ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σήμερα, τα καθαριστικά πρέπει να πληρούν πολλές προϋποθέσεις. Η ενσωμάτωση οικολογικά βιώσιμων λύσεων στη διαδικασία παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Η Kärcher αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση στα νέα εργαστήρια ανάπτυξης και δοκιμής χημικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις της στο Winnenden. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας ανάπτυξης βιώσιμων καθαριστικών:

Kärcher test laboratory for detergents

Απαιτήσεις σε σχέση με τα καθαριστικά

Σήμερα, τα καθαριστικά πρέπει να πληρούν πολλές προϋποθέσεις. Πρέπει να καταπολεμούν τις ακαθαρσίες με αποτελεσματικό τρόπο, να είναι αποδοτικά και να μην ενέχουν κινδύνους για τους χρήστες και το περιβάλλον. Οι οικολογικά βιώσιμες λύσεις όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές, και πέραν της ήπιας εκμετάλλευσης των πόρων και των υλικών, επικεντρώνονται συνολικά στην αποδοτική χρήση των χημικών προϊόντων, του νερού και της ενέργειας από κοινού με τις διαδικασίες καθαρισμού. Η Kärcher καλείται να αντεπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση στα νέα εργαστήρια ανάπτυξης και δοκιμής χημικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις της στο Winnenden, κάνοντας, έτσι, ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τη συνδυαστική επίτευξη ποιότητας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας. Τα καθαριστικά της Kärcher είναι πολύ αποτελεσματικά και αναπτύσσονται με γνώμονα την υγεία, το περιβάλλον και το οικονομικό όφελος.


Με ποιον τρόπο αναπτύσσει η Kärcher βιώσιμα και αποδοτικά καθαριστικά;

Ένα απορρυπαντικό είναι ένα άκρως συμβατικό προϊόν. Όλα ξεκινούν με τη σύλληψη της ιδέας. Οι τάσεις, τα πρότυπα και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα προϋποθέτουν τη χρήση προϊόντων που παρασκευάζονται με σεβασμό απέναντι στους πόρους επηρεάζοντας έτσι, τη διαδικασία ανάπτυξής τους.

Στην Kärcher, αυτή η επιρροή ξεκινά κατά κανόνα από τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος, εκτείνεται στη δημιουργία πρωτοτύπων και τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες και καταλήγει στη μαζική παραγωγή. Εδώ και 40 χρόνια, η Kärcher αναπτύσσει τα δικά της καθαριστικά με στόχο να τα καταστήσει όλο και πιο συμβατά με τις απαιτήσεις βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Τα καθαριστικά της Kärcher είναι πολύ αποτελεσματικά και αναπτύσσονται με γνώμονα την υγεία, το περιβάλλον και το οικονομικό όφελος.

Όπως είθισται να ισχύει και για άλλα προϊόντα, η διαδικασία ανάπτυξης ενός περιβαλλοντικά φιλικού καθαριστικού ξεκινά από τη φάση σχεδιασμού του προϊόντος. Το βασικό ερώτημα είναι τι ιδιότητες πρέπει να έχει το νέο καθαριστικά της Kärcher, π.χ. να έχει βιοδιασπώμενα συστατικά. Στη συνέχεια, αυτές οι απαιτήσεις διαβιβάζονται στους χημικούς μέσω ενός φύλλου προδιαγραφών από το Τμήμα Διαχείρισης Προϊόντων.

product definition phase of a detergent at Kärcher

Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού στο Τμήμα Ανάπτυξης Χημικών Προϊόντων του Detergent Competence Centre της Kärcher, παρουσιάζονται οι προτάσεις σχεδιασμού και καταρτίζονται τα λειτουργικά μοντέλα για τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα βιώσιμο προϊόν. Το καθαριστικό πρέπει στην πορεία να εκπληρώνει και άλλες λειτουργίες, πέραν αυτών που σχετίζονται με την οικολογική διάστασή του, όπως τη διάλυση λιπαρών λεκέδων, τη μείωση της δημιουργίας αφρού ή την αποσκληρυντική δράση με στόχο την αποφυγή συσσώρευσης αλάτων.

concept phase of a detergent at Kärcher

 

Το εργαλείο σχεδιασμού βελτιώνεται διαρκώς από τους χημικούς της Kärcher με στόχο την επίτευξη ενός βιώσιμου και ποιοτικού αποτελέσματος καθαρισμού. Η σύνθεση, η αλληλουχία των συστατικών και η σταθερότητα των προϊόντων πρέπει να δοκιμάζονται. Οι ειδικοί επικεντρώνονται πάντα στη συνολική βιωσιμότητα του προϊόντος.

Κατά την επιλογή πρώτων υλών, πρέπει οι εξής τέσσερις παράμετροι να κρίνονται ικανοποιητικές: απόδοση προϊόντος, αποικοδομησιμότητα, βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών και κόστος πρώτων υλών. Γενικά δεν χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες που είναι επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον ή που δεν είναι βιοδιασπώμενες, ή για τις οποίες υπάρχει η υποψία ότι είναι καρκινογόνες ή γενετικά επιβλαβείς ή ότι έχουν άλλες αρνητικές ιδιότητες.

Πλέον, έχουν αναπτυχθεί κάποια ισχυρά συστατικά που βασίζονται σε φυσικές και ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως επιφανειοδραστικές ουσίες με βάση τη ζάχαρη, φυσικοί διαλύτες, όπως η βιοαιθανόλη ή τα φυσικά οξέα.

Optimisation of cleaning product at Kärcher

Στα εργαστήρια της Kärcher δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα οικολογικών πόρων κατά τον καθαρισμό. Συνήθεις ρύποι που απαντώνται σε οικιακά και βιομηχανικά περιβάλλοντα υπόκεινται σε χαλάρωση της σύστασής τους με τη χρήση τυπικών δοκιμαστικών πάνελ και την άσκηση ομοιόμορφης πίεσης με σταθερή ταχύτητα. Αρχικά, σε αυτή τη φάση αναλύονται τα επιμέρους συστατικά. Στη συνέχεια, αναλύεται ολόκληρο το προϊόν, το οποίο μπορεί να περιέχει έως και 30 συστατικά.

Testing effectiveness of the cleaning product at Kärcher laboratory

Εάν ο σχεδιασμός αξιολογηθεί ως επιτυχής στη φάση δοκιμών με γνώμονα τη διατήρηση πόρων, η διαδικασία προχωρά στο στάδιο υλοποίησης περαιτέρω προσαρμογών. Σε αυτή τη φάση, ορίζονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος καθαρισμού στο φύλλο προδιαγραφών για την τελική ανάπτυξή του.

Fine tuning phase of the detergent at Kärcher laboratory

Στις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες που διενεργούνται ακολούθως από την Kärcher, οι δυνατότητες του βιώσιμου απορρυπαντικού ελέγχονται εκτός εργαστηρίου και το νέο προϊόν χρησιμοποιείται μαζί με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης, παρκετέζες κ.λπ. Ενδεικτικά, σε αυτό το στάδιο εξετάζονται η απόδοση καθαρισμού, η δημιουργία της σωστής ποσότητας αφρού, η τιμή pH και ο ενδεχόμενος σχηματισμός γραμμών κατά την εφαρμογή.

reality check of the sustainable detergent at Kärcher

Ακολουθεί η πιλοτική φάση παραγωγής, κατά την οποία το βιώσιμο προϊόν καθαρισμού παράγεται σε μεγαλύτερες ποσότητες από την Kärcher και παρουσιάζεται στους καταναλωτές σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Στην τελευταία αυτή δοκιμή αντοχής τίθενται επίσης υπό εξέταση το άρωμα και η αίσθηση του προϊόντος, καθώς και η συμπεριφορά καθαρισμού που παρουσιάζει σε συνθήκες καθημερινής χρήσης.

Final test phase of the detergent production at Kärcher

Η τελική φάση εκκίνησης είναι η διάθεση στην αγορά μέσω της μαζικής παραγωγής του νέου απορρυπαντικού με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Market launch of a sustainable cleaning product of Kärcher

 

Κατά τη μαζική παραγωγή, η Kärcher αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία στο δοχείο. Επειδή τα χημικά και οι συσκευασίες πρέπει να ταιριάζουν. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται παραμορφώσεις μετά τη διάχυση του αλκοόλ. Τα δοχεία πρέπει επίσης να αντέχουν στις δοκιμές πτώσης.

Επιπλέον, πολλά καθαριστικά χρησιμοποιούνται σε φιάλες ψεκασμού, τα οποία πρέπει να έχουν εργονομικό χειρισμό και να αποτρέπουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εισπνοή αερολυμάτων. Στην Kärcher τα δοχεία δοκιμάζονται και βελτιστοποιούνται όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Το δοχείο, το καπάκι και οι ετικέτες πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και να περιέχουν το υψηλότερο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών. Εξαιρούνται μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες, όπως πλαστικά σύνθετα υλικά.

Η εστίαση είναι επίσης στην αποφυγή αποβλήτων και στην ενεργειακή απόδοση: η διαδικασία παραγωγής σχεδιάζεται έτσι ώστε, όπου είναι δυνατόν, να μην δημιουργούνται λύματα. Οι σωλήνες στα δοχεία ανάμιξης ξεπλένονται με το νερό που περιλαμβάνεται επίσης στη συνταγή. Δεν υπάρχει ανάγκη για ξεχωριστό καθαρισμό των σωλήνων, δηλαδή το νερό που περιέχει πρώτες ύλες δεν απορρίπτεται από την Kärcher σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Η διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Μόνο η άντληση πρώτων υλών, η ανάμιξη στο δοχείο ανάμιξης, καθώς και η γραμμή πλήρωσης, απαιτούν ενέργεια. Είναι σημαντικό να αποφεύγονται προϊόντα που θερμαίνονται κατά την παραγωγή ή των οποίων οι πρώτες ύλες πρέπει να έχουν τη σωστή θερμοκρασία πριν από την παραγωγή.

Διαβάστε περισσότερα στη συνέντευξη παρακάτω.

Series production of the sustainable Kärcher detergent

Βιωσιμότητα και καθαριστικά – Συνέντευξη με τον Frank Ritscher, τον Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης Χημικών Ουσιών στην Kärcher

Frank Ritscher, Head of Research and Development of Chemical Substances at Kärcher

Βιώσιμα προϊόντα για τον εσωτερικό καθαρισμό

Η σειρά προϊόντων μας περιλαμβάνει όλα τα συμπυκνώματα και τα έτοιμα προς χρήση καθαριστικά, τα οποία απαιτούνται για τον καθαρισμό ενός εσωτερικού χώρου: καθαριστικά βαθιάς υγιεινής, καθαριστικά συντήρησης υγιεινής, καθαριστικά επιφανειών, καθαριστικά γυαλιού και καθαριστικά δαπέδων. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν το EU-ecolabel και το αυστριακό οικολογικό σήμα. Ορισμένα προϊόντα είναι επίσης πιστοποιημένα από την Nordic-Swan.

 

CA 10 C     CA 20 C     CA 20 R     CA 30 C     CA 30 R     CA 40 R     CA 50 C

Cleaning of a sanitary room with a sustainable detergent of Kärcher