Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

FoamStop fruity

Met deze vloeibare ontschuimer met allergeenvrije fruitgeur wordt storend schuim snel opgelost.

Artikelnummer: 6.295-875.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 125
Verpakkingseenhoud 6
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Eigenschappen
  • Aangenaam, fris aroma
  • Allergeen-vrij parfum
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
  • Ontschuimer voor stofzuigers met waterfilter en stoomzuigers