα του επισκέπτη
πλήρης διεύθυνση IP του υπολογιστή μέσω του οποίου υποβάλλεται το αίτημα
όγκος δεδομένων που μεταφέρθηκαν

Για λόγους τεχνικής ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα για την προστασία από προσπάθειες επίθεσης εναντίον του web διακομιστή μας, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται βραχυπρόθεσμα από εμάς. Η ταυτοποίηση μεμονωμένων προσώπων βάσει των παραπάνω δεδομένων δεν είναι δυνατή.
Νομική βάση για την αποθήκευση αποτελεί το άρθρο 6 σημείο στ΄ του ΓΚΠΔ. [“Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών” αναγράφεται στο παρόν χάριν συντομίας “Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων” ή ΓΚΠΔ]

Περαιτέρω πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο όταν αυτές διατίθενται οικειοθελώς από εσάς κατά τη διάρκεια υποβολής ενός συγκεκριμένου αιτήματος ή μίας εγγραφής σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατίθενται από εσάς χρησιμοποιούνται από την Kärcher ανάλογα με το εκάστοτε πεδίο εφαρμογής για τους σκοπούς της απάντησης των αιτημάτων σας, της εκτέλεσης της παραγγελίας σας καθώς και για την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων. Η χρήση των δεδομένων σας ανάλογα με το εκάστοτε πεδίο εφαρμογής πραγματοποιείται ως εξής:

2. Διαδικτυακό κατάστημα

Κατά την επίσκεψή σας στο διαδικτυακό μας κατάστημα αποθηκεύουμε τις παρακάτω πλη-ροφορίες για την εκπλήρωση της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ εσάς και της Kärcher ή/και για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 σημείο β του ΓΚΠΔ:

α) Παραγγελία χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη
Κατά την υποβολή μίας παραγγελίας στο διαδικτυακό μας κατάστημα ζητούνται μέσω της συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων όλα εκείνα τα δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας: πλήρες ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση (διεύθυνση χρέωσης και τυχόν διαφορετική διεύθυνση παράδοσης). Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

β) Λογαριασμός πελάτη / Εγγραφή
Επιπλέον, είναι πιθανό, για τις αγορές σας από την Kärcher να εγγραφείτε στην Kärcher. Για το σκοπό αυτό μπορείτε μαζί με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης, ώστε σε περίπτωση επόμενης αγοράς σας από την Kärcher να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας χωρίς νέα καταχώρηση στοιχείων. Η Kärcher αποθηκεύει τα δεδομένα που καταχωρείτε για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση, επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών σας. Η Kärcher διατηρεί τα δεδομένα σας για περεταίρω παραγγελίες για όσο εσείς διατηρείτε ενεργή την εγγραφή σας. Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα ανάκλησης ή διόρθωσης των δεδομένων εγγραφής σας καθώς και της υποβολής αιτήματος διαγραφής τους. Για την διαγραφή παρακαλώ να κάνετε χρήση της εφαρμογής «Διαγραφή λογαριασμού» στο myKärcher.

γ) Διατήρηση των δεδομένων παραγγελίας
Εφόσον διαβιβάζετε δεδομένα σας στην Kärcher για τις ανάγκες μίας παραγγελίας, αυτά αποθηκεύονται έως ότου εκτελεστεί η αγορά σας καθώς και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται νομικά. Η επέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων σας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης στοιχείων υπόκειται στις διατάξεις του άρ-θρου 6 σημείου γ) του ΓΚΠΔ.

δ) Επίσκεψη καταστήματος άλλου εμπόρου
Εάν κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας επισκεφτείτε το κατάστημα άλλου εμπόρου, επιλέγοντας στην ιστοσελίδα της Kärcher με κλικάρισμα έναν σύνδεσμο, ο οποίος παραπέμπει στη δικτυακή προσφορά ενός από τους εξειδικευμένους εμπόρους μας, συνεχίζοντας την παραγγελία σας στο άλλο κατάστημα, η Kärcher παύει να συλλέγει δεδομένα παραγγελίας από εσάς, λόγω της συνέχισης των αγορών σας στο κατάστημα άλλου εμπόρου. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του άλλου καταστήματος.

3. Πλατφόρμα επικοινωνίας

Εάν απευθυνθείτε στην Kärcher εισάγοντας τα δεδομένα σας στην πλατφόρμα επικοινωνίας των ιστοσελίδων της Εταιρείας, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται, ώστε το μήνυμά σας να παραπεμφθεί στον υπεύθυνο συνομιλητή. Αυτό συμβαίνει βάσει του άρθρου 6 σημείου β) του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Τα στοιχεία που καταχωρείτε στην πλατφόρμα επικοινωνίας δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και συγκεκριμένα για διαφημιστικούς λόγους. Κατόπιν απάντησης του αιτήματός σας, διαγράφεται τόσο το αίτημά σας όσο και τα σχετικά με αυτό δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

4. Έρευνα αγοράς

Εφόσον έχετε καταχωρήσει τα στοιχεία σας στην σελίδα μας www.karcher.gr \ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ \ HOME & GARDEN \ Καταχωρήστε το Karcher σας, η Kärcher χρησιμοποιεί στα πλαίσια που προβλέπει ο νόμος τα δεδομένα σας για σκοπούς έρευνας αγοράς. Στα πλαίσια της “καταχώρησης προϊόντων” ή άλλων δράσεων με σκοπό την έρευνα αγοράς η Kärcher αποθηκεύει τα αιτούμενα στοιχεία, όπως την προσφώνησή σας, το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μόνο εφόσον έχετε επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο για την συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσει η Kärcher τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 6 σημείου α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σε περίπτωση που κερδίσετε, σύμφωνα με το άρθρο 6 σημείο β) του ΓΚΠΔ.


5. Τυχερά παιχνίδια
Στο πλαίσιο ενεργειών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, η Kärcher αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα δεδομένα (π.χ. το όνομά σας και την ταχυδρομική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση) για τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την πραγματοποίηση του εκάστοτε διαγωνισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 6 σημείο β) του ΓΚΠΔ. Μόνο εφόσον δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας για περεταίρω σκοπούς, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, μπορεί η Kärcher να κάνει χρήση των δεδομένων αυτών για λόγους έρευνας αγοράς ή για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, βάσει του άρθρου 6 σημείου α) του ΓΚΠΔ.


6. Ενέργεια επέκτασης εγγύησης

Στα πλαίσια ειδικών υπηρεσιών παρέχουμε την δυνατότητα επέκτασης του χρόνου εγγύη-σης για επιλεγμένα μηχανήματα μέσω της ιστοσελίδας μας. Για τη συμμετοχή σας σε ανάλογες ενέργειες υποχρεούστε να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία στην αντίστοιχη φόρμα, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική σας διεύθυνσή καθώς και τα στοιχεία προϊόντος της συσκευής, της οποίας τη διάρκεια της εγγύησης επιθυμείτε να επεκτείνετε. Τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για λόγους διεκπεραίωσης στην περίπτωση της εγγύησης καθώς και για τη σχετική ανάγκη καταχώρησης του προϊόντος σε εσάς και συλλέγονται βάσει του άρθρου 6 σημείου β) του ΓΚΠΔ για την επέκταση της εγγύησης. Η συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων της φόρμας είναι προαιρετική. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 σημείο α) του ΓΚΠΔ.

7. Λογαριασμός myKärcher

Η δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη (Λογαριασμού myKärcher) που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης επιτρέπει ή/και διευκολύνει τη χρήση διαθέσιμων υπηρεσιών, όπως π.χ. την πραγματοποίηση αγορών και επισκευών μέσω διαδικτύου.

Κατά τη διαδικασία αυτή αποθηκεύονται τα εξής δεδομένα βάσει του άρθρου 6 σημείου α) του ΓΚΠΔ: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης και ημερομηνία γέννησης υποχρεωτικά και η προσφώνηση, ο τίτλος καθώς και ο αριθμός κινητού τηλεφώ-νου υποχρεωτικά.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται από τον πάροχο-cloud Amazon Web Service στην Ιρλανδία και / ή στη Φρανκφούρτη.

Σε περίπτωση εντολής αγοράς ή επισκευής μέσω του προστατευμένου από κωδικό πρό-σβασης λογαριασμού χρήστη αποθηκεύονται επιπλέον τα δεδομένα διεύθυνσης για την εκτέλεση της παραγγελίας σας βάσει του άρθου 6 σημείου β του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται επίσης από τον πάροχο-cloud Amazon Web Service στην Ιρλανδία και / ή στη Φρανκφούρτη.

Ο προστατευμένος με κωδικό πρόσβασης λογαριασμός χρήστη μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από τον ίδιο τον χρήστη μέσω της επιλογής «Διαγραφή λογαριασμού».


8. Διαδικασία επισκευής μέσω διαδικτύου

Σε περίπτωση χρήσης της διαδικασίας επισκευής μέσω διαδικτύου από το λογαριασμό myKärcher ή στο Kärcher Infonet αποθηκεύονται το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας καθώς και ο τύπος της συσκευής προς επισκευή για την εκτέλεση του συμβολαίου επι-σκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 σημείο β) του ΓΚΠΔ.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της επισκευής, τα δεδομένα σας παραμένουν αποθηκευμένα όσο διαρκεί η νόμιμη υποχρέωση τήρησής τους. Η παρατεταμένη αποθήκευση προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 σημείο γ) του ΓΚΠΔ.


9. Ενημερωτικό δελτίο

Μπορείτε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ενημερωτικό δελτίο της Kär-cher χωρίς καταχώρηση του ονόματός σας παρά μόνο της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και της ρητής συγκατάθεσής σας για λήψη του ενημερωτικού δελτίου, επιλέγοντας το πεδίο δίπλα στο παρακάτω κείμενο:
«Θα ήθελα να λαμβάνω πρόσθετες πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα κι άλλες δραστηριότητες της Kärcher.»
Κατόπιν της συγκατάθεσής σας, η οποία διασταυρώνεται μέσω της αποστολής ενός ηλε-κτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης, η Kärcher χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, μέσω των οποίων ενημερώνεστε τακτικά σχετικά με τα νέα προϊόντα, υπηρεσίες και δράσεις. Η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 σημείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την επιλογή λήψης ενημερωτικών δελτίων.

10. Αιτήσεις ενδιαφερομένων για πρόσληψη από την Kärcher
Η επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για την εκτέλεση της δι-αδικασίας πρόσληψης γίνεται βάσει του άρθρου 6 στοιχείου β του ΓΚΠΔ.

§ 2 Διαβίβαση και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρα-κτήρα

1. Επίσκεψη των ιστοσελίδων της Kärcher

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια μίας απλής επίσκεψης των ιστοσελίδων της Kärcher δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

2. Διαδικτυακό κατάστημα

α) Διαβίβαση δεδομένων
Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους κατά την πραγματοποίηση μίας αγοράς μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται κατά βάση μόνο όταν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση της αγοράς ή για λόγους χρέωσης ή/και είσπραξης του αντιτίμου για την αγορά.

β) Διαγραφή του λογαριασμού πελάτη
Σε περίπτωση δημιουργίας ενός λογαριασμού πελάτη κατά τη διάρκεια μίας ηλεκτρονικής σας αγοράς από την Kärcher, μπορείτε να διαγράψετε οι ίδιοι το λογαριασμό αυτό με την βοήθεια της χρήσης “Διαγραφή λογαριασμού”.

γ) Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας
Η επιχείρησή μας ελέγχει τακτικά την πιστοληπτική ικανότητα ακόμα και υφιστάμενων πελατών της κατά τη σύναψη συμβάσεων και σε ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει έννομο συμφέρον βάσει του άρθρου 6 στοιχείου στ του ΓΚΠΔ. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με εταιρεία στατιστικών και οικονομικών πληροφοριών από όπου λαμβάνουμε τα απαραίτητα δεδομένα. Κατά τη διαδικασία αυτή, διαβιβάζ&omicr