DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN 2025

Onze maatregelen zijn gericht op het terugdringen van de uitstoot bij de productie, het recyclen van grondstoffen en het terugdringen van plastic verpakkingen. Duurzaamheid is diep verankerd in de mondiale toeleveringsketen. Als het om sociale en maatschappelijke vraagstukken gaat, concentreren wij ons op het behoud van waarden.

Sustainability Goals 2025 - be the difference

Een blik op onze doelstellingen voor 2025

Milieuvriendelijkheid en klimaatbescherming vormen een fundamenteel onderdeel van ons handelen. We stellen onszelf al jaren continu nieuwe doelstellingen om ons bedrijf systematisch efficiënter en zuiniger te maken en om onze rol als maatschappelijke stakeholder te vervullen. Met onze doelstellingen voor 2025 zetten we nu de volgende stap richting de toekomst.

Met het stellen van deze doelen in 2020, spelen we ook onze rol bij het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Deze Sustainable Development Goals (SDG's) vertegenwoordigen een wereldwijde standaard voor de prioriteiten en doelstellingen van duurzame ontwikkeling tot 2030 op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

Voor ons als bedrijf bieden de SDG's een goed kader om onze duurzaamheidsdoelstellingen op te baseren. Op deze manier kunnen we met onze corebusiness een rol spelen bij het overwinnen van wereldwijd relevante uitdagingen. We hebben onze doelstellingen gebundeld in drie initiatieven: "Zero Emission", "Gebruik, Hergebruik, Recycleer" en "Social Hero".

Zero Emission

Tegen 2025 zal Kärcher de reële scope 1- en scope 2-emissies van zijn productie- en logistieke locaties wereldwijd met 21% verminderen vergeleken met het basisjaar 2020. Tegen 2030 zal dit met nog eens 21% worden verminderd, waardoor de absolute reductie 42% is.: We besparen energie en gebruiken duurzame energiebronnen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Met dit doel voor ogen heeft Kärcher zich aangesloten bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi), dat zich inzet voor snelle emissiereducties binnen het hele bedrijf, in lijn met de klimaatwetenschap. Het initiatief is een samenwerking tussen CDP, UN Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF), en is een van de engagementen van de We Mean Business Coalition.

Tegen 2025 zal Kärcher een managementsysteem voor zijn scope 3-emissies uitbreiden en de CO2-voetafdruk van zijn producten transparant maken: als onderdeel van onze deelname aan de SBTi streven we ernaar om de taak van onze emissieregistratie uit te breiden met upstream- en downstream-activiteiten en het ontwikkelen van doelstellingen om deze terug te dringen – omdat duurzaamheid voor Kärcher verder reikt dan onze fabriekspoorten. We verminderen de uitstoot in de transportlogistiek al door onze transportroutes voortdurend te optimaliseren. Onze fabrieken verwerven wereldwijd al 75% van het inkoopvolume van regionale leveranciers, gelegen op minder dan 1000 km van de productielocatie.

Sinds 2021 gebruiken alle Kärcher-fabrieken wereldwijd groene stroom voor de productie: de stroom die we nodig hebben voor onze productie komt volledig uit hernieuwbare energiebronnen. Groene stroom genereert aanzienlijk minder CO₂-uitstoot dan elektriciteit uit niet-hernieuwbare energiebronnen, wat betekent dat we hier in onze fabrieken een sterke invloed hebben als de grootste elektriciteitsverbruiker van het bedrijf. Van 2021 tot 2023 ondersteunden we klimaatbeschermingsprojecten om de onvermijdelijke CO₂-uitstoot te compenseren. Sinds 2024 zetten we deze middelen in voor meer duurzaamheid direct op onze productielocaties waar emissies ontstaan: voor groene stroom uit eigen en externe productie en voor het verhogen van de energie-efficiëntie. Veel van onze fabrieken zijn al uitgerust met LED-verlichting en fotovoltaïsche systemen. Onze grootste fabriek in China produceert 980.000 kWh stroom per jaar op een vloeroppervlak van 9.000 m². Op het hoofdkantoor in Winnenden maken we bijvoorbeeld gebruik van een gesloten materiaalkringloop door defecte houten wegwerppallets om te vormen tot een verwarmingssysteem voor het gebouw.

Zero Emissions
Kärcher Sustainability - Zero Emissions Numbers

Reduceren, hergebruiken, recycleren

Tegen 2025 zullen we de duurzaamheid van alle productverpakkingen optimaliseren: we verbeteren de stabiliteit van onze producten en productoppervlakken om plasticvrije verpakkingen te realiseren. We zijn er al in geslaagd om piepschuim volledig te elimineren en over te stappen op karton voor onze OC 3 mobiele buitenreiniger. Op deze manier konden we ook de totale omvang van de verpakking verkleinen.

Tegen 2025 zal 50% van de totale hoeveelheid kunststof van geselecteerde Professional en consumentenproducten gerecycleerd zijn: we verminderen en vervangen systematisch de hoeveelheid nieuw plastic in onze producten. Sinds 2012 zijn we erin geslaagd om de hoeveelheid gerecycleerd plastic in onze machines te verviervoudigen. Om de spuitlansen voor onze hogedrukreinigers te maken, zijn we overgestapt op gerecycleerd plastic en gebruiken we nylon 66. Het gebruikte gerecycleerde materiaal wordt gewonnen uit stof in geretourneerde airbags en materiaal dat overblijft van hun productieproces. Door dit te gebruiken in onze productie sluiten we de kringloop.

Vanaf 2020 zullen we de vermindering en het hergebruik van oceaanplastic ondersteunen: we werken samen met de milieuorganisatie One Earth One Ocean (OEOO) om de vervuiling door oceaanplastic te verminderen. In het kader van deze samenwerking ondersteunen we strandopruimacties en de technische innovaties van OEOO die bijvoorbeeld plastic inzamelen in rivieren of estuaria en dit terugbrengen naar de herbruikbare materiaalkringloop. In 2019 hebben we onze eerste gezamenlijke projecten met OEOO succesvol afgerond.

Tegen 2025 mikken we op een proefproductie zonder plastic afval: we willen het plastic verpakkingsafval van lokale leveranciers tot nul terugbrengen en zo van ons hoofdkantoor het model maken voor verdere productielocaties. We implementeerden deze aanpak reeds bij ons intern goederenvervoer. Bijvoorbeeld in Winnenden, Duitsland, worden bepaalde componenten verpakt in multi-use dozen in plaats van in folie voor transport, wat een besparing van 3.000 kg folie per jaar oplevert.

Tegen 2025 zal duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaken van nieuwe bedrijfsmodellen: we herzien bedrijfsmodellen voor Kärcher zoals delen, diensten en recycling. Kärcher Used Equipment GmbH is gespecialiseerd in het klaarmaken en verkopen van gebruikte machines in heel Europa en zorgt er daarmee voor dat machines langer in gebruik blijven in plaats van te worden afgevoerd. We onderzoeken nieuwe benaderingen voor duurzame productontwikkeling met de Kalea keukencomposteerder. Het door Kärcher zelf ontwikkelde apparaat verandert dankzij zijn uitgekiende technologie in slechts 48 uur keukenafval in voedingsrijke compost.

Reduce, Reuse, Recycle
Kärcher Sustainability - Reduce, Reuse, Recycle Numbers

Social Hero

Tegen 2025 zal ons sociaal engagement gericht zijn op het behoud van waarden: duidelijk gedefinieerde onderwerpen zorgen ervoor dat al onze activiteiten op het gebied van sociaal engagement over de hele wereld een gemeenschappelijk doel hebben. Op alle drie de gebieden - donaties en sponsoring, langdurige samenwerking en werknemersbetrokkenheid - nemen we onze rol als maatschappelijk stakeholder serieus en zetten we ons daarom in voor het behoud van waarden. Dit kunnen culturele waarden zijn, zoals het geval is bij onze culturele sponsoring, of familiewaarden, zoals bij onze samenwerking met SOS Kinderdorpen. Sinds het begin van onze samenwerking in 2011, ondersteunt Kärcher SOS-kinderdorpen in 35 landen.

Tegen 2025 zullen we een proactief risicomanagementbeleid voor leveranciers opzetten voor duurzaamheid: we analyseren en verbeteren systematisch de sociale en ecologische impact van onze directe leveranciers. Om dit te bereiken stellen we duurzaamheid als een van de belangrijkste doorslaggevende factoren bij het selecteren van nieuwe leveranciers alsook bij het beoordelen van huidige leveranciers. Als onderdeel van deze strategie maken we gebruik van wereldwijde audits en een uitgebreide gegevensbank, aangezien duurzaamheid en stipte levering hand in hand gaan bij Kärcher.

Social Hero
Kärcher Sustainability - Social Hero Numbers

Werkgebieden van onze duurzaamheidsstrategie