Privacy policy

Πολιτικη Απορρητου

H Kärcher A.E.E. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

 

Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών


Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Kärcher A.E.E. και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της εκτέλεσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος αντίρρησης/εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/1997, οι χρήστες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι δεδομένα που τους αφορούν δεν επιθυμούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.


Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα.


Παρακάτω αναλύονται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων αυτών από την Kärcher A.E.E. καθώς και τα δικαιώματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν χρησιμοποιήσετε την online φόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος της Kärcher A.E.E., η Kärcher A.E.E. λαμβάνει στοιχεία σας, εκ των οποίων ορισμένα συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες ορισμένου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί, όπως για παράδειγμα το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή ο αριθμός του τηλεφώνου.


α. Επίσκεψη της ιστοσελίδας της Kärcher A.E.E.


Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας της Kärcher A.E.E. τηρουμένης της ανωνυμίας του επισκέπτη καταχωρούνται τα εξής στοιχεία, η αποθήκευση των οποίων εξυπηρετεί αποκλειστικά στατιστικούς και λειτουργικούς λόγους του συστήματος: το όνομα της ιστοσελίδας, του διακομιστή, του πλοηγού (browser), του λειτουργικού συστήματος, του διαχειριστή του συστήματος και των αναζητούμενων domain, η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, οι χρησιμοποιημένες μηχανές αναζήτησης, τα όνομα των στοιχείων που μεταφορτώθηκαν, η IP διεύθυνσή σας.
Θα καταχωρούνται άλλες πληροφορίες προσωπικών στοιχείων μόνον εφόσον αυτές δηλώνονται οικειοθελώς, για παράδειγμα στα πλαίσια μίας δημοσκόπησης ή καταχώρησης. Η Kärcher A.E.E. θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που θα της γνωστοποιήσετε για την εκπλήρωση του σκοπού χορήγησής τους, ενδεικτικά αναφέροντας την απάντηση ερωτήσεών σας, την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας καθώς και την τεχνική διαχείριση της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με τον εξής τρόπο:


β. Ηλεκτρονικό κατάστημα (Online shop)


β. α) Παραγγελία χωρίς άνοιγμα λογαριασμού πελάτη
Κατά την παραγγελία μέσω του online shop ζητούνται όλα τα στοιχεία, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικά χωρία (κουτάκια) και είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας όπως: το πλήρες όνομα και επώνυμο, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η διεύθυνση (π.χ. στην οποία θα σταλεί το παραστατικό πώλησης ή το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής εφόσον διαφέρει ο τόπος της αποστολής). Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων αποσκοπεί μόνον στην επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας.
β. β) Λογαριασμός πελάτη / Καταχώρηση
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την καταχώρησή σας ως πελάτη της Kärcher A.E.E. για την αγορά σας. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης δηλώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, οπότε θα μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα τις παραγγελίες σας στην επόμενη αγορά χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταχώρηση όλων των στοιχείων σας. Η Kärcher A.E.E. θα καταχωρήσει και αποθηκεύσει τα δηλωθέντα από σας στοιχεία για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, μέσω του οποίου θα επεξεργαστεί και εκτελέσει την παραγγελία σας. Η Kärcher A.E.E. θα αποθηκεύσει τα στοιχεία σας για την επόμενη παραγγελία σας, όσο εξακολουθείτε να διατηρείτε την καταχώρησή σας σε αυτή. Δικαιούστε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε, τροποποιήσετε, καταργήσετε ή ζητήσετε από την Kärcher A.E.E. τη διαγραφή της καταχώρησής σας.
β. γ) Διατήρηση των στοιχείων της παραγγελίας


Τα δηλωθέντα από σας στοιχεία θα τηρούνται αποθηκευμένα έως ότου εκτελεστεί η παραγγελία σας.


γ. Ηλεκτρονικά Έντυπα Επικοινωνίας


Σε περίπτωση που απευθυνθείτε στην Kärcher A.E.E. μέσω του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού έντυπου επικοινωνίας θα αποθηκεύονται: η προσφώνησή σας, το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τμήμα στο οποίο απευθύνεται η ερώτησή σας και η δήλωσή σας αν είστε καταναλωτής (ιδιώτης) ή επαγγελματίας, προκειμένου να προωθηθεί στον κατάλληλο συνεργάτη το καταχωρημένο στο χωρίο «σχόλια» μήνυμά σας. Τα ανωτέρω καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε για διαφημιστικούς λόγους.


δ. Κληρώσεις δώρων


Σε κληρώσεις δώρων η Kärcher A.E.E. καταχωρεί τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την κλήρωση και διεξαγωγή αυτής (π.χ. το όνομα και επώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση). Η Kärcher A.E.E. θα κάνει χρήση των στοιχείων σας για έρευνα αγοράς ή για να σας αποστείλει ενημερωτικό δελτίο (newsletter), μόνον εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό κατά την καταχώρηση των στοιχείων σας επιλέγοντας με κλικ τα αντίστοιχα χωρία (κουτάκια).


ε. Ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

α) Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο
Στην ιστοσελίδα μας έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο. Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα που εισάγετε στην οθόνη εισαγωγής (τίτλος, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμήσεις για το ενημερωτικό δελτίο) διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας. Η δήλωση συγκατάθεσης γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι ο συνδρομητής ή χρήστης ενεργεί με πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή του η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στον χρήστη ή συνδρομητή και μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί.

Επιπλέον, κατά την εγγραφή συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:
● Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων και γίνεται αναφορά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Μόλις εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα σας στέλνουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο σε ορισμένα έντυπα (π.χ. στο έντυπο εγγραφής προϊόντος «Εγγραφείτε & Κερδίστε», στις επεκτάσεις εγγύησης, στην ολοκλήρωση πληρωμής από το ηλεκτρονικό κατάστημα) ή εάν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο στο παρελθόν, οι πληροφορίες από το εν λόγω έντυπο καθώς και από το ιστορικό αγορών σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα προστεθούν στο υπάρχον προφίλ σας για το ενημερωτικό δελτίο ή θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δημιουργία ενός νέου προφίλ για το ενημερωτικό δελτίο. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των ενημερωτικών δελτίων, προκειμένου να σας παρέχουμε τις καταλληλότερες πληροφορίες σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας.

β) Ενημερωτικό δελτίο για υφιστάμενους εμπορικούς πελάτες
Εάν είστε υφιστάμενος πελάτης και ενημερωθήκατε για το δικαίωμα σας αντίρρησης κατά τη συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σε κάθε χρήση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε όλα τα δεδομένα σας (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να σας στέλνουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αντιταχθείτε στις σχετικές κοινοποιήσεις ανά πάσα στιγμή.

γ) Μέτρηση των ποσοστών ανοίγματος και κλικ
Για να βελτιώσουμε τα ενημερωτικά μας δελτία, μετράμε τα ποσοστά ανοίγματος και κλικ. Για να γίνει αυτό, τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν ένα αρχείο μεγέθους pixel (το λεγόμενο tracking pixel), το οποίο ανακτάται από τον διακομιστή μας ή τον διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης, θα συλλεχθούν πρώτα τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και το σύστημά σας, καθώς και για τον χρόνο ανάκτησης.

Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του ενημερωτικού μας δελτίου από τεχνική άποψη με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους. Η εν λόγω ανάλυση περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα ενημερωτικά δελτία ανοίγουν, πότε ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους γίνεται κλικ. Οι εν λόγω πληροφορίες αντιστοιχίζονται στον εκάστοτε παραλήπτη και αποθηκεύονται στο προφίλ του. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω αναλύσεις για να προσδιορίσουμε τις αναγνωστικές συνήθειες των επισκεπτών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας ανάλογα με αυτές ή να στείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών μας.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δύναται να μεταβιβάσει τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων σε κάποιον τρίτο, εκτελούντα την επεξεργασία. Ο εκτελών την επεξεργασία προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων αφού έχει προηγηθεί η έγγραφη ενημέρωση των φορέων των δεδομένων, οι οποίοι συγκατατίθενται στην ως άνω επεξεργασία Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.


2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μετά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο είναι η συγκατάθεση του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των υφιστάμενων πελατών ή για την προσθήκη δεδομένων εντύπου ή προϊόντος από το κεφάλαιο 1.α) είναι τα νόμιμα διαφημιστικά μας συμφέροντα (άρθρο 1 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG)) κατά την αποστολή διαφημίσεων βάσει συμφερόντων.


3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη συλλέγεται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής χρησιμοποιούνται για την αποτροπή κατάχρησης των υπηρεσιών ή της χρησιμοποιούμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


4. Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Επομένως, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη θα αποθηκεύεται για όσο διάστημα παραμένει ενεργή η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα μπλοκαριστεί και θα διαγραφεί από τη λίστα αποστολής ενημερωτικών δελτίων μετά από τέσσερις εβδομάδες από τη στιγμή που θα διαγραφείτε, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή εάν διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας πέρα από το εν λόγω διάστημα με τρόπο που επιτρέπεται από το νόμο και για τον οποίο σας έχουμε ενημερώσει στην παρούσα Πολιτική.

5. Δυνατότητα ανάκλησης (εάν η συγκατάθεση έχει χορηγηθεί προηγουμένως) και αντίρρησης (στην περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφος 3 τ