ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΜΕΤΡΑΕΙ – ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αν κάποιο ζήτημα επηρεάζει τους πάντες, όλοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Sustainability Breakfast 2020+», εργαζόμενοι από τη Βραζιλία, την Κίνα και τη Γερμανία συνέβαλαν σημαντικά στον καθορισμό της στρατηγικής της εταιρείας μέχρι και το 2025.

Every opinion counts – employees sharpen sustainability goals

Εργαστήρια στη Βραζιλία, την Κίνα και τη Γερμανία

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα από τα βασικά ζητήματα της εποχής μας. Για πολλούς από τους υπαλλήλους μας, το ζήτημα δεν είναι μόνο μέρος της εργασίας τους, αλλά τους απασχολεί σημαντικά και στην ιδιωτική τους ζωή – είτε σε συνομιλίες με φίλους και συγγενείς είτε εξετάζοντας τα δικά τους πρότυπα συμπεριφοράς. Η Kärcher ήθελε να δώσει στους υπαλλήλους που ενδιαφέρθηκαν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ανάπτυξη των νέων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την ευκαιρία να καταθέσουν τις ιδέες και τις αξίες τους, ώστε να τροφοδοτήσουν άμεσα τον καθορισμό των μελλοντικών πεδίων δραστηριότητας της εταιρείας.

Κατά τη φάση διαμόρφωσης των νέων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, το 2019, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια σε τρία βασικά εργοστάσια της Kärcher: Vinhedo στη Βραζιλία, Changshu στην Κίνα και Winnenden στη Γερμανία. Συνολικά, 130 εργαζόμενοι συμμετείχαν στη σειρά εκδηλώσεων «Sustainability Breakfast 2020+». Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στη Γερμανία με 75 συμμετέχοντες.

Εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τα εργαστήρια στις τρεις χώρες. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 400 ιδέες. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα σε όλους τους κλάδους ήταν η χρήση βιώσιμων υλικών για τα προϊόντα και την παραγωγή.

Invitation to Sustainability Breakfast 2020+

Εστίαση σε παραγωγή φιλική προς το κλίμα, βιώσιμα προϊόντα και κοινωνικά ζητήματα

Από ολιστική άποψη, για τους εργαζομένους αυτό περιελάμβανε όχι μόνο τη σύσταση του υλικού των μηχανημάτων, αλλά και την αντοχή του στο τελικό προϊόν και γενικά την οικονομική χρήση των πρώτων υλών σε μηχανήματα και συσκευασίες. Αυτά συμπεριλήφθηκαν στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που καθορίστηκε για το 2025, μαζί με τους στόχους βελτιστοποίησης της συσκευασίας μας και αύξησης της ποσότητας ανακυκλωμένου πλαστικού στα προϊόντα μας.

Η επιθυμία για μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού λήφθηκε υπόψη στην πρωτοβουλία «Social Hero». Ο στόχος του προσανατολισμού των μελλοντικών κοινωνικών δεσμεύσεων παγκοσμίως προς το ζήτημα της διατήρησης των πόρων είναι επίσης μέρος της πρωτοβουλίας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για συνεργασία μεγάλης κλίμακας με διεθνείς οργανισμούς όπως το Global Nature Fund ή για επιχορήγηση μεμονωμένων ενώσεων. Πάνω απ’ όλα, οι εργαζόμενοι τόνισαν στα εργαστήρια την επιθυμία να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές και τοπικές πρωτοβουλίες.

 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 2025
Εκτός από τα αποτελέσματα των σεμιναρίων όπου συμμετείχαν οι εργαζόμενοι, τα αποτελέσματα μιας αντιπροσωπευτικής έρευνας πελατών στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία λήφθηκαν υπόψη κατά τον καθορισμό της νέας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Βασικός οδηγός για τη νέα στρατηγική ήταν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ). Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης της Kärcher εμπεριέχονται σε τρεις πρωτοβουλίες: «Zero Emissions» (Μηδενικές εκπομπές), «Reduce, Reuse, Recycle» (Ελάττωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση) και «Social Hero» (Ήρωας της κοινωνίας).

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Vinhedo, Brazil

Vinhedo, Βραζιλία

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Changshu, China

Changshu, Κίνα

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Winnenden, Germany

Winnenden, Γερμανία

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει